agenda - Juny de 2018

Juny de 2018

agenda Calendari
Dimecres, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Finland
Resum: International Workshop on legal tools for private land conservation
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h111/mm/image/logos/logo%20life%20elcn.png' style='width: 250px; height: 111px; margin: 10px; float: right;' />This first workshop of the <a href='http://elcn.eu' target='_blank'>LIFE ELCN</a> project will investigate how private land conservation works under existing EU and national legislation and how new instruments could be legally codified to forster the concept of private land conservation. The workshop will focus on two topics: &quot;conservation easements&quot; and &quot;privately protected areas&quot;.Conservation easements are widely used in North America and other parts of the world, but are are harldy known in the EU.&nbsp; They represent a property law tool that landowners can use to protect their land by defining permissible land uses in perpetuity. Their wider-scale application will require a sound legal basis and proper financial instruments to incentives landowners to use the tool for the protection of their land. Likewise, the protection category &#39;privately protected area&#39; is codified in only a handful of EU member states (e.g. Portugal and Belgium). Moreover, public funding for the establishment, governance and management of privately protected areas has been largely lacking.The workshop aims at critically investigating the potential and the risks of these and other legal tools for private land conservation in Europe. By bringing together leading experts and identifying reform needs for conservation, property, tax and charitable law.&nbsp;The event&nbsp;will take place in Rovaniemi, Finland, 13 - 15 June 2018 and will be&nbsp;hosted by the European Private Land Conservation Network (ELCN) in cooperation with Lapin ELY keskus, NABU, and Eurosite.More information, including the full programme and registration coming soon <a href='http://elcn.eu/events/elcn-international-workshop-legal-tools-private-land-conservation' target='_blank'>on the&nbsp;event page</a>.
Divendres, 15 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Granollers &quot;La Tela&quot;
Resum: Jornada tècnica &quot;Adaptació al canvi climàtic des de la custòdia del territori&quot;
Descripció: <strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h66/mm/image/imgnews/2018/180615_jornada%20canvi%20climatic.png' style='width: 250px; height: 66px; margin: 10px; float: right;' /></strong>El canvi clim&agrave;tic t&eacute; un impacte molt important en molts aspectes de la vida a la terra. La cust&ograve;dia del territori, com a eina de conservaci&oacute; de la natura, no pot restar-ne al marge i ha de considerar mesures per adaptar-se al canvi.En aquesta jornada pretenem donar a con&egrave;ixer projectes i entitats de cust&ograve;dia que treballen per adaptar-se al canvi clim&agrave;tic, aix&iacute; com altres iniciatives que treballen per l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic implicant diversos actors del territori.

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180615_jornada%20Canvi%20Climatic%20CdT.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.30 h - <strong>Benvinguda i presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sr. Antoni Arrizabalaga i Blanch. Director del Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Granollers.

Sr. Salvador Samitier i Mart&iacute;. Cap de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic. Director General de Qualitat Ambiental i Canvi Clim&agrave;tic.</em>10.00 h -<strong> De la recepta a la cocci&oacute; del past&iacute;s o els investigadors han de fer conservaci&oacute;? Noves estrat&egrave;gies en la gesti&oacute; i conservaci&oacute; de la biodiversitat en el context del canvi global</strong>

<em>Sr. Alex Rollan. T&egrave;cnic de recerca i conservaci&oacute; de l&rsquo;equip de Biologia de conservaci&oacute; (EBC-UB).</em>10.30 h - <strong>Experi&egrave;ncies: adaptaci&oacute; des de la cust&ograve;dia</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Projecte Agroforesta

<em>Sr. Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup Natura Freixe i Sr. Santiago Bateman, cap de projectes.</em>

Custodiant el canvi. Resili&egrave;ncia clim&agrave;tica en la cust&ograve;dia agr&agrave;ria

<em>Sra. Montse Pascual. GOB Menorca.</em>

Mesures d&#39;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic en la conservaci&oacute; del cranc de riu

<em>Sr. Guillem Mas. Director de Paisatges Vius.</em></div>


11.30 h Pausa12.00 h<strong> Experi&egrave;ncies: implicaci&oacute; de m&uacute;ltiples actors</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>La iniciativa Gavarres 2025

<em>Sr. Oriol Armet Unzeta. Director del Consorci de les Gavarres.</em>

LIFE Montserrat

<em>Sr. David S&agrave;ez. T&egrave;cnic de l&rsquo;&Agrave;rea de Territori i Medi Ambient de la Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera i membre de l&rsquo;equip t&egrave;cnic del LIFE Montserrat.</em></div>


13.00 h <strong>Presentaci&oacute; de la guia d&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic en projectes de cust&ograve;dia</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Pau Carnicero Campmany. T&egrave;cnic de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori.</em></div>


13.15 h Cloenda de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online: <a href='https://goo.gl/forms/9rkZWqXhOHXk9o5l1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/9rkZWqXhOHXk9o5l1</a> o b&eacute; escrivint a pcarnicero@xct.cat.Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2018 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Dijous, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;Aigua. Barcelona
Resum: 17a Assemblea General Ordinària de membres de la XCT
Descripció: Ja s&#39;acosta l&#39;Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de la XCT i la XVAC! Ser&agrave; el proper&nbsp;21 de juny a la Casa de l&#39;Aigua de Barcelona. Esteu tots convidats a assistir-hi!<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h179/mm/image/imgnews/2018/180621_assemblea_xct_xvac(1).png' style='width: 350px; height: 179px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180621_Programa_Assemblea_XCT_XVAC_DEF.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

09:15 h - <strong>Acreditaci&oacute; dels participants</strong>09:30 h - <strong>Parlaments de benvinguda</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Marc Vilahur. President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Susanna Izquierdo. Vice presidenta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Marga Par&eacute;s. Cap del programa de Biodiversitat de la Direcci&oacute; d&rsquo;Espais Verds i Biodiversitat de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona</em></div>


09:45 h -<strong> Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT i la XVAC 2018 (PART I)</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Lectura i aprovaci&oacute; de les actes de les Assemblees ordin&agrave;ries anteriors de la XCT i XVAC

2. Nous membres aprovats pel consell des de l&rsquo;anterior assemblea XCT

3. Mem&ograve;ria d&rsquo;activitat de 2017 i del balan&ccedil; dels resultats econ&ograve;mics de 2017 de la XCT i XVAC

4. Pressupost de l&rsquo;any 2018 i presentaci&oacute; del Pla de Treball 2018 de la XCT i XVAC</div>


11:30 h - <strong>Pausa - caf&egrave;</strong>12:00 h - <strong>Presentaci&oacute; de l&rsquo;activitat dels grups de treball de la XCT</strong>12:30 h - <strong>Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT i la XVAC 2018 (PART II)</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>5. Aprovaci&oacute; Fusi&oacute; XCT - XVAC. Es debatran i, si s&rsquo;escau, s&rsquo;aprovaran diversos punts del proc&eacute;s de fusi&oacute; entre la XCT i la XVAC (nom, missi&oacute;, sistema de quotes, etc.)</div>


14:00 h - <strong>Dinar. Es pagar&agrave; el mateix dia</strong>15:00 h - <strong>Caf&egrave; tert&uacute;lia &ldquo;Prenem el pols a la XCT i la XVAC&rdquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Per pair el dinar, i acompanyats d&rsquo;un bon digestiu, us proposem participar en aquest caf&egrave; tert&uacute;lia per debatre de manera informal i distesa sobre punts forts i punts febles de la XCT i la XVAC. En aquest espai ens agradaria con&egrave;ixer la vostra opini&oacute; sobre el rumb, projectes i prioritats actuals d&rsquo;ambdues entitats, propostes de millora i visi&oacute; de futur.</div>


16:30 h -<strong> Visita guiada a l&rsquo;entorn de la Casa de l&rsquo;Aigua</strong>17:30 h - <strong>Fi de la jornada</strong>&Eacute;s necessari que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a l&rsquo;Assemblea a trav&eacute;s del formulari d&rsquo;inscripci&oacute;:

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/2018_assemblea' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/2018_assemblea</a>&nbsp;
Dimarts, 26 de Juny
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: Online
Resum: Webinar - Presentación de la Guía Práctica: “Cómo planificar proyectos de custodia para adaptarse al cambio climático en las regiones vulnerables de España”
Descripció:<strong>26 de Junio. De 11:30 a 13:30</strong><strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h341/mm/image/imgnews/2018/180626_guia%20cambio%20climatico.png' style='width: 250px; height: 341px; margin: 10px; float: right;' />PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180626_programa_webinar_Cambio_Climatico.pdf' target='_blank'>consultar el programa en PDF</a>)

11:30 - Principales resultados del proyecto &ldquo;Adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en los proyectos de custodia del territorio&rdquo; y presentaci&oacute;n de la gu&iacute;a, a cargo de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT):
<div style='margin-left: 40px;'>a. Objetivos del proyecto

b. Participaci&oacute;n en las convocatorias

c. Presentaci&oacute;n de la gu&iacute;a</div>


11:50 - Casos de estudio: proyectos que incluyen medidas de adaptaci&oacute;n
<div style='margin-left: 40px;'>Recuperaci&oacute;n de bosques aut&oacute;ctonos cant&aacute;bricos (Pa&iacute;s Vasco). Fundaci&oacute;n Lurgaia

Reserva ornitol&oacute;gica San Miguel (Arag&oacute;n). SEO/Birdlife</div>


12:30 - Pruebas piloto: inclusi&oacute;n de la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en los planes de gesti&oacute;n de espacios en custodia
<div style='margin-left: 40px;'>Recuperaci&oacute;n del humedal higroturboso de Campo de Lamas (Galicia). Comunidad de Froj&aacute;m

Conservaci&oacute;n de Ariant, una finca de alto valor natural y cultural (Mallorca). Fundaci&oacute;n Vida Silvestre Mediterr&aacute;nea</div>


13:10 - Intervenciones y preguntas
<div style='text-align: center;'><em>La presentaci&oacute;n de esta Gu&iacute;a se emmarca en el proyecto &ldquo;Adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico en los proyectos de custodia del territorio&rdquo;, que cuenta con el apoyo de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio para la Transici&oacute;n Ecol&oacute;gica.</em></div>


<strong>REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DEL WEBINAR</strong>

Es necesario confirmar asistencia al webinar a trav&eacute;s del siguiente formulario online:

<a href='https://goo.gl/forms/0UCVCh2e2zksItyu2' target='_blank'>https://goo.gl/forms/0UCVCh2e2zksItyu2</a>D&iacute;as previos al inicio del webinar se enviar&aacute; a los asistentes un email con las instrucciones para conectarse al webinar. Par su buen funcionamiento se recomienda disponer de buena conexi&oacute;n a internet.

Ante cualquier duda pod&eacute;is poneros en contacto con Pau a pcarnicero@xct.cat&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar