agenda - 28 de Maig - 3 de Juny

28 de Maig - 3 de Juny

agenda Calendari
Dimarts, 29 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: El Prat de Llobregat
Resum: "Tornar a treballar al camp". II Jornada de bones pràctiques de l’Economia Social en l’àmbit agroalimentari
Descripció: Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat. El Prat de Llobregat

Dimarts, 29 de maig de 2018.9:15 h. Benvinguda a càrrec de la Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica i el Conseller d’Agricultura i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

BLOC 1. "Què ens aporta tornar al camp?   (De 9:30 a 11 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Agricultura, ecologia i economia social, de qu&egrave; estem parlant? (Josep Espluga Trenc, UAB)

2. El mercat, com est&agrave; evolucionant? (Consell Catal&agrave; de l&#39;Agricultura Ecol&ograve;gica)

3. No tot &eacute;s mercat: els reptes del canvi clim&agrave;tic, la sostenibilitat i les respostes col&middot;lectives (Ateneu Cooperatiu, CLIMCOBAIX)

4. Consumir productes de proximitat i/o ecol&ograve;gics tamb&eacute; &eacute;s salut (Vida Sana, Esther Vivas).</div>
&nbsp;

Descans de networking. Caf&egrave;

&nbsp;

BLOC 2. &quot;Qu&egrave; podem fem al territori ?&quot;&nbsp;&nbsp; (de 11:30 a 13 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Formar (IES Les Salines)

2. La q&uuml;esti&oacute; de la terra I: El Parc Agrari, oportunitats i reptes en l&#39;entorn metropolit&agrave; de Barcelona i disponibilitat de terres (Raimon Roda)

3. La q&uuml;esti&oacute; de la terra II: Posar els conreus a l&#39;abast de l&#39;economia social i cooperativa &nbsp;(Xarxa de Cust&ograve;dia de la Terra)

4. Impulsar l&#39;economia social i solid&agrave;ria com a eina de distribuci&oacute; ( XES Baix Llobregat).</div>
&nbsp;

BLOC 3. Presentaci&oacute; de bones pr&agrave;ctiques de col&middot;laboracions p&uacute;blico-privades (de 13:05&nbsp; a 14:35 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Cal Tudela: Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just.

2. Can Rosset

3. Ordu&ntilde;a

4. Central Parc

5. Fundaci&oacute; Futur

6. Opcions</div>
&nbsp;

14:45 a 15 h.- Trasllat en autocar a Cal Tudela, masia i explotaci&oacute; agr&iacute;cola propietat de l&rsquo;ajuntament del Prat , i que treballa la Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just- Cuina Justa .

&nbsp;&nbsp;

Dinar a peu dret. Networking. Visita i coneixement del projecte. ActivitatOrganitza: Ajuntament del Prat de Llobregat,&nbsp;Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

&nbsp;

Amb el suport de: &Agrave;rea Metropolitana de Barcelona,&nbsp;Parc Agrari del Baix Llobregat

&nbsp;

Amb la col&middot;laboraci&oacute; de: Institut les Salines,&nbsp;Gats,&nbsp;Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just- Cuina Justa
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada - Mapa dels usos i cobertes del sòl a Catalunya 2002–2007 i 2007–2012
Descripció: S&#39;exposaran els resultats i l&#39;an&agrave;lisi dels canvis en els usos i cobertes del s&ograve;l a Catalunya en els per&iacute;odes 2002-2007 i 2007-2012 i l&#39;estudi de les velocitats i acceleracions de canvi en el per&iacute;ode 1987-2012.L&rsquo;estudi de la din&agrave;mica de canvis dels usos i cobertes del s&ograve;l en el territori &eacute;s un dels elements b&agrave;sics per a un correcte seguiment de l&rsquo;estat del medi ambient. En aquest sentit, se segueix la llegenda dels mapes dels usos del s&ograve;l corresponents als anys 1987, 1992, 1997 i 2002, que va fer l&rsquo;ICGC, i s&rsquo;amplien amb la generaci&oacute; de 2 nous mapes, 2007 i 2012, que allarguen la s&egrave;rie anterior i permeten l&rsquo;estudi de les din&agrave;miques del territori des de finals dels anys 80 del segle XX fins a la segona d&egrave;cada del segle XXI.<strong>Programa </strong>(<a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/Programa-presentacio-Usos-del-sol-2018.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Presentaci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ferran Miralles. Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Departament de Territori i Sostenibilitat </em></div>


9.50 h Cobertes del s&ograve;l, una informaci&oacute; indispensable per gestionar el territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Diana L&oacute;pez Agostini. Cap de la Unitat de Sistemes d&rsquo;Informaci&oacute; Geogr&agrave;fica del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya. </em></div>


10.10 h An&agrave;lisi dels canvis en usos i cobertes del s&ograve;l a Catalunya en els per&iacute;odes 2002 &ndash; 2007 i 2007 &ndash; 2012 i les velocitats i acceleracions de canvi en el per&iacute;ode 1987 &ndash; 2012
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Xavier Pons Fern&aacute;ndez. Catedr&agrave;tic de Geografia i Investigador ICREA Acad&egrave;mia, UAB </em></div>


11.20 h Cap a una nova base de cobertes del s&ograve;l
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Juli&agrave; Talaya i L&oacute;pez. Subdirector General de Geod&egrave;sia i Cartografia de l&rsquo;Institut Cartogr&agrave;fic i Geol&ograve;gic de Catalunya</em></div>


11.40 h Cloenda<strong>29 de maig de 2018</strong>

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Sala d&rsquo;actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat Av. Diagonal, 523-252 08029 Barcelona

<strong>Inscripci&oacute;:</strong> Cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via enviant un correu a rbassols@gencat.cat . Places limitades
Dijous, 31 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Resum: Sortida tècnica &quot;Custòdia municipal al Garraf&quot;
Descripció: El Garraf, caracteritzat pel mass&iacute;s de relleu c&agrave;rstic, la vegetaci&oacute; mediterr&agrave;nia i el litoral, configura un escenari interessant per la cust&ograve;dia del territori.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h141/mm/image/imgnews/2018/30710552_1050162668465911_584827292761456640_n.jpg' style='width: 250px; height: 141px; margin: 10px; float: right;' />Els ens locals, les entitats ambientals i la societat civil s&rsquo;han implicat en la conservaci&oacute; dels valors naturals, paisatg&iacute;stics i patrimonials de la zona. En aquesta visita coneixerem els projectes de cust&ograve;dia que es desenvolupen als espais d&rsquo;inter&egrave;s naturals vinculats a Vilanova i la Geltr&uacute;. Les iniciatives en marxa i les idees de futur reuneixen aspectes tan estimulants i diversos com la recuperaci&oacute; de camins ramaders, la gesti&oacute; d&rsquo;&agrave;rees marines protegides, la dinamitzaci&oacute; de jardins comestibles i l&rsquo;&uacute;s de la turuta, la moneda social local.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180531_sortida_Custodia%20Municipal_Vilanova_Geltru.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09:30h - Trobada al Centre C&iacute;vic la Sardana i rebuda d&rsquo;assistents

<a href='https://goo.gl/maps/Jq8C97vxRG92' target='_blank'>https://goo.gl/maps/Jq8C97vxRG92</a> Carrer de Josep Anselm Clav&eacute;, 7410h - La cust&ograve;dia municipal al Garraf

Presentaci&oacute; del territori. Projectes de cust&ograve;dia consolidats i altres propostes obertes.

Exposici&oacute; &ldquo;Arran de Mar&rdquo;. Espais naturals protegits de la costa del Garraf.11:15h - Visita al Tur&oacute; del S&egrave;u i Cam&iacute; de Sant Gervasi. Vilanova i la Geltr&uacute;.

Trobada amb Garraf Coopera, l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia que gestiona l&rsquo;espai municipal a la zona de l&rsquo;Ortoll.13:15h - Tornada al Centre C&iacute;vic la Sardana . Presentaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia:

Millora de la finca Mas Pasqual&iacute; (Espai protegit dins de la Xarxa Natura 2000) des del Consorci Els Colls &ndash; Miralpeix i perspectives futures de cust&ograve;dia a trav&eacute;s dels centres educatius de la zona.14h Conclusions i tancament de la jornada

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Bigues i Riells. Masia Can Feliuà
Resum: Jornada tècnica - Gestió dels microorganismes del sòl a partir del compost per millorar els rendiments productius d’una explotació
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h79/mm/image/imgnews/2018/180531_microorganismes.png' style='width: 300px; height: 79px; margin: 10px; float: right;' />Una part important dels s&ograve;ls del pa&iacute;s es fertilitzen a base d&rsquo;aplicacions de mat&egrave;ria org&agrave;nica fresca o molt poc mineralitzada. Aix&ograve; condiciona una tipologia de microorganismes del s&ograve;l que generen un seguit d&rsquo;efectes positius, per&ograve; tamb&eacute; negatius, sobre la fertilitat del s&ograve;l i la producci&oacute; i sanitat del vegetals.L&rsquo;objectiu de la sessi&oacute; &eacute;s veure quins s&oacute;n els efectes d&rsquo;una fertilitzaci&oacute; m&eacute;s compostada i rica en carboni sobre la biota i com aix&ograve; afecta la quantitat i la qualitat de la producci&oacute; agr&agrave;ria.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180531_gestio_microorganismes.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

10.30 h Gesti&oacute; dels microorganismes a partir del compost

12.00 h Pausa

12.30 h Visita de camp a dues finques amb condicions de s&ograve;l diferents

13.30 h Cloenda de la jornada*Totes les pon&egrave;ncies de la jornada aniran a c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg i productor ecol&ograve;gic. L&rsquo;Espigall.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s de: jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274Aquesta jornada forma part del Pla de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2018 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar