agenda - 9 de Abril - 15 de Abril

9 de Abril - 15 de Abril

agenda Calendari
Dimarts, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Collbató
Resum: Eines per a la gestió i desenvolupament dels espais agraris en el món local
Descripció: Jornada per reflexionar i debatre amb experts a partir d'experiències ja consolidades de gestió i preservació d'espais agraris. Exemples d'aquestes experiències podrien ser la creació d'un banc de terres al seu territori, la incorporació de nova pagesia i/o la creació d'una figura de dinamització agrària.

 
<div style='text-align: center;'><strong><em>VOLS FER UN BANC DE TERRES O INCORPORAR NOVA PAGESIA AL TEU TERRITORI?</em></strong></div>


<strong>Objectius</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Compatir experi&egrave;ncies - ja consolidades - de gesti&oacute; i preservaci&oacute; d&#39;espais agraris que puguin servir d&#39;inspiraci&oacute; per a projectes locals

- Debatre amb els experts en projectes de gesti&oacute; o preservaci&oacute; d&#39;espais agraris les fortaleses i debilitats de cadascun dels models que s&#39;hi presentaran

- Connectar t&egrave;cnics i gestors d&#39;espais agraris per al foment de f&oacute;rmules de preservaci&oacute; i gesti&oacute; d&#39;espais agraris</div>


<strong>PROGRAMA DE LA JORNADA (resum)</strong>

09:30 - Rebuda dels participants10:00 - Inauguraci&oacute; i presentaci&oacute; de la jornada

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dion&iacute;s Guiteras, vicepresident primer de la Diputaci&oacute; de Barcelona i president delegat de l&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat10:30 - Presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies exitoses en la preservaci&oacute; i gesti&oacute; d&#39;espais agraris:

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- L&#39;ordenaci&oacute; i planificaci&oacute; dels espais agraris. Josep Montasell

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La gesti&oacute; d&#39;espais agraris amb figures de protecci&oacute; o delimitaci&oacute;. S&ograve;nia Callau

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Bancs de terres i espais test: noves eines per atraure emprenedors agraris. Anna Roca13:30 - Presentaci&oacute; de p&ograve;sters de tots els projectes convidats14:00 - Lunch &amp; Workshops

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 1: Ordenaci&oacute; i planificaci&oacute; dels espais agraris

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El Pla Territorial Agroforestal del Pa&iacute;s Basc. Juan Cruz Alberdi

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La llei de l&#39;Horta de Val&egrave;ncia. Vicente Dom&eacute;nech

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La llei d&#39;espais agraris de Catalunya. Oriol Anson&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 2: Gesti&oacute; d&#39;espais agraris

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La gesti&oacute; dels espais agraris a Menorca.&nbsp;Toni Moll

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El Rinc&oacute;n de Tenerife: un espai agrari protegit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 3: Bancs de terres i espais test

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El banc de terres de Bierzo. Borja Garc&iacute;a

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Els espais test de l&#39;Horta de Lleida. Joan Muntan&eacute;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Els espais test agr&iacute;coles a Fran&ccedil;a. Jean- Baptiste CavalierDia:&nbsp;10 d&#39;abril de 2018

Lloc: Casal de Cultura de Collbat&oacute;.&nbsp;Passeig Mansuet, 9.&nbsp;08293 Collbat&oacute;La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a espaisagraris@uniopagesos.cat o b&eacute; a 608503764.

Les places s&oacute;n limitades per tal de garantir que els workshops no superin les 20 persones. L&#39;adminissi&oacute; es far&agrave; per ordre d&#39;inscipci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.diba.cat/documents/357755/154461180/20181004+Desenv+rural.pdf/812d5076-a26f-46f2-af40-e8adc757ccd9' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar