agenda - Dijous, 15 de Març

Dijous, 15 de Març

agenda Calendari
Dijous, 15 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Seu de l'ACA. Barcelona
Resum: Sessió informativa - Convenis i subvencions de custòdia fluvial
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h283/mm/image/imgnews/2018/180315_programa_custodia_fluvial.png' style='width: 200px; height: 283px; margin: 10px; float: right;' />L&rsquo;ACA vol promoure els acords de cust&ograve;dia fluvial entre els actors del territori implicats per fomentar la millora i la restauraci&oacute; dels ecosistemes aqu&agrave;tics. En aquest marc, el Pla de gesti&oacute; del districte de conca fluvial de Catalunya (Decret 1/2017) contempla inversions de 1,6 M&euro; fins al 2021 per ajudes que permetin l&rsquo;assoliment d&rsquo;aquest objectiu i aconseguir els objectius de bon estat de les masses d&rsquo;aigua d&rsquo;acord amb la planificaci&oacute; aprovada.Arran de la publicaci&oacute; de les bases d&rsquo;una l&iacute;nia de subvencions per a actuacions de recuperaci&oacute; de riberes i de millora de l&rsquo;estat ecol&ograve;gic en zones humides amb acords de cust&ograve;dia (Resoluci&oacute; TES/90/2018, de 25 de gener), l&rsquo;ACA, en col&middot;laboraci&oacute; amb el DTES, organitza aquesta sessi&oacute; informativa per explicar i guiar a les entitats i altres ens interessats el procediment per tramitar els convenis de cust&ograve;dia fluvial i per sol&middot;licitar la subvenci&oacute;, aix&iacute; com l&rsquo;objecte i la finalitat d&rsquo;aquestes.<strong>ORDRE DEL DIA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09:15 - Recepci&oacute; i acreditaci&oacute;

09:30 - Benvinguda. Marta Subir&agrave;. Secret&agrave;ria de Medi Ambient

09:45 - Convenis de cust&ograve;dia fluvial. Bases i procediment de tramitaci&oacute; administrativa

10:00 - Subvencions de cust&ograve;dia fluvial. Bases i procediment de tramitaci&oacute; administrativa

10:15 - Pausa - caf&egrave;

10:40 - La XCT i els acords de cust&ograve;dia fluvial

11:00 - Exemples de convenis en marxa: cas de la Fundaci&oacute; Emys i La S&iacute;nia

11:30 - Torn de preguntes i comentaris

12:30 - Clausura</div>


<strong>Participants</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua

&Agrave;rea de la Gesti&oacute; del Medi

Diego Mox&oacute;

Toni Munn&eacute;

Eve Garcia

Caro Sol&agrave;Demarcacions Territorials

Representants de les Demarcacions Territorials i t&egrave;cnics a c&agrave;rrec dels convenis de cust&ograve;dia</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Anna Subirana

Marc Vilahur

Pere Josep Jim&eacute;nez

Hector Hern&agrave;ndez</div>


<strong>Lloc de realitzaci&oacute;.&nbsp;</strong><span style='color:#FF0000;'>Atenci&oacute;: s&#39;ha realitzat un canvi d&#39;ubicaci&oacute; de sala</span>. <u><strong>Es realitzar&agrave; al Palau Robert</strong></u>&nbsp;(Sala de Cotxeres Passeig de Gr&agrave;cia, 107).&Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/Agencia/Comunicacio/Formularis/Inscripcio_CCF.htm' target='_blank'> formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2018/180315_presentacio_convenis_ACA.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de l&#39;acta</a>.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar