agenda - Març de 2018

Març de 2018

agenda Calendari
Dijous, 1 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Espai AQUA. Sant Hilari Sacalm
Resum: Jornada "El control biològic com a eina de gestió de plagues en espais verds"
Descripció: La utilització del control biològic en espais verds en pobles i ciutats del nostre país està augmentant per tal de reduir l’ús de productes químics dins dels nuclis urbans.

L’objectiu d’aquesta jornada és el de compartir informació i experiències en aquest àmbit per tal de proporcionar eines als gestors i tècnics municipals.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.catedraaigua.cat/wp-content/uploads/2018/01/El-control-biol%C3%B2gic-com-a-eina-de-gesti%C3%B3-de-plagues-en-espais-verds1515749087531.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

10.10 h El control biol&ograve;gic en espais verds: conceptes i experi&egrave;ncies

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Xavier Pons, Universitat de Lleida.</em>

11.00 h Experi&egrave;ncies de control biol&ograve;gic en espais verds a Catalunya

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sra. Judith Meseguer, t&egrave;cnica en Gesti&oacute; Integrada de Plagues.</em>

11.30 h Pausa

11.45 h Experi&egrave;ncies europees en control biol&ograve;gic en espais verds

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Thibault Crance, Koppert Biological Systems.</em>

12.35 h Experi&egrave;ncia de Gesti&oacute; Integrada de Plagues a les &agrave;rees verdes de Malgrat de Mar

&nbsp; &nbsp; &nbsp;<em>Sra. M&ograve;nica Bed&oacute;s, t&egrave;cnica assessora en Gesti&oacute; Integrada de Plagues i Sr. Carles Garcia, Ajuntament de Malgrat de Mar.</em>

12.55 h Taula rodona entre els diferents ponents i amb la participaci&oacute; del p&uacute;blic assistent

13.30 h Cloenda de la jornada</div>


Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;Espai AQUA.&nbsp;Pol&iacute;gon Industrial Mas Garriga, s/n.&nbsp;17403 - SANT HILARI SACALMOrganitza: C&agrave;tedra de l&#39;Aigua, Natura i BenestarInscripcions a&nbsp;<a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>

&nbsp;
Dimarts, 13 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Resum: II Jornada de diàlegs entitat-empresa
Descripció: <strong>13 de mar&ccedil; a les 9:30 hores a ESADE F&ograve;rum </strong>(Av. Pedralbes 60-62 de Barcelona)Banc de Recursos celebrar&agrave; el dia 13 de mar&ccedil; una jornada on empreses i entitats reflexionaran sobre la col&middot;laboraci&oacute; m&uacute;tua com a eix d&rsquo;innovaci&oacute; sostenible i economia circular. L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc de 9:30 a 14:00 hores a Barcelona a ESADE F&ograve;rum. En el transcurs d&rsquo;aquest, s&rsquo;exposaran diversos exemples de col&middot;laboracions entre empreses i entitats, gr&agrave;cies a les quals s&rsquo;han assolit nous models de negoci, productes, serveis o processos centrats en la innovaci&oacute; sostenible i l&rsquo;economia circular.La jornada estar&agrave; presentada pel director de l&rsquo;Institut d&rsquo;Innovaci&oacute; Social d&rsquo;ESADE, Ignasi Carreras; i la directora de l&rsquo;&Agrave;rea d&rsquo;Economia Circular de l&rsquo;Ag&egrave;ncia de Residus de Catalunya, Pilar Chiva. La cloenda anir&agrave; a c&agrave;rrec del president de Fundaci&oacute; Banc de Recursos, Jes&uacute;s Lanao; el gerent d&rsquo;Ecoembes a Catalunya, Jordi Pietx; i la directora associada de l&rsquo;Institut d&rsquo;Innovaci&oacute; Social d&rsquo;ESADE, Sonia Navarro.<strong>Ponents i di&agrave;legs</strong>

Entre els ponents, comptarem amb &Agrave;ngel Pes, president de la Red Espa&ntilde;ola del Pacto Mundial (Global Compact); i Sonia Ruiz, de l&rsquo;Institut d&rsquo;Innovaci&oacute; Social d&rsquo;ESADE i moderadora de l&rsquo;acte. En els di&agrave;legs hi participaran el director de Veritas, Silvio Elias; el gerent d&#39;Ecoembes a Catalunya, Jordi Pietx; el sotsdirector de Turisme de Barcelona, Albert de Gregorio; representants d&rsquo;Aig&uuml;es de Barcelona, T&agrave;ndem Social-Deriva 360, Fundaci&oacute; Rubricatus&nbsp;i Fundaci&oacute; Banc de Recursos

L&rsquo;acc&eacute;s a aquest acte &eacute;s gratu&iuml;t per&ograve; requereix inscripci&oacute; pr&egrave;via omplint un <a href='https://pontsolidari.us9.list-manage.com/track/click?u=6cd017af2126264d4d5defc0f&amp;id=daa841621b&amp;e=d0b8eb6983' target='_blank'>breu formulari</a>.&nbsp;Aquesta &eacute;s la segona jornada de di&agrave;leg entre empreses i entitats que Banc de Recursos organitza en el marc de la campanya de sensibilitzaci&oacute; en RSE col&middot;laborativa. La primera jornada, sobre gesti&oacute; de residus i recursos, va tenir lloc el 28 de mar&ccedil; de 2017 al Palau Robert de Barcelona.<strong>Aliat estrat&egrave;gic</strong>

La&nbsp;<a href='https://pontsolidari.us9.list-manage.com/track/click?u=6cd017af2126264d4d5defc0f&amp;id=04cbda9d38&amp;e=d0b8eb6983' target='_blank'>Fundaci&oacute; Banc de Recursos</a>&nbsp;va n&eacute;ixer l&rsquo;any 1996 amb la voluntat de lluitar per una distribuci&oacute; m&eacute;s justa de la riquesa i un model de consum sostenible posicionant-se com un aliat estrat&egrave;gic en la gesti&oacute; responsable dels actius empresarials. Amb el Pont Solidari i el Pont Alimentari, l&rsquo;entitat ofereix serveis alternatius que aporten valor social, mediambiental i estalvi econ&ograve;mic. El primer promou la reutilitzaci&oacute; de materials i equipaments d&rsquo;empreses (excedents o utilitzats per&ograve; que encara estan en bon estat) derivant-los cap a entitats socials. El segon, m&eacute;s recent i desenvolupat en col&middot;laboraci&oacute; amb Rezero, impulsa la reducci&oacute; del malbaratament alimentari i la solidaritat en l&rsquo;&agrave;mbit de la restauraci&oacute; i la distribuci&oacute;.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://pontsolidari.us9.list-manage.com/track/click?u=6cd017af2126264d4d5defc0f&amp;id=9b4b6f34f2&amp;e=d0b8eb6983' target='_blank'>consulta el Programa</a>.

&nbsp;
Dijous, 15 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Seu de l&#039;ACA. Barcelona
Resum: Sessió informativa - Convenis i subvencions de custòdia fluvial
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h283/mm/image/imgnews/2018/180315_programa_custodia_fluvial.png' style='width: 200px; height: 283px; margin: 10px; float: right;' />L&rsquo;ACA vol promoure els acords de cust&ograve;dia fluvial entre els actors del territori implicats per fomentar la millora i la restauraci&oacute; dels ecosistemes aqu&agrave;tics. En aquest marc, el Pla de gesti&oacute; del districte de conca fluvial de Catalunya (Decret 1/2017) contempla inversions de 1,6 M&euro; fins al 2021 per ajudes que permetin l&rsquo;assoliment d&rsquo;aquest objectiu i aconseguir els objectius de bon estat de les masses d&rsquo;aigua d&rsquo;acord amb la planificaci&oacute; aprovada.Arran de la publicaci&oacute; de les bases d&rsquo;una l&iacute;nia de subvencions per a actuacions de recuperaci&oacute; de riberes i de millora de l&rsquo;estat ecol&ograve;gic en zones humides amb acords de cust&ograve;dia (Resoluci&oacute; TES/90/2018, de 25 de gener), l&rsquo;ACA, en col&middot;laboraci&oacute; amb el DTES, organitza aquesta sessi&oacute; informativa per explicar i guiar a les entitats i altres ens interessats el procediment per tramitar els convenis de cust&ograve;dia fluvial i per sol&middot;licitar la subvenci&oacute;, aix&iacute; com l&rsquo;objecte i la finalitat d&rsquo;aquestes.<strong>ORDRE DEL DIA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09:15 - Recepci&oacute; i acreditaci&oacute;

09:30 - Benvinguda. Marta Subir&agrave;. Secret&agrave;ria de Medi Ambient

09:45 - Convenis de cust&ograve;dia fluvial. Bases i procediment de tramitaci&oacute; administrativa

10:00 - Subvencions de cust&ograve;dia fluvial. Bases i procediment de tramitaci&oacute; administrativa

10:15 - Pausa - caf&egrave;

10:40 - La XCT i els acords de cust&ograve;dia fluvial

11:00 - Exemples de convenis en marxa: cas de la Fundaci&oacute; Emys i La S&iacute;nia

11:30 - Torn de preguntes i comentaris

12:30 - Clausura</div>


<strong>Participants</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua

&Agrave;rea de la Gesti&oacute; del Medi

Diego Mox&oacute;

Toni Munn&eacute;

Eve Garcia

Caro Sol&agrave;Demarcacions Territorials

Representants de les Demarcacions Territorials i t&egrave;cnics a c&agrave;rrec dels convenis de cust&ograve;dia</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Anna Subirana

Marc Vilahur

Pere Josep Jim&eacute;nez

Hector Hern&agrave;ndez</div>


<strong>Lloc de realitzaci&oacute;.&nbsp;</strong><span style='color:#FF0000;'>Atenci&oacute;: s&#39;ha realitzat un canvi d&#39;ubicaci&oacute; de sala</span>. <u><strong>Es realitzar&agrave; al Palau Robert</strong></u>&nbsp;(Sala de Cotxeres Passeig de Gr&agrave;cia, 107).&Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del<a href='http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/Agencia/Comunicacio/Formularis/Inscripcio_CCF.htm' target='_blank'> formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2018/180315_presentacio_convenis_ACA.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de l&#39;acta</a>.&nbsp;&nbsp;
Dilluns, 19 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Curs online
Resum: Curso de comunicación en espacios protegidos
Descripció: Hasta el 5 DE FEBRERO se encuentra abierta la inscripci&oacute;n para una nueva edici&oacute;n del <strong>CURSO DE COMUNICACI&Oacute;N EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS</strong>, en modalidad semipresencial o bien completamente online, que se desarrollar&aacute; entre FEBRERO y ABRIL de 2018, con sesiones presenciales (opcionales) programadas el 19 y 20 de marzo en Madrid.Existe la opci&oacute;n de matr&iacute;culas reducidas para estudiantes, desempleados y t&eacute;cnicos de administraciones miembros de EUROPARC-Espa&ntilde;a. Es bonificable por la Fundaci&oacute;n Tripartita.Toda la informaci&oacute;n sobre el mismo <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2018.pdf' target='_blank'>se puede consultar en este enlace</a>.Para mas informaci&oacute;n <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_inscripcion_comunicacion_2018.docx' target='_blank'>consulta el formulario de inscripci&oacute;n</a> o bien contactar con&nbsp;formacion@fungobe.org

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar