agenda - 19 de Febrer - 25 de Febrer

19 de Febrer - 25 de Febrer

agenda Calendari
Dijous, 22 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Sant Julià de Ramis
Resum: Sortida Tècnica - Experiències de custòdia municipal a Sant Julià de Ramis
Descripció: <strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180222_sortida_GTCMu_Sant%20Julia%20de%20Ramis_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10.00h. Reuni&oacute; del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal

<em>Si esteu interessats en formar part del grup de treball i assistir a la reuni&oacute;, aviseu-nos pr&egrave;viament en el moment de fer la inscripci&oacute; a la sortida t&egrave;cnica.</em>11.30h. Pausa12.00h - 14.00h. Visita de camp</div>


<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a asubirana@xct.cat tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la que pertanyeu (si escau). Tamb&eacute; podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).<strong>PUNT DE TROBADA</strong>

A les 10:00 al Pavell&oacute; Esportiu de Sant Juli&agrave; de Ramis (Pla&ccedil;a 1 d&rsquo;octubre). Si nom&eacute;s voleu participar a la Sortida T&egrave;cnica, el punt de trobada &eacute;s el mateix, a les 11:45&nbsp; <a href='http://bit.ly/2nlc9lO' target='_blank'>http://bit.ly/2nlc9lO</a>D&rsquo;en&ccedil;&agrave; dels anys 60&rsquo;, Sant Juli&agrave; de Ramis ha experimentat un creixement polinuclear en forma d&rsquo;arxip&egrave;lags on sovint s&rsquo;hi ha barrejat teixit industrial i residencial, generant espais poc harm&ograve;nics i funcionals. A m&eacute;s, el nombr&oacute;s conjunt

d&rsquo;infrastructures vi&agrave;ries que passen pel municipi ha contribuit a agreujar aquesta situaci&oacute; de desconnexi&oacute;, tant f&iacute;sica com psicol&ograve;gica, entre els diferents ve&iuml;nats, fet que ha condicionat, i molt, l&lsquo;establiment d&rsquo;un teixit social din&agrave;mic.La riera de la Rasa que travessa el municipi per diversos ve&iuml;nats abans de vessar les seves aig&uuml;es al riu Ter suposa una oportunitat per revertir aquesta situaci&oacute;. &Eacute;s per aquest motiu que des de l&rsquo;Ajuntament es pret&eacute;n recuperar-lo com un dels eixos vertebredors de la mobiltat no motoritzada i com a espai p&uacute;blic emblem&agrave;tic. Amb aquest intenci&oacute; es va encarregar l&rsquo;any 2006 el &laquo;Projecte d&rsquo;adequaci&oacute; de la riera de la Rasa al seu pas pel municipi de Sant Juli&agrave; de Ramis&raquo; del qual se n&rsquo;han executat ja algunes de les seves fases. Una d&rsquo;elles correspon a l&rsquo;&agrave;mbit de les Alzines Clares, un espai molt petit que, malgrat el top&ograve;nim, es tracta d&rsquo;una d&rsquo;una roureda de roure martinenc amb platans crescuts al mateix llit del torrent, finca en mans privades a trav&eacute;s de la qual es pret&eacute;n recuperar la vialitat i la connectivitat amb els camins i carrers que donen acc&eacute;s al ve&iuml;nat del Golf Girona.La possibilitat d&rsquo;intervenir en finques privades que els acords de cust&ograve;dia ens ofereixen ha obert la porta a poder reactivar aquest projecte tant important pel nostre municipi des de tants punts de vista.Ens acompanyar&agrave; en aquesta visita:

<em>Dra. Anna Ribas Palom, Catedr&agrave;tica d&rsquo;universitat al Departament de Geografia i l&rsquo;Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

Sr. Pere Pujolr&agrave;s, regidor de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Sant Juli&agrave; de Ramis</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar