agenda - Gener de 2018

Gener de 2018

agenda Calendari
Dimecres, 17 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Universitat Rovira i Virgili
Resum: Primer Congrés Català de Dret Ambiental
Descripció: El Congrés Català de Dret Ambiental vol ser un espai obert de debat i intercanvi entre l’acadèmia, les administracions, els actors econòmics i les organitzacions socials, amb participació internacional.El Congrés està organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic dóna suport a aquesta primera edició que té per objectiu abordar la qüestió de l'escalfament global.<strong>17, 18 i 19 de gener de 2018.</strong>

Lloc de realitzaci&oacute;: Facultat de Ci&egrave;ncies Jur&iacute;diques. Universitat Rovira i Virgili. TarragonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/programa' target='_blank'>consulteu el programa del congr&eacute;s</a>.&nbsp;
Divendres, 26 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Santiago de Chile
Resum: ILCN&#039;s 2018 Global Congress!
Descripció: January 24-26, 2018 in Santiago, ChileThe <a href='http://landconservationnetwork.org/global-congress' target='_blank'>2018 Global Congress</a> will build upon the momentum, conversations, collaborations, and relationships that have emerged over the past several years. The Congress will explore a range of topics in the areas of conservation finance; law and policy; organization and governance; and land management, restoration, and stewardship.Through a series of plenary discussions, wide ranging workshops, and facilitated dialogues, Congress participants will consider the challenges and opportunities ahead for private land conservation. In addition, the Congress will include a field trip that features several important Chilean conservation stories, allowing hosts to share their successes and participants to build relationships in an informal atmosphere.&nbsp;The Congress is free to participants.&nbsp;Registration will open this fall.&nbsp;

&nbsp;

The ILCN is currently soliciting Congress presentations and panels. See our Call for Proposals here. Proposals may be submitted here and will be accepted&nbsp;through July 21, 2017.&nbsp;For more information on attending, submitting a workshop proposal, or about the Congress in general, please <a href='http://landconservationnetwork.org/global-congress' target='_blank'>see the website here </a>or contact Emily Myron, Project&nbsp;Manager for the ILCN at emyron@lincolninst.edu or +1 617-503-2212

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió &quot;Participació ciutadana en la gestió dels rius temporals&quot;
Descripció: El projecte TRivers t&eacute; com objectiu principals dotar-se de <strong>metodologia que permeti integrar coneixements de la poblaci&oacute; sobre la hidrologia dels rius temporals</strong> utilitzant enquestes senzilles.

&nbsp;

Aquest projecte pret&eacute;n implicar la ciutadania en l&rsquo;avaluaci&oacute; de l&rsquo;estat hidrol&ograve;gic i ecol&ograve;gic dels rius mitjan&ccedil;ant una App per a m&ograve;bils (RiuNet).&nbsp; &Eacute;s per aquest motiu que us animem a participar a la propera sessi&oacute; a finals de mes de gener:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Participaci&oacute; ciutadana en la gesti&oacute; dels rius&nbsp;temporals&nbsp;&nbsp;</strong>

26 de gener de 2018 &nbsp;

Casa de l&#39;Aigua. Carrer de Garb&iacute;,&nbsp;2 &ndash; Barcelona</div>

<div style='text-align: center;'>&nbsp;</div>

<div>Vols saber quin &eacute;s el paper del ciutad&agrave; en la gesti&oacute; de rius mediterranis temporals?&nbsp; T&#39;agradaria proporcionar dades o fer educaci&oacute; ambiental en aquests ecosistemes?&nbsp;La jornada comptar&agrave; amb una sessi&oacute; interactiva per reflexionar i discutir sobre la percepci&oacute; social dels rius temporals i dels b&eacute;ns i serveis que ens proporcionen.Podeu realitzar la vostra inscripci&oacute;<a href='https://goo.gl/forms/DceckStVdG9PZaAm1' target='_blank'> a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;

&nbsp;</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.lifetrivers.eu/ca/2017/12/21/quarta-reunio-de-stakeholders-del-projecte-trivers-participacio-ciutadana-en-la-gestio-dels-rius-temporals/' target='_blank'>consulteu el programa de la sessi&oacute;</a>&nbsp;o&nbsp;visita:&nbsp;<a href='http://www.lifetrivers.eu' target='_blank'>www.lifetrivers.eu</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar