agenda - Dimarts, 19 de Desembre

Dimarts, 19 de Desembre

agenda Calendari
Dimarts, 19 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Resum: Jornada "LIFE. Cròniques viscudes d'experiències de conservació de la biodiversitat"
Descripció: No hi ha cap mena de dubte que el món de la conservació de la biodiversitat compta amb un abans i un després de la implementació dels projectes LIFE. S’han

erigit com a instruments de referència rigorosos, tant pel que respecte a les propostes de maneig d’espècies i espais naturals com pel que fa a la seva

recuperació i salvaguarda.La pretensió de la jornada no va més enllà de la presentació de les diferents iniciatives en el marc d’un fòrum plural i obert al diàleg que brindi l’espai per contrastar encerts, reflexions i propostes al voltant de l’experiència adquirida al llarg de tots aquests anys d’implementació. Per trobar l’encaix d’una bona mostra dels

diferents projectes hem procurat basar-nos en la selecció de LIFEs representatius dels diferents àmbits de la gestió de la conservació.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/04_actualitat/detall_noticia/agenda/2017/LIFE_biodiversitat.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.<strong>Inscripcions</strong>

Escola Agr&agrave;ria Forestal

Persona de contacte: Francesc C&ograve;rdoba. Correu-e:&nbsp;fcordoba@gencat.catServei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Escola Agr&agrave;ria Forestal - Casa Xifra

17430 Santa Coloma de Farners

Gràcies a PHP iCalendar