agenda - 20 de Novembre - 26 de Novembre

20 de Novembre - 26 de Novembre

agenda Calendari
Dimecres, 22 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Edifici de la Diputació de Barcelona Sala d’actes de l’Edifici del Vagó, C/ Urgell 187 Barcelona
Resum: Jornada tècnica "Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?"
Descripció: La custòdia del territori és una estratègia útil per a conservar i gestionar els espais naturals més propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la població local que la conservació del territori no és solament responsabilitat de les administracions, sinó que també pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Els ens locals, com a administració més propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni natural del vostre municipi a través de la custòdia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de característiques apropiades per al desenvolupament de la custòdia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gestió integral i la disponibilitat de competències en àmbits com el medi ambient, l’urbanisme i el paisatge.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h179/mm/image/imgnews/2017/171122_jornada_municipis.png' style='width: 350px; height: 179px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171122_programa%20custodia%20municipal_DEF.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09.30h - 10.00h - Recepci&oacute; assistents

10.00h - 10.15h -<strong> Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Carles Dalmases. Cap de l&rsquo;Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Marc Vilahur. President de la XCT</div>


10.15h - 10.30h - <strong>La cust&ograve;dia municipal, una eina de consens per a la gesti&oacute; municipal</strong>. Xavier Romero. Aj. de Granollers i coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal de la XCT.10.30h - 11.30h - <strong>Experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de cust&ograve;dia municipal</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Ajuntament de Sant Celoni. Marta Miralles

- Ajuntament de Terrassa. Marga Rodr&iacute;guez

- Consorci de les Gavarres. Oriol Armet</div>


11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 12.30h -<strong> Incentius en favor de la cust&ograve;dia del territori en les ordenances fiscals reguladores dels principals impostos i taxes municipals.</strong>12.30h - 13.00h -<strong> Iniciativa &ldquo;Assignaci&oacute; 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute; de la natura del municipi&rdquo;.</strong> Marc Vilahur, president de la XCT13.00h - 13.30h - <strong>Casos pr&agrave;ctics de la iniciativa &ldquo;Assignaci&oacute; 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute;&rdquo;.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Alcalde Joan Mart&iacute;

- Ajuntament de Viladrau. Alcaldessa Margarida Feliu</div>


13.30h - 14.00h - DebatL&rsquo;entrada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via <a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/jornada_c_municipal_nov_2017' target='_blank'>a trav&eacute;s d&rsquo;aquest formulari</a> o a info@xct.cat . L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.Aquesta jornada compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputaci&oacute; de Barcelona.Us recomanem que consulteu la <a href='/mm/file/2017/171122_Ubicacio.pdf' target='_blank'>ubicaci&oacute; de la Jornada en aquest PDF</a>.&nbsp;
Divendres, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí
Resum: Sessió &quot;Com es transformen els paisatges? Dinàmiques territorials i socioeconòmiques&quot;
Descripció: Divendres 24 de novembre de 2017, de 18:30 a 20:30 h Museu de la Vida Rural, l&rsquo;Espluga de Francol&iacute;.&nbsp;Aquesta sessi&oacute; forma part del cicle de debats &quot;El(s) valor(s) del paisatge&quot;.&nbsp;
<div style='text-align: center;'>

<em>Com evolucionen els paisatges? Existeixen paisatges originals? Com afecten les din&agrave;miques territorials i socioecon&ograve;miques? Qu&egrave; significa crear, transformar o destruir un paisatge? Quines implicacions suposa pels sentiments identitaris i els vincles personals? Qui ha d&rsquo;implicar-se en la protecci&oacute; i la gesti&oacute;? Com concertar interessos? Qu&egrave; aporten les cartes del paisatge?</em></div>


<strong>Ponents:</strong> Jaume Font, Montserrat Iniesta, Jordi Puig<strong>Organitza:</strong> Fundaci&oacute; Carulla i el Museu de la Vida Rural.<strong>Inscripcions</strong>: A trav&eacute;s de formulari al web del Museu de la Vida Rural:&nbsp;<a href='http://www.museuvidarural.cat' target='_blank'>www.museuvidarural.cat</a>. Telef&ograve;nicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='http://museuvidarural.cat/object_uploads/agenda/up_pdf/Jornades_ERF_DEF_baixa.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar