agenda - Novembre de 2017

Novembre de 2017

agenda Calendari
Dijous, 2 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 24 Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)
Descripció: El FICMA, el Festival m&eacute;s antic del m&oacute;n en el seu g&egrave;nere, i pioner a Espanya i el m&oacute;n en audiovisual ambiental, <em>&ldquo;celebra que aquesta festa del cinema i del medi ambient, convidi a la reflexi&oacute; i la conscienciaci&oacute; ambiental, transformant durant una setmana a la ciutat comtal en la Capital Verda d&#39;Europa i permeti que milers de ciutadans i ciutadanes es posin #EnLaSevaPell, lema que aquest any defineix al Festival, perqu&egrave; junts ens posem en les situacions que uns altres (persones i animals) viuen di&agrave;riament&rdquo;</em>, reflexiona Jaume Gil, Director del FICMA, agregant que &ldquo;<em>en aquesta 24 edici&oacute; es projectaran 140 films amb el m&eacute;s actual i rellevant del cinema mundial ambiental i ecol&ograve;gic, de filmografies tan diverses en les seves diferents seccions i en m&eacute;s de 8 sales de Barcelona</em>.&rdquo; Es dur&agrave; a terme entre el 2 i l&#39;11 de novembre!La Secci&oacute; Oficial, representada per 47 produccions en les seves diferents categories, podr&agrave; veure&#39;s als Cinemes Girona, Cinemes Zumzeig i a les Universitats com Pompeu Fabra, de Barcelona i Blanquerna i, durant els dies 3, 10, 17 i 24 de novembre, el FICMA tamb&eacute; realitzar&agrave; projeccions en el Museu del Gas de Sabadell.<strong>FICMARKET, el 1er. mercat mundial d&#39;audiovisual ambiental </strong>

El FICMA &eacute;s, a m&eacute;s de llan&ccedil;adora de nous valors i talents, un gran espai d&#39;oferta per a les distribu&iuml;dores i televisions de tot el m&oacute;n; moltes d&#39;elles es donaran cita per captar i adquirir el m&eacute;s actual i nou de l&#39;audiovisual ambiental mundial que es d&oacute;na cita en el FICMA. El FICMARKET, dirigit per Carolina G&oacute;mez, &eacute;s un pont entre els productors i autors amb la ind&uacute;stria audiovisual, finestra que s&#39;obre al llarg del Festival per&ograve; que a difer&egrave;ncia d&#39;altres mercats de cinema, es mantindr&agrave; viu els 365 dies de l&#39;any. Plataformes com National Geographic, la televisi&oacute; alemanya ZDF, distribu&iuml;dores especialitzades en cinema ambiental com Green Planet Films dels EUA, han confirmat, entre moltes altres nacionals i internacionals, la seva participaci&oacute;. Beca WWF - FICMA Per segon any consecutiu, la ong internacional WWF i el FICMA, sumen sinergies creant la Beca WWF - FICMA per incentivar la producci&oacute; audiovisual ambiental, atorgant una beca de 2000&euro; al Projecte Guanyador, perqu&egrave; realitzi un curtmetratge que destaqui valors de sensibilitzaci&oacute; i conscienciaci&oacute; ambiental. Durant la cerim&ograve;nia de cloenda es projectar&agrave; el curtmetratge guanyador de l&#39;edici&oacute; anterior: &ldquo;Macronesia&rdquo; de la realitzadora can&agrave;ria D&aacute;cil D&iacute;az. Amb el Patrocini d&#39;Obra Social la Caixa i d&rsquo; Ecoembes, i la col&middot;laboraci&oacute; especial d&#39;entitats com Catalunya Films Festivals, El Peri&oacute;dico, la Fundaci&oacute; Franz Weber, Sercotel i Agbar, el Festival lliura els seus m&agrave;xims guardons, els Sols d&#39;Or, en una Cerim&ograve;nia de Clausura, condu&iuml;da per la presentadora Cori Calero i l&#39;actriu Mabel Mart&iacute;, el 9 de novembre a les 20hs en Cosmocaixa, reunint per primera vegada a tres generacions de ambientalistas: Unai, Tippi Degre&egrave; i Carol Buckley.Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les pel&middot;l&iacute;cules i els horaris&nbsp;<a href='http://www.ficma.com' target='_blank'>consulteu la web del FICMA</a>!

&nbsp;
Dimarts, 7 de Novembre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Auditori del Pati Manning, Barcelona
Resum: Sessió &quot;Com s&#039;ha de protegir i gestionar el paisatge?&quot;
Descripció: Dimarts <strong>7 de novembre de 2017</strong>, de 18:30 a 20:30 h.&nbsp;Auditori del Pati Manning, Barcelona

Aquesta sessi&oacute; forma part del cicle de debats &quot;El(s) valor(s) del paisatge&quot;.&nbsp;
<div style='text-align: center;'>

<em>Qu&egrave; justifica la protecci&oacute; d&rsquo;uns determinats paisatges envers altres?&nbsp;Quins criteris de gesti&oacute; cal aplicar en funci&oacute; del tipus de paisatge? Protegir implica conservar-lo tal i com est&agrave; a dia d&rsquo;avui? T&eacute; sentit retornar-lo a un estadi anterior? Quin rol han d&rsquo;exercir els agents p&uacute;blics i els privats en la protecci&oacute; i gesti&oacute; del paisatge? I la ciutadania?&nbsp;Indicadors a l&rsquo;entorn del paisatge. Com mesurar valors subjectius?</em></div>


Ponents: Jos&eacute;. A. Donaire, Oriol Nel&middot;lo i Pili Sanmart&iacute;n.<strong>Organitza</strong>: Fundaci&oacute; Carulla i el Museu de la Vida Rural.<strong>Inscripcions</strong>: A trav&eacute;s de formulari al web del Museu de la Vida Rural: <a href='http://www.museuvidarural.cat' target='_blank'>www.museuvidarural.cat</a>. Telef&ograve;nicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://museuvidarural.cat/object_uploads/agenda/up_pdf/Jornades_ERF_DEF_baixa.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 9 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: XIII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza
Descripció: El<strong> Foro de Conservaci&oacute;n de la Naturaleza</strong> &eacute;s la principal trobada anual del <strong>Comit&egrave; Espanyol de la Uni&oacute; Internacional per a la Conservaci&oacute; de la Naturalesa (ceUICN)</strong>. Es debaten els interessos i les activitats dels membres espanyols de la UICN en els programes i iniciatives de l&#39;associaci&oacute;, i coincideix amb l&#39;Assemblea General de l&#39;entitat.Anualment la seu i l&#39;organitzaci&oacute; d&#39;aquest F&ograve;rum t&eacute; lloc en diferents &agrave;mbits geogr&agrave;fics dels seus membres. Aquest any, el XIII F&ograve;rum t&eacute; lloc a Barcelona, ??els dies <strong>9 i 10 de novembre</strong> a les instal&middot;lacions del <strong>Zoo de Barcelona</strong>, ??i la seva organitzaci&oacute; es porta conjuntament entre diferents membres de la UICN a Catalunya: el Zoo de Barcelona, ??que aporta els espais, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la Diputaci&oacute; de Barcelona.Els objectius principals s&oacute;n:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presentar els resultats i reptes que s&#39;han derivat del Congr&eacute;s Mundial de la Natura UICN l&#39;any 2016 a Hawaii amb el lema &quot;Un planeta a la cru&iuml;lla&quot;.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Generar un espai de debat entre els membres per definir els compromisos i el futur del ceUICN dins de l&#39;organitzaci&oacute; general de la UICN.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uicn.es/foroceuicn2017/' target='_blank'>consulteu el Programa del Foro</a>.

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Torrejussana. Barcelona
Resum: Jornada Anual XCT - XVAC 2017
Descripció: La Jornada Anual d&rsquo;enguany s&rsquo;ha dissenyat amb un doble objectiu: per una banda es realitzaran <strong>diverses c&agrave;psules de coneixement</strong> a fi de tractar diversos temes d&rsquo;actualitat i una sessi&oacute; sobre <strong>opcions de finan&ccedil;ament de la natura</strong>. Per l&rsquo;altre, s&rsquo;han programat diverses <strong>sessions de debat intern </strong>que establiran l&rsquo;inici d&rsquo;un proc&eacute;s participatiu per definir el <strong>Pla Estrat&egrave;gic Conjunt XCT-XVAC</strong>.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del <a href='http://www.xct.cat/forms/jornada_anual_2017' target='_blank'>formulari online d&#39;inscripcions</a>.Places limitades. Es prioritzaran les inscripcions dels membres de la XCT i la XVAC.

El dinar tindr&agrave; un cost d&rsquo;entre 15 i 20&euro; i es pagar&agrave; el mateix dia de la jornada.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/171109_jornada_anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa Definitiu</a>.<a href='/mm/file/2017/171109_jornada_anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w502-h571/mm/image/imgnews/2017/171109_jornada_anual_programa_def.png' style='width: 502px; height: 571px; margin: 10px;' /></a>
Dimecres, 15 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica per visitar l&#039;espai de les Madrigueres del Vendrell
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w236-h103/mm/image/logos/logo%20GTCM_web.jpg' style='width: 236px; height: 103px; margin: 10px; float: right;' />Les Madrigueres del Vendrell ocupen unes 25 ha, compreses entre la riera de la Bisbal, la via del ferrocarril, el cam&iacute; del Roman&iacute; i la platja. Constitueixen el darrer paratge lliure d&rsquo;urbanitzacions arran de mar a la comarca del Baix Pened&egrave;s, i de fet &eacute;s un dels darrers llocs del litoral catal&agrave; on encara es poden trobar, oliveres i garrofers.La llera no porta aigua en superf&iacute;cie, habitualment, i &uacute;nicament s&rsquo;inunda per sobreeiximent del nivell fre&agrave;tic en &egrave;poques de pluja. Entre els h&agrave;bitats d&rsquo;inter&egrave;s comunitari s&rsquo;hi ha citat els seg&uuml;ents:

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>2120 - Dunes movents del cord&oacute; litoral, amb borr&oacute; (<em>Ammophila arenaria</em>)

2230 - Dunes amb pradells dels Malcolmietalia.

92D0 - Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (<em>Nerio-Tamaricetea</em>)</div>


Aquest espai actualment est&agrave; en cust&ograve;dia amb el GEVEN, el Grup Ecologista del Vendrell i Baix Pened&egrave;s.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/171115_sortida_GTCM_Madrigueres.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10h - Trobada a la Platja de les Madrigueres</strong> i visita guiada de l&rsquo;espai. Aprofitarem per a con&egrave;ixer

els projectes que s&rsquo;hi han dut a terme i s&rsquo;hi duran mentre visitem l&rsquo;espai i els diferents punts

d&rsquo;inter&egrave;s.</div>

<div style='margin-left: 80px;'>Punt de trobada: Carrer Tamariu (Sant Salvador, El Vendrell) <a href='https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk' target='_blank'>https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk</a></div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>12h - Fi de la visita</strong></div>


<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Organitza la sortida t&egrave;cnica el <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral </a>de la XCT.

&nbsp;
Dijous, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Tortosa
Resum: Jornada tècnica sobre sistemes fluvials temporals a Catalunya
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h167/mm/image/imgnews/2017/171116_jornada_custodia_fluvial.png' style='width: 250px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' />L&#39;estudi dels sistemes fluvials temporals ha guanyat molta import&agrave;ncia en els &uacute;ltims anys. Aquests sistemes hist&ograve;ricament menystinguts tenen un paper cabdal dintre de la continu&iuml;tat fluvial, especialment, per ser fonts de sediments i nutrients, corredors i connectors ecol&ograve;gics de diferents h&agrave;bitats i esp&egrave;cies, juntament amb que s&oacute;n sistemes naturals altament din&agrave;mics que sustenten importants funcions i processos ecosist&egrave;mics.No obstant aix&ograve;, l&#39;experi&egrave;ncia en aquest camp &eacute;s relativament nova, juntament amb que a nivell europeu la directiva marc de l&#39;aigua no ha estat prou efectiva per establir una&nbsp; estrat&egrave;gia coherent de conservaci&oacute; per a aquests sistemes naturals. Principalment perqu&egrave; existeixen metodologies i indicadors que no s&oacute;n extrapolables a aquest tipus de

components fluvials perqu&egrave; presenten components h&iacute;drics complexos.En el context actual i davant les perspectives futures que s&rsquo;auguren degut al canvi clim&agrave;tic, encara cobra m&eacute;s import&agrave;ncia el coneixement profund del funcionament d&rsquo;aquests sistemes, per a poder definir noves estrat&egrave;gies per a la seva gesti&oacute; i conservaci&oacute;.En la present jornada es pret&eacute;n mostrar diferents treballs i estudis que van en aquesta l&iacute;nia, i que poden servir com una orientaci&oacute; per a gestors i t&egrave;cnics que treballem en aquest &agrave;mbit tant complex.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171116_jornada_custodia_fluvial.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09:30 - 10:0 - Presentaci&oacute; de la Jornada. Dr Azael Fabregat (Director del Campus Terres de l&#39;Ebre de la URV). Pere Josep Jim&eacute;nez (Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la XCT)10:00 - 10:40 - <strong>Rius temporals: naturals o degut a l&#39;acci&oacute; humana? L&#39;avaluaci&oacute; del r&egrave;gim hidrol&ograve;gic com a pas previ a l&#39;avaluaci&oacute; de l&#39;estat ecol&ograve;gic</strong>. N&uacute;ria Cid - &nbsp;Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ci&egrave;ncies Ambientals, Universitat de Barcelona.10:40 - 11:20 - <strong>Temporalitat dels rius de les conques internes de Catalunya. Classificaci&oacute;, alteraci&oacute;&nbsp; hidrol&ograve;gica i metodologia per avaluar-los. </strong>Carolina Sol&agrave; - Departament de control i qualitat de l&#39;aigua (Ag&egrave;ncia Catalana de l&#39;Aigua). Clara Sierra - M&agrave;ster en Ci&egrave;ncia i Gesti&oacute; Integrada de l&#39;Aigua.11:20 - 11:50 - Pausa - Caf&egrave;11:50 - 12:30 - <strong>Consideracions sobre la vegetaci&oacute; en cursos d&#39;aigua temporals o ef&iacute;mers. Elements per a l&#39;assist&egrave;ncia als gestors.</strong> C&egrave;sar Guti&eacute;rrez - Consultor ambiental.12:30 - 13:10 - <strong>Gesti&oacute; de sistemes fluvials temporals com a ecosistemes &uacute;nics enlloc de com a ecosistemes de segona classe.</strong> Vicen&ccedil; Acu&ntilde;a - Investigador de l&#39;ICRA (Institut Catal&agrave; de Recerca de l&#39;Aigua)13.10 - 13:40 - <strong>Regulaci&oacute; dels usos p&uacute;blics en espais fluvials. Consideracions i problem&agrave;tiques</strong>. Marc Vilahur - President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.13:40 - 14:00 -<strong> Cloenda de la jornada.</strong> Marc Vilahur - President de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Oriol Arola - Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial.</div>


<strong>LLOC DE REALITZACI&Oacute;</strong>: Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l&#39;Ebre (Aula A103). Av. Remolins, 13 -15. Tortosa<strong>M&Eacute;S INFORMACI&Oacute; I INSCRIPCIONS: </strong>contactar amb Oriol Arola del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la XCT: fluvial@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 680 489 492.

&nbsp;
Dimecres, 22 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Edifici de la Diputació de Barcelona Sala d’actes de l’Edifici del Vagó, C/ Urgell 187 Barcelona
Resum: Jornada tècnica &quot;Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?&quot;
Descripció: La cust&ograve;dia del territori &eacute;s una estrat&egrave;gia &uacute;til per a conservar i gestionar els espais naturals m&eacute;s propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la poblaci&oacute; local que la conservaci&oacute; del territori no &eacute;s solament responsabilitat de les administracions, sin&oacute; que tamb&eacute; pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.Els ens locals, com a administraci&oacute; m&eacute;s propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservaci&oacute; del patrimoni natural del vostre municipi a trav&eacute;s de la cust&ograve;dia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de caracter&iacute;stiques apropiades per al desenvolupament de la cust&ograve;dia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gesti&oacute; integral i la disponibilitat de compet&egrave;ncies en &agrave;mbits com el medi ambient, l&rsquo;urbanisme i el paisatge.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h179/mm/image/imgnews/2017/171122_jornada_municipis.png' style='width: 350px; height: 179px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171122_programa%20custodia%20municipal_DEF.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09.30h - 10.00h - Recepci&oacute; assistents

10.00h - 10.15h -<strong> Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Carles Dalmases. Cap de l&rsquo;Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Marc Vilahur. President de la XCT</div>


10.15h - 10.30h - <strong>La cust&ograve;dia municipal, una eina de consens per a la gesti&oacute; municipal</strong>. Xavier Romero. Aj. de Granollers i coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal de la XCT.10.30h - 11.30h - <strong>Experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit de cust&ograve;dia municipal</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Ajuntament de Sant Celoni. Marta Miralles

- Ajuntament de Terrassa. Marga Rodr&iacute;guez

- Consorci de les Gavarres. Oriol Armet</div>


11.30h - 12.00h - Pausa caf&egrave;12.00h - 12.30h -<strong> Incentius en favor de la cust&ograve;dia del territori en les ordenances fiscals reguladores dels principals impostos i taxes municipals.</strong>12.30h - 13.00h -<strong> Iniciativa &ldquo;Assignaci&oacute; 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute; de la natura del municipi&rdquo;.</strong> Marc Vilahur, president de la XCT13.00h - 13.30h - <strong>Casos pr&agrave;ctics de la iniciativa &ldquo;Assignaci&oacute; 0&rsquo;5% de l&rsquo;IBI a projectes de conservaci&oacute;&rdquo;.</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Alcalde Joan Mart&iacute;

- Ajuntament de Viladrau. Alcaldessa Margarida Feliu</div>


13.30h - 14.00h - DebatL&rsquo;entrada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via <a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/jornada_c_municipal_nov_2017' target='_blank'>a trav&eacute;s d&rsquo;aquest formulari</a> o a info@xct.cat . L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.Aquesta jornada compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputaci&oacute; de Barcelona.Us recomanem que consulteu la <a href='/mm/file/2017/171122_Ubicacio.pdf' target='_blank'>ubicaci&oacute; de la Jornada en aquest PDF</a>.&nbsp;
Divendres, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí
Resum: Sessió &quot;Com es transformen els paisatges? Dinàmiques territorials i socioeconòmiques&quot;
Descripció: Divendres 24 de novembre de 2017, de 18:30 a 20:30 h Museu de la Vida Rural, l&rsquo;Espluga de Francol&iacute;.&nbsp;Aquesta sessi&oacute; forma part del cicle de debats &quot;El(s) valor(s) del paisatge&quot;.&nbsp;
<div style='text-align: center;'>

<em>Com evolucionen els paisatges? Existeixen paisatges originals? Com afecten les din&agrave;miques territorials i socioecon&ograve;miques? Qu&egrave; significa crear, transformar o destruir un paisatge? Quines implicacions suposa pels sentiments identitaris i els vincles personals? Qui ha d&rsquo;implicar-se en la protecci&oacute; i la gesti&oacute;? Com concertar interessos? Qu&egrave; aporten les cartes del paisatge?</em></div>


<strong>Ponents:</strong> Jaume Font, Montserrat Iniesta, Jordi Puig<strong>Organitza:</strong> Fundaci&oacute; Carulla i el Museu de la Vida Rural.<strong>Inscripcions</strong>: A trav&eacute;s de formulari al web del Museu de la Vida Rural:&nbsp;<a href='http://www.museuvidarural.cat' target='_blank'>www.museuvidarural.cat</a>. Telef&ograve;nicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='http://museuvidarural.cat/object_uploads/agenda/up_pdf/Jornades_ERF_DEF_baixa.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar