agenda - 6 de Novembre - 12 de Novembre

6 de Novembre - 12 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 7 de Novembre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Auditori del Pati Manning, Barcelona
Resum: Sessió "Com s'ha de protegir i gestionar el paisatge?"
Descripció: Dimarts <strong>7 de novembre de 2017</strong>, de 18:30 a 20:30 h.&nbsp;Auditori del Pati Manning, Barcelona

Aquesta sessi&oacute; forma part del cicle de debats &quot;El(s) valor(s) del paisatge&quot;.&nbsp;
<div style='text-align: center;'>

<em>Qu&egrave; justifica la protecci&oacute; d&rsquo;uns determinats paisatges envers altres?&nbsp;Quins criteris de gesti&oacute; cal aplicar en funci&oacute; del tipus de paisatge? Protegir implica conservar-lo tal i com est&agrave; a dia d&rsquo;avui? T&eacute; sentit retornar-lo a un estadi anterior? Quin rol han d&rsquo;exercir els agents p&uacute;blics i els privats en la protecci&oacute; i gesti&oacute; del paisatge? I la ciutadania?&nbsp;Indicadors a l&rsquo;entorn del paisatge. Com mesurar valors subjectius?</em></div>


Ponents: Jos&eacute;. A. Donaire, Oriol Nel&middot;lo i Pili Sanmart&iacute;n.<strong>Organitza</strong>: Fundaci&oacute; Carulla i el Museu de la Vida Rural.<strong>Inscripcions</strong>: A trav&eacute;s de formulari al web del Museu de la Vida Rural: <a href='http://www.museuvidarural.cat' target='_blank'>www.museuvidarural.cat</a>. Telef&ograve;nicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://museuvidarural.cat/object_uploads/agenda/up_pdf/Jornades_ERF_DEF_baixa.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 9 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: XIII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza
Descripció: El<strong> Foro de Conservaci&oacute;n de la Naturaleza</strong> &eacute;s la principal trobada anual del <strong>Comit&egrave; Espanyol de la Uni&oacute; Internacional per a la Conservaci&oacute; de la Naturalesa (ceUICN)</strong>. Es debaten els interessos i les activitats dels membres espanyols de la UICN en els programes i iniciatives de l&#39;associaci&oacute;, i coincideix amb l&#39;Assemblea General de l&#39;entitat.Anualment la seu i l&#39;organitzaci&oacute; d&#39;aquest F&ograve;rum t&eacute; lloc en diferents &agrave;mbits geogr&agrave;fics dels seus membres. Aquest any, el XIII F&ograve;rum t&eacute; lloc a Barcelona, ??els dies <strong>9 i 10 de novembre</strong> a les instal&middot;lacions del <strong>Zoo de Barcelona</strong>, ??i la seva organitzaci&oacute; es porta conjuntament entre diferents membres de la UICN a Catalunya: el Zoo de Barcelona, ??que aporta els espais, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la Diputaci&oacute; de Barcelona.Els objectius principals s&oacute;n:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presentar els resultats i reptes que s&#39;han derivat del Congr&eacute;s Mundial de la Natura UICN l&#39;any 2016 a Hawaii amb el lema &quot;Un planeta a la cru&iuml;lla&quot;.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Generar un espai de debat entre els membres per definir els compromisos i el futur del ceUICN dins de l&#39;organitzaci&oacute; general de la UICN.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uicn.es/foroceuicn2017/' target='_blank'>consulteu el Programa del Foro</a>.

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Torrejussana. Barcelona
Resum: Jornada Anual XCT - XVAC 2017
Descripció: La Jornada Anual d&rsquo;enguany s&rsquo;ha dissenyat amb un doble objectiu: per una banda es realitzaran <strong>diverses c&agrave;psules de coneixement</strong> a fi de tractar diversos temes d&rsquo;actualitat i una sessi&oacute; sobre <strong>opcions de finan&ccedil;ament de la natura</strong>. Per l&rsquo;altre, s&rsquo;han programat diverses <strong>sessions de debat intern </strong>que establiran l&rsquo;inici d&rsquo;un proc&eacute;s participatiu per definir el <strong>Pla Estrat&egrave;gic Conjunt XCT-XVAC</strong>.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta. Cal confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del <a href='http://www.xct.cat/forms/jornada_anual_2017' target='_blank'>formulari online d&#39;inscripcions</a>.Places limitades. Es prioritzaran les inscripcions dels membres de la XCT i la XVAC.

El dinar tindr&agrave; un cost d&rsquo;entre 15 i 20&euro; i es pagar&agrave; el mateix dia de la jornada.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/171109_jornada_anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa Definitiu</a>.<a href='/mm/file/2017/171109_jornada_anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w502-h571/mm/image/imgnews/2017/171109_jornada_anual_programa_def.png' style='width: 502px; height: 571px; margin: 10px;' /></a>

Gràcies a PHP iCalendar