agenda - 23 de Octubre - 29 de Octubre

23 de Octubre - 29 de Octubre

agenda Calendari
Dimarts, 24 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Celoni
Resum: Les associacions de propietaris forestals a Catalunya. Situació, reptes i perspectives
Descripció: Sant Celoni, dimarts 24 d’octubre de 2017<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>9:30 Panorama de l&rsquo;associacionisme forestal a Catalunya.&nbsp; </strong>Realitat i abast del fenomen associatiu en el m&oacute;n forestal catal&agrave;

Juan Luis Abi&aacute;n, Director-Gerent del Centre de la Propietat Forestal<strong>10:15 L&rsquo;activitat del propietari forestal catal&agrave; i l&rsquo;associacionisme</strong>.&nbsp; Implicaci&oacute; i absentisme, activitat principal i secund&agrave;ria, capacitat per a les actuacions col.lectives.

Elena Gorriz, investigadora d&rsquo;EFIMED10:45 Coffee break<strong>11:15 TEMES PER AL DEBAT:</strong>

<strong>1. Les associacions com a proveidores de serveis forestals</strong>

Avantatges i inconvenients de les actuacions forestals agrupades. Capacitat i limitacions de les associacions com a operadores comercials. Compatibilitat de la gesti&oacute; individual amb la agrupada. Innovaci&oacute; i transfer&egrave;ncia.11:20 Casos pr&agrave;ctics introductoris:
<div style='margin-left: 40px;'>&bull; La planta de biomassa de Sant Miquel de Baleny&agrave;

Joan Vila, President de l&rsquo;Associaci&oacute; de Gesti&oacute; Forestal Montseny Ponent

&bull; El projecte d&rsquo;Agroforestal Vallesana, SCCL

Associaci&oacute; de Propietaris per a la Sostenibilitat de les Finques Agroforestals de Matadepera i Terrassa.</div>


<strong>12:00 Taula rodona:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Mart&iacute; Rossell, Gerent Associaci&oacute; de Propeitaris del Montnegre i el Corredor

Jaume Minguell, Gerent de BOSCAT

Joan Rovira, Gerent de FORESTAL DE CATALUNYA SCCL

Raimon Marin&eacute;, responsable de Gesti&oacute; de Biomassa de COMSA EMTE ENERGIAS RENOVABLES

Moderador: Josep Maria Valls, President de l&rsquo;Associaci&oacute; Forestal i Agr&agrave;ria de Sant Hilari Sacalm</div>


<strong>14:00-16:00 Dinar</strong><strong>16:00 TEMES PER AL DEBAT:</strong>

<strong>2. Les associacions com a representants de la forest d&rsquo;un territori</strong>

El paper d&rsquo;interlocutor per les q&uuml;estions forestals davant les administracions i els agents territorials. La utilitzaci&oacute; de les associacions com a intermediari de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques. La comunicaci&oacute; amb la societat del territori.<strong>16:05 Casos pr&agrave;ctics introductoris:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>&bull; La participaci&oacute; de la propietat en el Consorci de les Gavarres

Melcior Soler i Sandra Torras, President i T&egrave;cnica de l&rsquo;Associaci&oacute; de Gestors Forestals de les Gavarres

&bull; Accions en defensa dels drets i interessos de la propietat forestal des de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris Forestals Tinen&ccedil;a-Ports

Joan Manel Batiste, Gerent de l&rsquo;Associaci&oacute;</div>


<strong>16:45 Taula rodona:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Joan Carles &Agrave;ngel, Cap de l&rsquo;Oficina de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Montserrat Barniol, Directora General d&rsquo;Ecosistemes Forestals i Gesti&oacute; del Medi de la Generalitat de Catalunya

Just Serra, President de la Federaci&oacute; d&rsquo;Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (Boscat)

Rosendo Castell&ograve;, President del Consorci Forestal de Catalunya

Moderador: Jordi Salbany&agrave;, Secretari de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris del Montnegre i el Corredor</div>


<strong>18:00 El pla estrat&egrave;gic de les cooperatives agr&agrave;ries catalanes: aspectes aplicables a les associacions de propietaris forestals</strong>

Jordi Vives, Director de la Federaci&oacute; de Cooperatives Agr&agrave;ries de Catalunya.<strong>18:45 L&rsquo;associacionisme forestal en l&rsquo;escena internacional. Principals reptes de les associacions de propietaris forestals</strong>

Eduardo Rojas, Deg&agrave;-President del Col.legi Oficial d&rsquo;Enginyers de Monts.&nbsp;
Dijous, 26 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Com incrementar la matèria orgànica del sòl a partir de recursos locals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h81/mm/image/imgnews/2017/171026_incrementar%20materia%20organica%20sol.png' style='width: 350px; height: 81px; margin: 10px;' />

Un dels greus problemes del s&ograve;ls &eacute;s la manca de mat&egrave;ria org&agrave;nica i l&rsquo;exc&eacute;s de macronutrients. L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s explicar com incrementant el carboni dels s&ograve;ls d&rsquo;una manera eficient i equilibrada es pot millorar la seva fertilitat i, els rendiments productius.

&nbsp;

Val a dir, per&ograve;, que la clau d&rsquo;aquest proc&eacute;s &eacute;s aconseguir mat&egrave;ria org&agrave;nica de qualitat, rica en carboni, a les proximitats de l&rsquo;explotaci&oacute;. La finalitat de la sessi&oacute;, ser&agrave;, tamb&eacute;, orientar d&rsquo;on es poden treure aquestes primeres mat&egrave;ries i quins&nbsp; com s&rsquo;han de gestionar per aconseguir un compost de qualitat.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2017/171026_programa_materia_organia(1).pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09.45 h&nbsp;&nbsp; Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Fertilitat del s&ograve;l&nbsp; i increment de la mat&egrave;ria org&agrave;nica del s&ograve;l a partir de diversos casos pr&agrave;ctics analitzats a camp.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em>

Part te&ograve;rica:

Principis b&agrave;sic de la fertilitat del s&ograve;l

La mat&egrave;ria org&agrave;nica al s&ograve;l

La respiraci&oacute; del s&ograve;l i el seu efecte sobre el carboni i el nitrogen en condicions de producci&oacute; ecol&ograve;gica respecte la producci&oacute; convencional.</div>
11.30 h&nbsp; Pausa

12.00 h&nbsp; Visita de camp

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la finca de l&rsquo;Espigall on al llarg dels darrers 2 anys s&rsquo;ha fet un canvi de gesti&oacute; del s&ograve;l aplicant compostos rics en carboni.

14.00 h&nbsp; Cloenda de la jornada<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:</strong>&nbsp;Masia Can Feliu&agrave;. 08415 - BIGUES I RIELLS (Barcelona).

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; <strong>cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s de: jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria </a>(GTCA) de la XCT en el marc del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Benifallet
Resum: Jornada de camp &quot;Custòdia agrària i millora d&#039;espais fluvials&quot;
Descripció: En aquesta jornada s&rsquo;abordar&agrave; a nivell t&egrave;cnic i demostratiu com es poden compatibilitzar els aprofitaments agr&iacute;coles en la conservaci&oacute; i millora dels espais fluvials adjacents, en l&rsquo;&agrave;mbit d&rsquo;un espai natural protegit XN2000.Veurem un exemple d&rsquo;emprenedoria, on mitjan&ccedil;ant un aprofitament agroecol&ograve;gic sostenible i amb la col&middot;laboraci&oacute; amb una entitat de cust&ograve;dia del territori, es prenen mesures de conservaci&oacute; i millora de la biodiversitat d&rsquo;espais fluvials i agroforestals.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h86/mm/image/imgnews/2017/171026_custodia_agraria_millora_espais_fluvials.png' style='width: 350px; height: 86px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171026_Programa_custodia_agraria_millora_espais_fluvials.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

<strong>10.30 h Inscripcions i presentaci&oacute; de la jornada</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>10.45 h Visita a un aprofitament agroecol&ograve;gic en l&rsquo;entorn del riu Canaletes</strong>

<em>Sr. Josep Mestres Suqu&eacute;. Enginyer agr&iacute;cola responsable de la Vall Bio.

Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>12.30 h Visita a la finca Riberola</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>:&nbsp;Antiga Estaci&oacute; de Tren de Benifallet.&nbsp;Via Verda de la Val de Zaf&aacute;n.&nbsp;43512 &ndash; BENIFALLET (Baix Ebre)Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (GTCF)</a> de la XCT en el marc del <strong>Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT)&nbsp;</strong>del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Divendres, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Girona
Resum: Formació en Guiatge en Boscos Terapèutics
Descripció: Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte S&egrave;lvans, una associaci&oacute; que t&eacute; per objectiu la conservaci&oacute; del patrimoni forestal m&eacute;s singular, aix&iacute; com la valoritzaci&oacute; dels serveis ecosist&egrave;mics dels boscos m&eacute;s madurs, la constataci&oacute; cient&iacute;fica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgaci&oacute; dels seus valors ecol&ograve;gics, etnol&ograve;gics i socials.S&egrave;lvans proposa un curs formatiu d&rsquo;especialitzaci&oacute; universit&agrave;ria que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japon&egrave;s de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, aix&iacute; com en l&rsquo;experi&egrave;ncia complement&agrave;ria d&rsquo;experts en el territori. Aquest curs d&rsquo;especialitzaci&oacute;, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les caracter&iacute;stiques dels boscos madurs singulars i la seva influ&egrave;ncia en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s&#39;aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terap&egrave;utica.La formaci&oacute; inclou una part te&ograve;rica i tamb&eacute; una part pr&agrave;ctica i vivencial.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h335/mm/image/imgnews/2017/171027_curs_selvans.jpg' style='width: 200px; height: 335px; margin: 10px; float: right;' /><strong>Objectius</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Proporcionar als participants les eines i els coneixements b&agrave;sics per tal d&rsquo;entendre la import&agrave;ncia dels boscos en la salut i aprendre la metodologia dels banys de bosc com a eina de treball i com a nou servei de salut i benestar per a la societat.

&ndash; Proporcionar als participants les eines i els coneixements b&agrave;sics per tal d&rsquo;entendre la import&agrave;ncia dels boscos en la salut

&ndash; Con&egrave;ixer la relaci&oacute; entre els boscos i l&rsquo;&eacute;sser hum&agrave;. Els intangibles del bosc i el nou paradigma existent entre l&#39;&eacute;sser hum&agrave; i la natura.

&ndash; Con&egrave;ixer la complexitat del bosc des de diversos punts de vista (aerobiologia, hidrologia, ecologia...).

&ndash; Con&egrave;ixer la relaci&oacute; entre els boscos i la salut a trav&eacute;s de la recerca cient&iacute;fica existent. Beneficis fisiol&ograve;gics i psicol&ograve;gics.

&ndash; Con&egrave;ixer els elements m&iacute;nims d&rsquo;un itinerari forestal terap&egrave;utic (&uacute;s p&uacute;blic, composici&oacute; dels itineraris, disseny dels itineraris, gesti&oacute; de conflictes en el grup...).

&ndash; Analitzar els boscos terap&egrave;utics existents.

&ndash; Aprendre la metodologia dels banys de bosc S&egrave;lvans. T&egrave;cniques i recursos.

&ndash; Experimentaci&oacute; del bany de bosc.</div>


<strong>Sortides professionals</strong>

La principal sortida professional &eacute;s la de guia terap&egrave;utic S&egrave;lvans. El t&iacute;tol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge S&egrave;lvans. El curs proporciona les eines i t&egrave;cniques per conduir els usuaris a trav&eacute;s d&#39;un bany de bosc.

Aquesta titulaci&oacute; permetr&agrave; poder realitzar guiatges segons la metodologia.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.fundacioudg.org/ca/formacio-en-guiatge-en-boscos-terapeutics-certificacio-en-guia-de-bosc-terapeutic-selvans.html' target='_blank'> consulteu la web del curs</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar