agenda - 3 de Juliol - 9 de Juliol

3 de Juliol - 9 de Juliol

agenda Calendari
Dimarts, 4 de Juliol
Hora: 17:00 - 19:00
Lloc: ICAB C/ Mallorca, 283 Barcelona
Resum: El contracte de custòdia del territori al Codi Civil de Catalunya
Descripció: <strong>Data: </strong>4 de juliol

<strong>Horari:</strong> de 17h a 19h

<strong>Lloc:</strong> &nbsp;Il&middot;lustre Col&middot;legi de l&#39;Advocacia de Barcelona &nbsp;(ICAB) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/ Mallorca, 283 Barcelona

&nbsp;

El Llibre sis&egrave; del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes i aprovat el passat febrer, regula el contracte de cust&ograve;dia del territori. Aquest fet t&eacute; transcend&egrave;ncia no nom&eacute;s pel reconeixement que suposa cap a la cust&ograve;dia del territori com a filosofia per a la conservaci&oacute; del nostre patrimoni natural, cultural i paisatg&iacute;stic, sin&oacute; perqu&egrave; &eacute;s una regulaci&oacute; pionera a Europa i una fita important per al seu desenvolupament.Aix&iacute;, s&rsquo;obre una nova etapa pel que fa al r&egrave;gim jur&iacute;dic dels contractes de cust&ograve;dia del territori, sense detriment de la resta d&rsquo;opcions per a la cust&ograve;dia del territori que compr&egrave;n el dret civil. Amb aquesta jornada es far&agrave; un rep&agrave;s en el proc&eacute;s de codificaci&oacute; i la incorporaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori al Codi civil, i s&rsquo;analitzaran les oportunitats que s&rsquo;obren per al desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori a nivell normatiu.<u><strong>Programa</strong></u> (<a href='/mm/file/2017/170704_Programa_jornada_contracte_CdT_Codi_Civil%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)17h &ndash; 17.30h: Benvinguda i obertura de la jornada.

Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Sr. Oriol Rusca , Deg&agrave; de l&rsquo;Il&middot;lustre&nbsp; Col&middot;legi de l&rsquo;Advocacia de Barcelona17.30h &ndash; 17.50h: El proc&eacute;s de codificaci&oacute; a Catalunya.

Sr. Antoni Mirambell, Catedr&agrave;tic de dret civil, Universitat de Barcelona. President de la Secci&oacute; d&rsquo;Obligacions i contractes de la Comissi&oacute; de Codificaci&oacute; de Catalunya.17.50h &ndash; 18.10h: Implicacions de la regulaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori al Codi civil.

Sr. Hernan Collado, advocat i col&middot;laborador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori18.10h &ndash; 18.30h: El futur de la cust&ograve;dia del territori a Catalunya.

Sr. Sergi Mar&iacute;, Coordinador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.18.30h &ndash; 18.50h: Torn de preguntes i debat obert18.50h &ndash; 19h: Clausura

Sr./a , representant del Col&middot;legi de Registradors de Catalunya

Sr/a., representant del Col&middot;legi de Notaris de Catalunya

Sr./a, representant del Consell dels Il&middot;lustres Col&middot;legis d&rsquo;Advocats de CatalunyaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; us demanem confirmaci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de <a href='mmaso@custodiaterritori.org'>mmaso@custodiaterritori.org</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar