agenda - Juliol de 2017

Juliol de 2017

agenda Calendari
Dimarts, 4 de Juliol
Hora: 17:00 - 19:00
Lloc: ICAB C/ Mallorca, 283 Barcelona
Resum: El contracte de custòdia del territori al Codi Civil de Catalunya
Descripció: <strong>Data: </strong>4 de juliol

<strong>Horari:</strong> de 17h a 19h

<strong>Lloc:</strong> &nbsp;Il&middot;lustre Col&middot;legi de l&#39;Advocacia de Barcelona &nbsp;(ICAB) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C/ Mallorca, 283 Barcelona

&nbsp;

El Llibre sis&egrave; del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes i aprovat el passat febrer, regula el contracte de cust&ograve;dia del territori. Aquest fet t&eacute; transcend&egrave;ncia no nom&eacute;s pel reconeixement que suposa cap a la cust&ograve;dia del territori com a filosofia per a la conservaci&oacute; del nostre patrimoni natural, cultural i paisatg&iacute;stic, sin&oacute; perqu&egrave; &eacute;s una regulaci&oacute; pionera a Europa i una fita important per al seu desenvolupament.Aix&iacute;, s&rsquo;obre una nova etapa pel que fa al r&egrave;gim jur&iacute;dic dels contractes de cust&ograve;dia del territori, sense detriment de la resta d&rsquo;opcions per a la cust&ograve;dia del territori que compr&egrave;n el dret civil. Amb aquesta jornada es far&agrave; un rep&agrave;s en el proc&eacute;s de codificaci&oacute; i la incorporaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori al Codi civil, i s&rsquo;analitzaran les oportunitats que s&rsquo;obren per al desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori a nivell normatiu.<u><strong>Programa</strong></u> (<a href='/mm/file/2017/170704_Programa_jornada_contracte_CdT_Codi_Civil%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)17h &ndash; 17.30h: Benvinguda i obertura de la jornada.

Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Sr. Oriol Rusca , Deg&agrave; de l&rsquo;Il&middot;lustre&nbsp; Col&middot;legi de l&rsquo;Advocacia de Barcelona17.30h &ndash; 17.50h: El proc&eacute;s de codificaci&oacute; a Catalunya.

Sr. Antoni Mirambell, Catedr&agrave;tic de dret civil, Universitat de Barcelona. President de la Secci&oacute; d&rsquo;Obligacions i contractes de la Comissi&oacute; de Codificaci&oacute; de Catalunya.17.50h &ndash; 18.10h: Implicacions de la regulaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori al Codi civil.

Sr. Hernan Collado, advocat i col&middot;laborador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori18.10h &ndash; 18.30h: El futur de la cust&ograve;dia del territori a Catalunya.

Sr. Sergi Mar&iacute;, Coordinador de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.18.30h &ndash; 18.50h: Torn de preguntes i debat obert18.50h &ndash; 19h: Clausura

Sr./a , representant del Col&middot;legi de Registradors de Catalunya

Sr/a., representant del Col&middot;legi de Notaris de Catalunya

Sr./a, representant del Consell dels Il&middot;lustres Col&middot;legis d&rsquo;Advocats de CatalunyaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; us demanem confirmaci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de <a href='mmaso@custodiaterritori.org'>mmaso@custodiaterritori.org</a>

&nbsp;
Dimecres, 26 de Juliol
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Cotxeres del Palau Robert. Passeig de Gràcia, 107 de Barcelona
Resum: Presentació dels resultats del procés de participació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
Descripció: En aquesta sessi&oacute; es presentar&agrave; l&rsquo;informe final de resultats i de retorn del proc&eacute;s de participaci&oacute; p&uacute;blica, on es recullen les aportacions rebudes a trav&eacute;s de diferents canals de participaci&oacute; i un retorn de com s&rsquo;han considerat en el document de l&rsquo;Estrat&egrave;gia. Aix&iacute; mateix, tamb&eacute; s&rsquo;exposar&agrave; la proposta d&rsquo;Estrat&egrave;gia i el Pla d&rsquo;acci&oacute; 2017-2021 resultants del proc&eacute;s de participaci&oacute;. Podeu veure adjunt el programa de la sessi&oacute;.Si esteu interessats en assistir-hi us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/proces-participatiu-de-lestrategia-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat-de-catalunya/fases-del-proces/formulari-sessio-de-retorn/' target='_blank'>FORMULARI INSCRIPCIONS</a>M&eacute;s informaci&oacute; a: <a href='http://gestio.territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/proces-participatiu-de-lestrategia-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat-de-catalunya/fases-del-proces/' target='_blank'>WEB DE L&rsquo;ESTRAT&Egrave;GIA</a>26 de juliol a les 9h a la sala Cotxeres del Palau Robert (Passeig de Gr&agrave;cia, 107 de Barcelona)<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

09.00h - Recepci&oacute; d&rsquo;assistents

09.15h - Benvinguda a c&agrave;rrec de Marta Subir&agrave;, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat

09.30h - Resultats del proc&eacute;s de participaci&oacute; p&uacute;blica i retorn de les propostes rebudes

10.15h - Proposta d&rsquo;Estrat&egrave;gia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya i Pla d&rsquo;acci&oacute; 2017-2021, a c&agrave;rrec de Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques

Ambientals i Medi Natural

10.45h - Debat entre els assistents

11.30h - Cloenda de la sessi&oacute;

Gràcies a PHP iCalendar