agenda - Juny de 2017

Juny de 2017

agenda Calendari
Divendres, 2 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana Natura 2017
Descripció: La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar sobre la importància de tenir cura de la nostra natura i el nostre territori.Enguany la <strong>Setmana de la Natura</strong> tindr&agrave; lloc entre el<strong> 2 i l&#39;11 de juny del 2017</strong>. Com en l&#39;edici&oacute; anterior, la Setmana &eacute;s organitzada conjuntament entre la XCT i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC).Totes aquelles organitzacions que teniu previst organitzar una activitat entre aquestes dates, podeu comunicar-nos a mcrespo@custodiaterritori.org i us informarem sobre com incloure aquesta activitat a la Setmana de la Natura.

&nbsp;
Dimarts, 6 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: UPC, Sant Adrià de Besòs
Resum: 2017 World Conference on Natural Resource Modeling
Descripció: As for past editions, the World&nbsp;Conference on Natural Resource Modeling brings together&nbsp;scientists and stakeholders interested in mathematical and numerical modeling of renewable and exhaustible resources. The WCNRM2017 will be a pool for&nbsp;exchanging ideas to help inform management ecosystems, natural resources and their exploitation. One of the WCNRM2017 main goals is to foster cooperation among&nbsp;disciplines of ecology, economics, management, mathematics and computer sciences.Conference Topics: Forest management, fishery management, farming, biodiversity, water, climate change impacts -Resilience, viability and sustainability, Model-based scenario, Decisions under uncertainty, Resource economics, Ecosystems dynamics, Game theory and strategic interactions, Spatial dynamics.&nbsp;<strong>6-9 june 2017</strong><strong>Venue:&nbsp;</strong>UNIVERSITAT POLIT&Egrave;CNICA DE CATALUNYA / CAMPUS DIAGONAL &ndash; BESOS

Carrer d&rsquo;Eduard Maristany, 1D -&nbsp;08930, Sant Adri&agrave; de Bes&ograve;sFor more info visit:&nbsp;<a href='http://www.paucostafoundation.org/nrm2017' target='_blank'>www.paucostafoundation.org/nrm2017</a>Organizers:&nbsp;

- Pau Costa Foundation

- Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya

- Resource Modelling Association

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Acte de commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient i lliurament dels Premis Medi Ambient 2017
Descripció: Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Departament de Territori i Sostenibilitat organitza l&#39;<strong>acte de lliurament del Premi Medi Ambient 2017</strong>. Tindr&agrave; lloc el proper dimarts 6 de juny a les 18h, a l&rsquo;Institut Bot&agrave;nic de Barcelona (Passeig del Migdia, s/n, 08038).El conseller de Territori i Sostenibilitat lliurar&agrave; els premis en les modalitats de &ldquo;Projectes de recerca, desenvolupament i innovaci&oacute;&rdquo; i &ldquo;Iniciatives de protecci&oacute; i millora del medi ambient&rdquo;, aquest any emmarcades en la tem&agrave;tica de la ci&egrave;ncia ciutadana; i en la modalitat de &ldquo;Traject&ograve;ries de protecci&oacute; i millora del medi ambient&rdquo;.L&rsquo;acte ser&agrave; presentat per la periodista Cori Calero.Podeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/premis/premi_medi_ambient/Acte_lliurament/' target='_blank'>a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/premis/premi_medi_ambient/convocatoria_2017/Programa-Acte-2017-WEB.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de l&#39;acte</a>.
Dijous, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: CaixaForum Barcelona
Resum: Jornada &quot;Qui treballarà la terra?&quot;
Descripció: La Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural organitza una jornada de debat sobre l&rsquo;acc&eacute;s a les terres agr&agrave;ries&nbsp;

Amb l&#39;objectiu de posar en valor la tasca productiva i econ&ograve;mica que duu a terme la pagesia arreu del territori catal&agrave; i aportar noves eines i recursos que permetin al sector garantir i fer cr&eacute;ixer la seva activitat, la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural&nbsp;presenta el proper dijous 8 de juny la jornada &lsquo;Qui treballar&agrave; la terra?&rsquo;. La consellera Meritxell Serret&nbsp;encap&ccedil;alar&agrave; una sessi&oacute; de treball on es convidar&agrave; als assistents a <strong>debatre, reflexionar i contrastar al voltant de la possibilitat de facilitar l&rsquo;acc&eacute;s a terres en des&uacute;s a futurs pagesos perqu&egrave; hi puguin desenvolupar activitat agr&agrave;ria.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la jornada i formalitzar les inscripcions, <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/diptic-jornadaterra-ok-digital.pdf' target='_blank'>consulteu&nbsp;aquest enlla&ccedil;</a>.&nbsp;
Dissabte, 10 de Juny
Hora: 20:30 - 22:00
Lloc: Edifici El sucre Vic
Resum: Acte de lliurament del I Premi Fundació Privada GIRBAU amb Francesc Mauri
Descripció: La <strong>Fundaci&oacute; Privada GIRBAU</strong> us convida a l&rsquo;acte de lliurament del&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/invitacio_premi_girbau.gif' target='_blank'>I Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU &ldquo;Natura i Societat&rdquo;</a>, el qual ha seleccionat el projecte:

<div style='text-align: center;'>

<strong>&ldquo;VOLCAT&rdquo; Cust&ograve;dia participativa activa: voluntariat i educaci&oacute; ambiental en finques en cust&ograve;dia del Grup Natura Freixe</strong></div>


Durant l&rsquo;entrega del premi es realitzar&agrave; la confer&egrave;ncia <strong>&ldquo;El canvi clim&agrave;tic, qu&egrave; hi podem fer?&rdquo;, a c&agrave;rrec del&nbsp;meteor&ograve;leg Francesc Mauri</strong>.L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&rsquo;edifici <strong>El Sucre de Vic</strong>, el proper <strong>dissabte 10 de juny a les 20.30h.</strong>Agra&iuml;m confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s de <a href='premifundaciogirbau@gmail.com">http://premifundaciogirbau@gmail.com'>premifundaciogirbau@gmail.com</a>,&nbsp;trucant al 93 886 61 35 (de dill a div de 9 a 17h) o complentant el <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-yc6vhD6ZIE8sdMFJpMa-x0sT34M-3_FvAduIwW5dComYEw/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=send_form' target='_blank'>formulari online</a>.El <a href='http://www.custodiaterritori.org/ca/iniciatives/premi_fundacio_privada_girbau_natura_societat.html' target='_blank'>Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU</a> t&eacute; per objectiu <strong>recon&egrave;ixer iniciatives locals i ciutadanes en favor de la natura i la seva conservaci&oacute;</strong>.&nbsp;El Premi neix amb car&agrave;cter bianual i s&rsquo;emmarca en la voluntat de la Fundaci&oacute; Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a la protecci&oacute; i millora del nostre patrimoni natural, des del comprom&iacute;s i la responsabilitat. I amb la convicci&oacute; ferma que la millor manera de fer-ho &eacute;s fomentant la participaci&oacute; de la societat, i la transmissi&oacute; de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient.

<a href='/mm/file/2017/Targeto_invitacio_10_juny.pdf' target='_blank'><em>Veure la invitaci&oacute; en PDF</em></a>

&nbsp;
Dilluns, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: SALUT I PAISATGE URBÀ. L’experiència de la Diputació de Barcelona en la promoció d’entorns saludables
Descripció: Sessi&oacute; monogr&agrave;fica dins el <strong>2on Congr&eacute;s Internacional de Paisatge Urb&agrave;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Data:</strong> 12 de juny de 2017

<strong>Horari:</strong> de 11:30&nbsp;h a 13:30&nbsp;h

<strong>Lloc:</strong> Caixa Forum.&nbsp;Sala Seminari I.&nbsp;Centre Social i Cultural de l&rsquo;Obra Social &ldquo;La Caixa&rdquo;. &nbsp;Av. Francesc Ferrer i Gu&agrave;rdia, 6-8.08038 &ndash; Barcelona.

<strong>Tel&egrave;fon</strong>:&nbsp; 934 020 648

<strong>a/e:</strong> rubertfi@diba.cat

<strong>Organitza</strong>: Ger&egrave;ncia de Serveis d&rsquo;Habitatge, Urbanisme i Activitats</div>


<strong>Informaci&oacute; general</strong><strong>Destinataris</strong>: T&egrave;cnics i pol&iacute;tics municipals<strong>Cost:</strong> gratu&iuml;t.Tot i que l&rsquo;assist&egrave;ncia al congr&eacute;s &eacute;s de pagament aquesta sessi&oacute; ser&agrave; d&rsquo;acc&eacute;s lliure i es desenvolupar&agrave; en la Sala Seminari I del mateix edifici, de forma paral&middot;lela al programa principal del Congr&eacute;s.&nbsp; L&rsquo;assist&egrave;ncia a la sessi&oacute; (gratu&iuml;ta), per tant, no faculta accedir a la resta d&rsquo;activitats del Congr&eacute;s sense inscripci&oacute; pr&egrave;via al mateix.<strong>Places: </strong>150<strong>Ponents:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Cati Chamorro. Servei de Salut P&uacute;blica

Carles Castell. Ger&egrave;ncia d&rsquo;Espais Naturals

Pilar Cervantes. Servei d&rsquo;Urbanisme

Eloi Juvill&agrave;. Servei d&rsquo;Equipaments i Espai P&uacute;blic

Sergi Lois. Oficina d&rsquo;Equipaments esportius

Lorena Perona.- Servei d&rsquo;Urbanisme

Lena Vidal.- Oficina d&rsquo;Habitatge

N&uacute;ria Parpal. Oficina t&egrave;cnica de canvi clim&agrave;tic i sostenibilitat</div>
&nbsp;

<strong>Programa:</strong> <a href='http://www.icoul.eu/programa.htm' target='_blank'>http://www.icoul.eu/programa.htm</a><strong>Inscripcions:</strong>

La confirmaci&oacute; de la inscripci&oacute; per part de la Diputaci&oacute; de Barcelona es far&agrave; per correu electr&ograve;nic. El per&iacute;ode d&rsquo;inscripci&oacute; es tancar&agrave; un cop s&rsquo;hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, una setmana abans de l&rsquo;inici de la formaci&oacute;. Les sol&middot;licituds seran ateses considerant l&#39;adequaci&oacute; del perfil dels demandants i l&#39;ordre de presentaci&oacute;. En funci&oacute; del nombre de persones inscrites es considerar&agrave; la possibilitat d&#39;ampliar aquest nombre.<strong>Descripci&oacute; de la sessi&oacute;: </strong>

L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s donar visibilitat a la relaci&oacute; entre salut i paisatge, tot exposant&nbsp; l&rsquo;experi&egrave;ncia de la Diputaci&oacute; de Barcelona en la promoci&oacute; d&rsquo;entorns urbans i paisatges saludables.Aquesta sessi&oacute; s&rsquo;emmarca en el segon congr&eacute;s internacional de paisatge urb&agrave; que tindr&agrave; lloc al Caixa Forum de Barcelona els propers dies 12-14 de juny, el qual amplia el concepte de paisatge urb&agrave;, del tradicional espai p&uacute;blic, a tots aquells espais p&uacute;blics o privats susceptibles de gaudiment col&middot;lectiu, i que, per tant, poden influir sobre el benestar i la salut dels seus usuaris.&nbsp;La ciutat es percep a trav&eacute;s del seu paisatge, per&ograve; tamb&eacute; a trav&eacute;s de la forma en qu&egrave; la poblaci&oacute; utilitza els espais urbans; i per tant l&rsquo;essencial no &eacute;s la mera exist&egrave;ncia d&#39;aquests espais, sin&oacute; la forma en qu&egrave; les persones es relacionen amb ells, l&rsquo;&uacute;s que de ells en fan, per&ograve; tamb&eacute; tant l&rsquo;impacte positiu o negatiu que poden tenir sobre la seva salut.Es considera un bon marc i moment per visualitzar la feina transversal de la corporaci&oacute; en aquest sentit, guanyadora del premi EPSA 2015, en el marc d&rsquo;un congr&eacute;s que pret&eacute;n donar resposta a algunes de les preguntes essencials que es formulen les ciutats que aposten per millorar el medi ambient urb&agrave; i la salut de la seva ciutadania des de la gesti&oacute; del paisatge urb&agrave;. Tamb&eacute; pret&eacute;n ser una modesta contribuci&oacute; a l&#39;aplicaci&oacute; de la Nova Agenda Urbana sorgida de la Confer&egrave;ncia H&agrave;bitat III, que ha reconegut el paisatge urb&agrave; com a facilitador real de la funci&oacute; socioecon&ograve;mica de la ciutat i per tant corresponsable de la salut i benestar de la ciutadania.<strong>Continguts:</strong>

Pon&egrave;ncies pluridisciplinars que pretenen exposar i donar visibilitat a la tasca dels diferents departaments de la Diputaci&oacute; de Barcelona en l&rsquo;aplicaci&oacute; del mandat de la OMS de incorporar la salut en totes les pol&iacute;tiques, molt especialment d&rsquo;aplicaci&oacute; directa en el m&oacute;n local. En concret es tractaran aspectes tant rellevants com la influencia de la salut en el disseny, gesti&oacute; i manteniment d&rsquo;espais naturals periurbans, per&ograve; tamb&eacute; dels itineraris esportius i del verd urb&agrave;; la planificaci&oacute; urban&iacute;stica local i l&rsquo;activaci&oacute; estrat&egrave;gica d&rsquo;espais buits amb criteris saludables i pautes per dirigir les pol&iacute;tiques d&rsquo;habitatge i mediambientals en favor de la ciutat saludable.<strong>Metodologia:</strong>

Sessi&oacute; te&ograve;rica amb exposici&oacute; de casos pr&agrave;ctics i d&rsquo;aplicabilitat directa al mon local.Per a qualsevol informaci&oacute; complement&agrave;ria o aclariment en relaci&oacute; a aquesta tem&agrave;tica, us podeu posar en contacte amb Lorena Perona Rib&eacute;s (peronarl@diba.cat &ndash; 93.402.04.68 ext. 37232), arquitecta de refer&egrave;ncia d&rsquo;aquest Servei d&rsquo;Urbanisme en relaci&oacute; al projecte &ldquo;Entorn Urb&agrave; i Salut&rdquo;.&nbsp;
Dijous, 15 de Juny
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Com planificar una finca agrària d&#039;acord amb els escenaris de canvi climàtic
Descripció: L&rsquo;increment de temperatura global i regional fa que la planificaci&oacute; dels cultius i de les finques hagi d&rsquo;incorporar les futures anomalies clim&agrave;tiques. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta jornada t&egrave;cnica &eacute;s explicar diversos models que permeten la &nbsp;representaci&oacute; sobre pl&agrave;nol de canvis en la distribuci&oacute; dels cultius i com es poden dissenyar les finques per fer front a aquests canvis de distribuci&oacute;.D&rsquo;altra banda, la xerrada tamb&eacute; permetr&agrave; identificar possibles zones on poden apar&egrave;ixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agr&agrave;ries.<strong>PROGRAMA</strong>

9.45 h<strong> Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

10.00 h <strong>Principis b&agrave;sics de planificaci&oacute; d&rsquo;una finca agr&agrave;ria per adaptar-la als nous escenaris del canvi clim&agrave;tic</strong>

Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.
<div style='margin-left: 40px;'>Part te&ograve;rica on s&rsquo;explicar&agrave;:

- Model clim&agrave;tics existents

- Previsions de l&rsquo;IPCC per a Catalunya

- Metodologia per planificar una finca en funci&oacute; d&rsquo;aquests models clim&agrave;tics

- Identificaci&oacute; d&rsquo;oportunitats i de riscos a partir de l&rsquo;an&agrave;lisi realitzat</div>
11.30 h <strong>Pausa</strong>

12.00 h <strong>Visita de camp.&nbsp;</strong>Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola i que servir&agrave; d&rsquo;exemple per aplicar la modelitzaci&oacute;.

14.00 h <strong>Cloenda de la jornada</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170615_programa_Bigues%20i%20Riells_Planificacio%20finca%20agraria.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT i forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2017 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Dissabte, 17 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Torroella de Montgrí
Resum: Jornada (Des)fer el territori: Pràctiques culturals i regeneració del paisatge
Descripció: El dia 17 de juny de 2017 es portar&agrave; a terme la jornada <strong>(Des)fer el territori: Pr&agrave;ctiques culturals i regeneraci&oacute; del paisatge</strong>, al Museu de la Mediterr&agrave;nia de Torroella de Montgr&iacute; i a la maresma de la Pletera, a L&#39;Estartit.La jornada, organitzada per l&rsquo;Ajuntament de Torroella de Montgr&iacute;, la C&agrave;tedra d&rsquo;Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona, el Museu de la Mediterr&agrave;nia i l&rsquo;Observatori del Paisatge, s&rsquo;emmarca en el proc&eacute;s de restauraci&oacute; de la maresma de la Pletera i en les intervencions art&iacute;stiques que busquen afavorir la recuperaci&oacute; de la mem&ograve;ria del lloc i la difusi&oacute; d&rsquo;una intervenci&oacute; paisatg&iacute;stica amb vocaci&oacute; p&uacute;blica.La jornada &eacute;s oberta a tothom, l&rsquo;entrada &eacute;s gratu&iuml;ta i no &eacute;s necessari inscriure&rsquo;s.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.catpaisatge.net/docs/programa23456789101112.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 19 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Brussels
Resum: Seminar &quot;Access to land in Europe: learning from the field&quot;
Descripció: <strong>Seminar 19th and 20th June and Conference 21st June - Brussels</strong>Throughout Europe, we are witnessing the emergence of social innovations which support farmers in securing land to enter farming or to consolidate their farm businesses. Over the past few years the Access to land network has mapped best practices and explored core issues related to access to land. These issues include facilitating new entrants to access land; the role of local authorities in land access; and available legal tools for land tenure and stewardship.In June, we organise a three-day event combining two days of learning with practitioners to share and enrich field-based experience, and a public conference to draw lessons and engage with other stakeholders.During this seminar, top experts from all over Europe gather to share the results of their search for best practices that can overcome the obstacles to access to land.We tailored the seminar for a wide panel of actors ranging from policy makers, members of an organisation who manage access to land, social entrepreneurs who wish to set up a new access to land initiative in their country, researchers or citizens interested in the subject.For more information see the <a href='http://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/2017.06.19_20_study_days_a2l_programme.pdf' target='_blank'>Seminar</a> and <a href='http://www.accesstoland.eu/IMG/pdf/2017.06.21_programme_conference.pdf' target='_blank'>Conference Programme</a> or visit the <a href='http://www.accesstoland.eu/-Seminar-Conference-' target='_blank'>website of the project</a>.&nbsp;
Dimecres, 21 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Terra Veritas, C/ Diputació 239 Barcelona
Resum: EMPRESA I NATURA Tots som natura, de la consciència al compromís
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w202-h53/mm/image/imgnews/2017/170621_empresa_Natura_2.png' style='width: 202px; height: 53px; margin: 10px; float: right;' />La conservaci&oacute; de la<strong> NATURA</strong> necessita de la corresponsabilitat de tots els agents del territori. Les <strong>EMPRESES</strong>, un dels principals actors que fan &uacute;s dels recursos naturals, hi tenen molt a dir!Podr&agrave;s con&egrave;ixer, de la m&agrave; dels m&agrave;xims representants d&rsquo;algunes empreses del nostre pa&iacute;s, la seva complicitat activa i volunt&agrave;ria per la millora del medi ambient i la sostenibilitat.Ens explicaran com han passat de la presa de consci&egrave;ncia envers les principals problem&agrave;tiques ambientals actuals (canvi clim&agrave;tic, malbaratament i sobreexplotaci&oacute; de recursos naturals, p&egrave;rdua de biodiversitat, contaminaci&oacute;, etc.) a un comprom&iacute;s ferm per revertir aquesta situaci&oacute; i contribuir-hi a partir d&rsquo;una gesti&oacute; empresarial responsable que garanteixi la sostenibilitat econ&ograve;mica, social i ambiental.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>19.00h - Presentaci&oacute; de l&rsquo;acte, a c&agrave;rrec d&rsquo;<strong>Albert Bosch</strong>, aventurer i emprenedor.19.15h &ndash;<strong> Empreses que arriben al consumidor final</strong>- Silvio El&iacute;as, cofundador i director general de <strong>Veritas</strong>

- Felisa Palacio, directora general de <strong>Tarann&agrave;, Viatges amb sentit</strong>

- Sergi Ferrer-Salat, president de <strong>Grup Ferrer Internacional</strong>20.00h &ndash; <strong>Empreses que acompanyen a empreses</strong>- Consultoria estrat&egrave;gica - Ignasi Cubi&ntilde;&aacute;, cofundador i director d&rsquo;<strong>EcoIntelligent Growth</strong>

- Finances &ndash; Joan Antoni Mel&eacute;, membre del Consell Assessor de <strong>Triodos Bank</strong>

- Marketing - Giuseppe Cavallo, fundador de <strong>Voxpopuli</strong> i president de la Fundaci&oacute;n Capitalismo Consciente a Espanya20.30h &ndash; Fi de l&rsquo;actePodeu consultar el programa complert <a href='/mm/file/170621_programa_empreses_DEF.pdf'>aqu&iacute;</a>.&nbsp;L&rsquo;entrada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s d&rsquo;aquest <a href='https://docs.google.com/forms/d/1ZTpdxCAWSaEtHsXqIZyYm20rg6-SoJtaNkdQArwQLII/viewform?edit_requested=true' target='_blank'>formulari</a> o a&nbsp;info@setmananatura.cat.&nbsp;L&rsquo;aforament &eacute;s limitat.
Dijous, 29 de Juny
Hora: 11:00 - 14:00
Lloc: La Selva del Camp
Resum: Sortida tècnica a la riera de La Selva
Descripció: Malgrat tenir un car&agrave;cter ef&iacute;mer en bona part del seu recorregut, la riera de la Selva presenta uns valors ecol&ograve;gics, geol&ograve;gics, culturals i paisatg&iacute;stics molt importants, sobretot riu amunt del nucli de la Selva del Camp. La redu&iuml;da activitat humana a la cap&ccedil;alera fa que la qualitat de l&rsquo;aigua sigui molt bona per&ograve; la seva escassetat fa que el nombre d&rsquo;esp&egrave;cies de vertebrats sigui molt baixa, tot i que la biodiversitat d&rsquo;invertebrats &eacute;s molt elevada. Hi abunden elements arquitect&ograve;nics hist&ograve;rics com molins fariners, rescloses, ponts i canals.Visitarem l&rsquo;espai de la m&agrave; de CEN (associaci&oacute; per a la Conservaci&oacute; dels Ecosistemes Naturals; <a href='http://www.assoc-cen-org' target='_blank'>www.assoc-cen-org</a>). Ens mostraran els valors naturals i culturals de la riera de la Selva, ens explicaran les problem&agrave;tiques existents i les actuacions de conservaci&oacute; i restauraci&oacute; que hi realitzen.<strong>PROGRAMA (<a href='/mm/file/2017/170629_sortida_selva%20del%20camp.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)</strong>

11h. Trobada davant el Mas de l&rsquo;Hort d&rsquo;Igl&eacute;sies, Av. De la Llibertat, 25, La Selva del Camp (Tarragona). Inici de la visita.13.30h. Fi de la visita i dinar al restuaran de l&rsquo;Hotel Sercotel (opcional). C/ dels Molins, 10, La Selva del Camp (Tarragona). Possibilitat de 2 men&uacute;s, un amb oferta redu&iuml;da a 10,50&euro; i l&rsquo;altre amb m&eacute;s oferta de plats a 14&euro;. Els men&uacute;s es poden adaptar a vegetarians i cel&iacute;acs.<strong>INSCRIPCIONS:</strong>

<u>La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta</u>. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a <a href='fluvial@custodiaterritori.org'>fluvial@custodiaterritori.org</a> tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la pertanyeu (si escau), i si us quedeu a dinar (a compte de cada participant).

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar