agenda - Dijous, 25 de Maig

Dijous, 25 de Maig

agenda Calendari
Dijous, 25 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica - La natura, motor de l'economia local
Descripció: La natura proveeix als nostres pobles i ciutats de béns, serveis i productes que permeten un consum de proximitat, més qualitat i sostenible. Per altra banda la nostra societat valora més tot allò que prové de la natura.Aquestes dues premisses ofereixen un escenari òptim per a que els municipis puguin col·laborar en, o establir, estratègies de dinamització dels productes que la natura del seu territori ofereix amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament econòmic més sostenible i un major arrelament de la població en els entorns rurals i forestals.

La jornada que es planteja pretén aprofundir en com la natura es pot convertir en motor de l’economia sostenible dels nostres pobles i explicar diferents iniciatives municipals en les que els ajuntaments han apostat clarament per la dinamització dels productes locals, de la terra, de proximitat i de qualitat.Aquesta jornada s'adreça especialment a responsables polítics i tècnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis i a tots els tècnics que treballin per a la gestió del territori, promoció econòmica, medi natural, zones rurals, etc.<strong>Programa i Presentacions&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.30 h RECEPCI&Oacute; DELS ASSISTENTS I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACI&Oacute;&nbsp;9.45 h INAUGURACI&Oacute; DE LES JORNADES

Elisabet Ferreres. Alcaldessa de Montesquiu

Valent&iacute; Junyent. Diputat delegat d&#39;Espais Naturals i Medi Ambient10.00 h La natura com a motor de l&#39;economia sostenible

Bernat Vilarasau. Gerent de l&rsquo;Organisme Aut&ograve;nom de Fires i Mercats de l&#39;Ajuntament de Vic10.45&nbsp;h PAUSA &ndash; CAF&Egrave;11.15&nbsp;h Retorn econ&ograve;mic dels espais naturals protegits

Miquel Hernandez. Director de Medi Ambient. Institut Cerd&agrave;&nbsp;11.45&nbsp;h&nbsp;Impuls municipal global als productes de la terra

Guillem Miralles. Coordinador de la Xarxa Productes de la Terra. &Agrave;rea de Desenvolupament Econ&ograve;mic Local. Diputaci&oacute; de Barcelona.

Laura Megias. T&egrave;cnica de Desenvolupament Rural. Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.&nbsp;12.15 h Valoritzaci&oacute; del patrimoni alimentari gr&agrave;cies a la innovaci&oacute; gastron&ograve;mica

Nuria May. Investigadora de la Fundaci&oacute; Alicia

Ajuntament col&middot;laborador de la fundaci&oacute; (pendent de confirmar)12.45&nbsp;h&nbsp;Biomassa forestal: una planta d&rsquo;estella supramunicipal

Gemma Comella. Oficina T&egrave;cnica de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis. Diputaci&oacute; de Barcelona

Joan Vila. Alcalde de l&#39;Ajuntament d&#39;Aiguafreda13:15&nbsp;h DEBAT

Modera: Lavola14 h FI DE LA JORNADA</div>


Horari d&#39;inici: 9.30 h

Lloc: Centre de Recursos. Castell del Montesquiu

Organitzadors: Diputaci&oacute; de Barcelona. &Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat; &Agrave;rea de Cultura, &Agrave;rea de Desenvolupament Econ&ograve;mic Local i Direcci&oacute; de Serveis de Formaci&oacute;

Tel&egrave;fon: 934 049 300<strong>Inscripcions - </strong>L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, pr&egrave;via inscripci&oacute; fins el 22&nbsp;de maig de 2017&nbsp;(incl&ograve;s)

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/115517188' target='_blank'>consulteu la p&agrave;gina web de la jornada</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar