agenda - Dimecres, 24 de Maig

Dimecres, 24 de Maig

agenda Calendari
Dimecres, 24 de Maig
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Institut d’Estudis Catalans C. del Carme 47. Barcelona
Resum: Jornada "Els reptes d'una nova governança del patrimoni natural a Catalunya"
Descripció: El col&middot;lectiu <a href='https://defensapatrimoninatural.wordpress.com/2017/04/28/jornada-per-afrontar-els-reptes-duna-nova-governanca-del-patrimoni-natural/' target='_blank'>PatNatCat</a>, integrat per representants de m&eacute;s de cent cinquanta organitzacions del&nbsp;m&oacute;n cient&iacute;fic, acad&egrave;mic, ecologista, social i professional vinculats a la conservaci&oacute; de la natura,&nbsp;va promoure el 2014 la Declaraci&oacute; en favor del patrimoni natural de Catalunya, reivindicant&nbsp;una acci&oacute; decidida per aturar i revertir el desmantellament de les pol&iacute;tiques de conservaci&oacute; del&nbsp;patrimoni natural del pa&iacute;s.&nbsp;La situaci&oacute; que va motivar la Declaraci&oacute; el 2014 ha millorat en alguns aspectes, per&ograve; segueixen&nbsp;essent vigents la majoria dels requeriments que es plantejaven fa tres anys. &Eacute;s el cas d&rsquo;alguns&nbsp;aspectes clau de la governan&ccedil;a.Aquesta jornada es planteja per debatre les regles &ndash; formals i informals &ndash; que regeixen les relacions entre tots els actors que estan implicats en la conservaci&oacute; del patrimoni natural, apel&middot;lant principalment al Govern, com a agent clau. Hi participen experts en conservaci&oacute; del&nbsp;patrimoni, en gesti&oacute; participativa, i representants de l&rsquo;administraci&oacute;, de partits pol&iacute;tics, d&rsquo;entitats&nbsp;ecologistes, d&rsquo;universitats i centres de recerca, i del sector privat.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>Pon&egrave;ncies</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>La governan&ccedil;a del patrimoni natural a Catalunya. Estat de la q&uuml;esti&oacute;</strong>. Xavier Carceller, arquitecte, expert en territori i medi ambient.

<strong>La gesti&oacute; participativa i la cogesti&oacute; del medi natural</strong>. Llu&iacute;s Pagespetit, pedagog i educador ambiental.

<strong>Models de governan&ccedil;a inspiradors</strong>. Josep Maria Mallarach, ge&ograve;leg i bi&ograve;leg, expert en conservaci&oacute; del patrimoni natural.</div>


<strong>Taula rodona </strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Marta Subir&agrave;, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

- Hort&egrave;nsia Grau, Catalunya S&iacute; Que es Pot (CSQP).

- Eduard Ariza, Departament de Geografia, Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.

- Joan V&agrave;zquez, Ecologistes de Catalunya.

- Miquel Rafa, Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='https://defensapatrimoninatural.files.wordpress.com/2017/04/fulleto_jornada_governanc3a7a_24052017_21.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h252/mm/image/imgnews/2017/170524_jornada_governansa_patnatcat.png' style='width: 350px; height: 252px; margin: 10px;' /></a>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar