agenda - 24 de Abril - 30 de Abril

24 de Abril - 30 de Abril

agenda Calendari
Dijous, 27 de Abril
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Taller d'iniciació al SIG per a entitats ambientals
Descripció: <strong>OBJECTIU</strong>

Al acabar el taller, els participants seran capa&ccedil;os de descarregar cartografia, generar nous mapes i fer an&agrave;lisis b&agrave;sics. Formats universals que es poden treballar amb altres programes.<strong>Experi&egrave;ncia pr&egrave;via</strong>: coneixements b&agrave;sics de SIG ajudaran, per&ograve; el taller est&agrave; plantejat de manera que es pugui seguir sense tenir experi&egrave;ncia en SIG. Habilitat en la navegaci&oacute; pels directoris de l&rsquo;ordinador i ofim&agrave;tica ajudar&agrave;.<strong>PROGRAMARI</strong>

Uilitzarem QGIS, un programa lliure i gratu&iuml;t. Treballarem amb formats universals compatibles amb Miramon o ArcGIS. Cal que els assistents al curs se&rsquo;l descarreguin i instal&middot;lin abans de venir, enviarem mail amb instruccions i altres fitxers que necessitaran.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Introducci&oacute;: qu&egrave; &eacute;s el SIG? tipus de fitxers, sistemes de refer&egrave;ncia, el programa QGIS. (30&rsquo;)

2. Desc&agrave;rrega i visualitzaci&oacute; de dades: cadastre, ortofotos (fotografia a&egrave;ria) i cartografia diversa (espais naturals, comarques, rius...). (30&rsquo;)

3. Generar mapa acord a partir de les dades del catastre (1h):</div>

<div style='margin-left: 80px;'>a. Eina de selecci&oacute; manual i per atributs. A&iuml;llar i desar la finca que ens interessa.

b. Si el nostre acord &eacute;s nom&eacute;s part de la finca: com modificar el mapa o generar-lo de nou. Errors comuns en l&rsquo;edici&oacute;: comprovador de topologia i validesa de capes.

c. Si el nostre acord &eacute;s m&eacute;s d&rsquo;una finca: unir pol&iacute;gons</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Descans (15 min)</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>4. Incorporar dades: al SIG o des de full de c&agrave;lcul (excel, openoffice...) (30&rsquo;)

5. Combinar diversos acords en un sol fitxer: combinaci&oacute; de capes (30&rsquo;)

6. Una mica d&rsquo;an&agrave;lisis (1h):</div>

<div style='margin-left: 80px;'>a. C&agrave;lcul de superf&iacute;cies

b. Capturar informaci&oacute; d&rsquo;altres capes: unir atributs per localitzaci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>
<strong>DATA I HORA</strong>: 27 d&rsquo;abril, 9.30-14h

<strong>LLOC:</strong> IEC, sala Puig i Cadafalch, C. Del Carme 47, 08001 Barcelona

<strong>INSCRIPCIONS: </strong>per correu electr&ograve;nic a pcarnicero@custodiaterritori.org o tel&egrave;fon al 93 886 61 35, abans del 21 d&rsquo;abril, places limitades. Es prioritzar&agrave; la inscripci&oacute; d&rsquo;entitats membres de la XCT, per&ograve; tamb&eacute; est&agrave; obert a altres persones o entitats interessades.Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del TerritoriPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170427_programa%20Taller%20de%20SIG.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar