agenda - Dijous, 6 de Abril

Dijous, 6 de Abril

agenda Calendari
Dijous, 6 de Abril
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: Sant Celoni
Resum: Sortida tècnica "Experiències de custòdia municipal a Sant Celoni"
Descripció: Aquesta sortida &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal de la XCT. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170406_sortida_tecnica_GtCMu_Sant%20Celoni.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la sortida</a>.&nbsp;A Sant Celoni s&rsquo;estan duent a terme diversos projectes de custodia municipal. En aquesta sortida ens aproparem a ells per con&egrave;ixer-los i entendre quines accions est&agrave; duent a terme l&rsquo;Ajuntament.
<div style='margin-left: 40px;'>

<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/P1090639.JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />Vall d&rsquo;Olzinelles</strong>, punt d&rsquo;entrada al parc del Montnegre i el Corredor. Es far&agrave; un tram de l&rsquo;itinerari senyalitzat, dins la finca Can Draper, on podrem veure el paisatge i algun dels elements d&rsquo;inter&egrave;s. En aquesta finca acabem de signar un conveni de cust&ograve;dia amb la propietat i la Diputaci&oacute; de Barcelona. La peculiaritat del conveni &eacute;s que &eacute;s a tres bandes i que el que es custodia &eacute;s pr&ograve;piament l&rsquo;itinerari i els elements d&rsquo;inter&egrave;s.<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/imatge%20La%20Roca%20del%20Drac%20lq.JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />La Roca del Drac</strong>. Espai molt petit on tamb&eacute; es va crear un itinerari senyalitzat i que forma part d&rsquo;una llegenda local. Es troba a l&rsquo;entrada de les urbanitzacions, molt prop de l&rsquo;autopista. &Eacute;s el primer acord de cust&ograve;dia signat per part de l&rsquo;Ajuntament de sant Celoni amb el propietari. En cas que anem malament de temps, aquesta visita ens la saltarem.<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/170406_sant_celoni%20(2).JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />Les Llobateres</strong>. Estany artificial naturalitzat format a partir de la restauraci&oacute; d&rsquo;una extracci&oacute; d&rsquo;&agrave;rids, al costat del riu Tordera, amb funcions de laminaci&oacute; d&rsquo;avingudes, biodiversitat, lleure i educaci&oacute;. &Eacute;s un espai municipal susceptible de ser gestionat amb cust&ograve;dia a trav&eacute;s d&rsquo;una entitat de cust&ograve;dia del territori.</div>
<u><strong>INSCRIPCIONS</strong></u>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a municipis@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar a dinar a la Batll&ograve;ria / Sant Celoni (a c&agrave;rrec de cada participant). Tamb&eacute; podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).

<strong><u>PUNT DE TROBADA</u></strong>

A les 11:30 a l&rsquo;entrada principal de Sant Celoni, a l&rsquo;aparcament de l&rsquo;ALTRIUM. <a href='https://goo.gl/maps/ubTZ9uWMV8D2' target='_blank'>https://goo.gl/maps/ubTZ9uWMV8D2</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar