agenda - 27 de Març - 2 de Abril

27 de Març - 2 de Abril

agenda Calendari
Divendres, 31 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada tècnica "Resiliència urbana per l'adaptació local al canvi climàtic: Solucions basades en la natura i balanç econòmic"
Descripció: <strong>Objectius</strong>

Donar a con&egrave;ixer el concepte de<strong> resili&egrave;ncia</strong>, des d&rsquo;una visi&oacute; multi i interdisciplin&agrave;ria; i reflexionar sobre la r&agrave;pida expansi&oacute; d&rsquo;aquest concepte en diferents &agrave;mbits, i concretament en la recerca i gesti&oacute; ambiental local i la relaci&oacute; amb les pol&iacute;tiques <strong>d&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic</strong>.

Compartir metodologies i bones pr&agrave;ctiques en la recerca i gesti&oacute; ambiental local per aplicar aquests conceptes en un &agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute; concret en el context urb&agrave;: les <strong>solucions basades en la natura.</strong>

Adquirir m&eacute;s coneixement i debatre sobre el<strong> valor econ&ograve;mic de l&rsquo;adaptaci&oacute;: </strong>analitzar i quantificar el cost i retorn econ&ograve;mic de les accions, el cost de No actuar i els beneficis dels plans d&rsquo;adaptaci&oacute; en termes econ&ograve;mics.Divendres, 31 de mar&ccedil;, de 9:30 a 14h

Sala d&rsquo;Actes de l&rsquo;Edifici del Vag&oacute;. Recinte de l&rsquo;Escola Industrial. Diputaci&oacute; de Barcelona. C./Comte d&rsquo;Urgell, 187. BarcelonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://sostenible.cat/acte/jornada-resiliencia-urbana-per-ladaptacio-local-al-canvi-climatic-solucions-basades-en-la' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar