agenda - Març de 2017

Març de 2017

agenda Calendari
Dimarts, 14 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Taller “Claus per treure el màxim profit del teu Patronat / Junta en el Fundraising”
Descripció: El taller va dirigit a presidents i directors i també a tècnics de fundraising, i està centrat en la funció dels òrgans de govern (patronats i juntes) en la captació de fons.- Quins són els 3 eixos bàsics per captar fons que la Junta o Patronat ha de promoure i donar suport?

- Quines coses concretes poden fer els patrons per aconseguir fons?

- Com puc avaluar si des del Patronat estem fent el suficient per aconseguir fons?

- Quins perfils necessito a la meva junta directiva per captar més fons?

- Com ho fan altres entitats?Ben segur que us feu aquestes preguntes -i alguna més- sobre  els òrgans de govern de la vostra entitat i sobre la captació de fons. Aquesta i d’altres qüestions es tractaran el proper dimarts, 14 de març, de 9:30 a 14:30 al curs titulat “Claus per treure el màxim profit del teu Patronat / Junta en el Fundraising”, impartit pels consultors de Gobernanza Efectiva, per a la Asociación Española de Fundraising.&Eacute;s un taller pr&agrave;ctic en el que intervindran&nbsp;<a href='http://www.gobernanzaefectiva.com/es/nosotros-gobernanza-efectiva/' target='_blank'>quatre consultors socials</a>&nbsp;amb una llarga experi&egrave;ncia de treball amb entitats sense afany de lucre.&nbsp; Compartiran amb vosaltres i altres entitats propostes concretes i solucions perqu&egrave; els vostres &ograve;rgans de govern siguin m&eacute;s eficients i s&rsquo;impliquin m&eacute;s en la captaci&oacute; de fons. Patrons i directors us explicaran la seva experi&egrave;ncia a trav&eacute;s de les seves aportacions en diversos v&iacute;deos.El taller &eacute;s obert tamb&eacute; a entitats que no estan afiliades a la&nbsp;Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Fundraising, i cal i inscripci&oacute; pr&egrave;via <a href='http://www.aefundraising.org/formacion/seminario__claves_para_sacar_el_maximo_provecho_de_tu_patronato_junta_en_el_fundraising_/' target='_blank'>en&nbsp;aquest enlla&ccedil;</a>.M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;649248567

&nbsp;
Dimecres, 22 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: II Congrés de l&#039;aigua a Catalunya - L&#039;aigua com a recurs sostenible
Descripció: Barcelona, 22 i 23 de mar&ccedil; 2017

Organitza: Associaci&oacute; Catalana d&#39;Amics de l&#39;Aigua<strong>A qui va dirigit?</strong>

T&eacute; la pretensi&oacute; d&rsquo;adre&ccedil;ar-se al conjunt de les Administracions P&uacute;bliques amb compet&egrave;ncies en la mat&egrave;ria, als gestors p&uacute;blics o privats sota quina responsabilitat es desenvolupen les compet&egrave;ncies que les lleis atribueixen a cadascun d&rsquo;ells, als professionals de les diferents qualificacions que hi actuen i, en general, a tots aquells ciutadans interessats i preocupats per la millora de l&rsquo;efici&egrave;ncia quantitativa i qualitativa de l&rsquo;aigua que consumeixen.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del congr&eacute;s:&nbsp;<a href='http://www.congresaiguacatalunya.com' target='_blank'>www.congresaiguacatalunya.com</a>

&nbsp;
Divendres, 31 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada tècnica &quot;Resiliència urbana per l&#039;adaptació local al canvi climàtic: Solucions basades en la natura i balanç econòmic&quot;
Descripció: <strong>Objectius</strong>

Donar a con&egrave;ixer el concepte de<strong> resili&egrave;ncia</strong>, des d&rsquo;una visi&oacute; multi i interdisciplin&agrave;ria; i reflexionar sobre la r&agrave;pida expansi&oacute; d&rsquo;aquest concepte en diferents &agrave;mbits, i concretament en la recerca i gesti&oacute; ambiental local i la relaci&oacute; amb les pol&iacute;tiques <strong>d&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic</strong>.

Compartir metodologies i bones pr&agrave;ctiques en la recerca i gesti&oacute; ambiental local per aplicar aquests conceptes en un &agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute; concret en el context urb&agrave;: les <strong>solucions basades en la natura.</strong>

Adquirir m&eacute;s coneixement i debatre sobre el<strong> valor econ&ograve;mic de l&rsquo;adaptaci&oacute;: </strong>analitzar i quantificar el cost i retorn econ&ograve;mic de les accions, el cost de No actuar i els beneficis dels plans d&rsquo;adaptaci&oacute; en termes econ&ograve;mics.Divendres, 31 de mar&ccedil;, de 9:30 a 14h

Sala d&rsquo;Actes de l&rsquo;Edifici del Vag&oacute;. Recinte de l&rsquo;Escola Industrial. Diputaci&oacute; de Barcelona. C./Comte d&rsquo;Urgell, 187. BarcelonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://sostenible.cat/acte/jornada-resiliencia-urbana-per-ladaptacio-local-al-canvi-climatic-solucions-basades-en-la' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar