agenda - Dilluns, 20 de Febrer

Dilluns, 20 de Febrer

agenda Calendari
Dilluns, 20 de Febrer
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada "Conservar el Coneixement Agroecològic Tradicional (CAeTC)"
Descripció: El coneixement agroecològic tradicional (CAeT) es refereix a coneixements i pràctiques relatives a la gestió sostenible de l’agrobiodiversitat i dels agroecosistemes i transmesos de generació en generació. Exemples de CAeT són els coneixements sobre les varietats tradicionals millor adaptades al context local, les pràctiques de gestió dels sòls o de transformació dels aliments que tracten d’aprofitar les dinàmiques pròpies del medi natural.Degut a causes diverses com ara la industrialització de l’agricultura i els canvis demogràfics i socioeconòmics que pateix el món rural, els CAeT s’estan perdent ràpidament.Aquest seminari servirà per a avaluar de forma conjunta l’estat de conservació de aquest coneixement a la comarca d’Osona i per presentar una eina innovadora que  permetrà als custodis del CAeT (agricultors, xarxes de patrimoni etc.) compartir i preservar aquest ben immaterial tan important.<strong>PROGRAMA</strong>

15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

15.15 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Marta Rivera Ferre, directora de la C&agrave;tedra d&rsquo;Agroecologia&nbsp;de la UVic &ndash; UCentral de Catalunya.</em></div>
15.30 h Els valors del CAeT

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Victoria Reyes Garc&iacute;a, investigadora ICREA.</em></div>
16.00 h P&egrave;rdua i conservaci&oacute; del CAeT a Osona

<div style='margin-left: 40px;'><em>Espai de diagn&ograve;stic participatiu. Din&agrave;mica DRAFPO.</em></div>
17.30 h Pausa

18.00 h El projecte CONECT-e per a la conservaci&oacute; de CAeT
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Petra Benyei Peco, investigadora ICTA-UAB.</em></div>
19.00 h Cloenda de la JornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170220_jornada_agroecologia.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar