agenda - 6 de Febrer - 12 de Febrer

6 de Febrer - 12 de Febrer

agenda Calendari
Dimecres, 8 de Febrer
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió Formativa: "La gestió del voluntariat ambiental a la teva entitat"
Descripció: El proper 8 de febrer de 2017, es realitzarà una sessió formativa a l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) per donar a conèixer les novetats de la nova Llei del Voluntariat (Llei 25/2015 de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme) i la importància d'una bona gestió del voluntariat a les entitats ambientals.La jornada anirà a càrrec de la Glòria Arribas, tècnica d'ús públic, divulgació i educació ambiental Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, on es farà èmfasi en la importància de la gestió del voluntariat ambiental a les vostres entitats. A més, aprofundirem en la nova llei del voluntariat i el foment de l'associacionisme, que regula aquesta activitat a Catalunya, i orientarem les entitats en l'elaboració d'un pla de voluntariat i dels elements que ha de tenir un projecte de voluntariat.La sessió és gratuïta però cal inscripció prèvia enviant un correu a oficinavoluntariat@xvac.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://voluntariatambiental.cat/images/Recursos/Sessio%20formativa%20llei%20voluntariat.pdf' target='_blank'>descarregue-vos el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 9 de Febrer
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Barcelona
Resum: Projecte SISEBIO - Presentació del Programa Global de Seguiment de la Biodiversitat
Descripció: El projecte SISEBIO est&agrave; basat en el seguiment dels canvis, a llarg termini, de la composici&oacute; i estructura de les comunitats d&rsquo;esp&egrave;cies i dels h&agrave;bitats, tant en el medi terrestre com en el mar&iacute; i en les aig&uuml;es continentals. D&rsquo;aquesta manera, facilitar&agrave; l&rsquo;an&agrave;lisi del funcionament dels ecosistemes i la seva relaci&oacute; amb els factors de canvi.El SISEBIO ha d&rsquo;esdevenir una eina de coneixement per a tota la societat i per a l&rsquo;administraci&oacute; en particular. Una millora en la gesti&oacute; i l&rsquo;&uacute;s sostenible del medi natural.<strong>Destinataris</strong>

&bull; T&egrave;cnics i responsables de medi ambient d&rsquo;administracions implicades en l&rsquo;avaluaci&oacute; i gesti&oacute; de la biodiversitat.

&bull; Investigadors de centres de recerca i institucions que desenvolupen projectes de seguiment de la biodiversitat.

&bull; Interessats en la gesti&oacute; del medi natural. Objectius de la presentaci&oacute;

&bull; Donar a con&egrave;ixer el projecte com a eina de millora en el context de canvi global.

&bull; Promoure la participaci&oacute; i la col&middot;laboraci&oacute; de les institucions implicades en el marc del SISEBIO.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>11.00h Benvinguda i presentaci&oacute; de la jornada. Ferran Miralles, Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat.11.15h Antecedents. El seguiment de la biodiversitat a Catalunya, una mirada de conjunt. Pau Sainz de la Maza, t&egrave;cnic del Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural. 11.30h El Programa de Seguiment Global de la Biodiversitat SISEBIO. Llu&iacute;s Comas, investigador del CREAF. Javier Retana, director del CREAF.12.00h Torn obert de paraula.</div>


L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal fer les incripcions a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1</a><strong>9 de febrer</strong>. Sala d&rsquo;Actes 1a planta. Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Av. Diagonal, 525 (<strong>Barcelona)</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://gallery.mailchimp.com/91928d98958b6266aa0ac4584/files/b5a09cbb-bde4-4158-aeec-87a15b150a64/Programa_Presentaci%C3%B3_SISEBIO.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar