agenda - 2016

2016

agenda Calendari
Dilluns, 11 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: online
Resum: Curs de Postgrau en Emprenedoria Social on-line
Descripció: Està oberta la matrícula per a la 3a edició del curs de postgrau en Emprenedoria Social de modalitat on-line, que s'iniciarà el proper mes de gener.El mercat laboral demana un nou perfil d’empresari amb un important caràcter social, preocupat per l’impacte mediambiental de la seva activitat. És per aquest motiu que la UVic-UCC i la Universitat de Porto t'ofereixen aquest postgrau, on la creativitat, la innovació tecnològica, la sensibilitat social, la sostenibilitat i la vocació per crear una empresa ciutadana juguen un paper clau. En aquest sentit, s’estudiaran empreses socials d’èxit i desenvoluparàs la teva pròpia empresa social. En el programa hi participen professionals de referència en aquest àmbit.Apunta't-hi!
Dimecres, 13 de Gener
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Artés
Resum: Tertúlia a L’Era: els diversos problemes de l’hort ecològic
Descripció: L’horticultura és una activitat sotmesa a una sèrie d’adversitats que voldríem evitar, però sovint només podem disminuir els seus efectes si actuem preventivament.

La propera Tertúlia serà el dimecres 13 de gener de 2016 i tractarem sobre

Els diversos problemes de l’hort ecològic, com els creuaments no desitjats entre varietats, la meteorologia (gelades, sequera, ventades, …), el canvi climàtic, la falta d’aigua per a reg, les invasions d’insectes, fongs i herbes, els animals salvatges, etc.Ens trobarem de 7 a 9 de la tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca, que es troba a Cal Sitjes, a Artés.Per a la gent nova que vulgui venir, podeu consultar les bases de La Tert&uacute;lia i com arribar a Cal Sitjes <a href='http://associaciolera.org/?event=tertulia-a-lera-els-diversos-problemes-de-lhort-ecologic&amp;event_date=2016-01-13' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.Bona Tert&uacute;lia!
Divendres, 29 de Gener
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Amposta
Resum: Jornada de Patrimoni Natural i Desenvolupament Local
Descripció: Una visi&oacute; de la import&agrave;ncia dels nostres valors naturals i reflexions sobre les possibilitats de la seva contribuci&oacute; a generar activitat econ&ograve;mica de forma sostenible.
Hora: 16:30 - 17:30
Lloc: Manresa
Resum: Drets de propietat intel·lectual sobre la biodiversitat cultivada - Jornada tècnica
Descripció: La millora de les varietats &eacute;s quelcom que els pagesos han fet tota la vida des de que la agricultura &eacute;s agricultura. Els resultats obtinguts s&oacute;n varietats adaptades a condicions agroclim&agrave;tiques, plagues i malalties, aix&iacute; com per tenir un reconegut valor organol&egrave;ptic que ha alimentat els humans durant milers d&rsquo;anys. En aquesta jornada pretenem veure els diferents posicionaments vers aquest tema tant controvertit, ja que nom&eacute;s informant-nos dels diferents punts de vista en podrem treure les nostres pr&ograve;pies conclusions.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de l&rsquo;Escola Agr&agrave;ria de Manresa:

Tel.: 93 874 90 60 o b&eacute; a l&rsquo;enlla&ccedil;: <a href='https://goo.gl/44L9aH' target='_blank'>https://goo.gl/44L9aH</a>

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Dissabte, 30 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Riudarenes
Resum: Curs d'agricultura ecològica homologat
Descripció: Per sis&egrave; any consecutiu, des de la Fundaci&oacute; Emys, realitzem la formaci&oacute; en agricultura ecol&ograve;gica amb l&#39;objectiu que els participants aprenguin a menar un hort ecol&ograve;gic, i descobreixin les t&egrave;cniques i eines que fan possible l&#39;efici&egrave;ncia i garanteixin la qualitat del producte que estan produint.T&iacute;tol: curs &quot;Horta ecol&ograve;gica I: Fonaments per a l&#39;horticultura ecol&ograve;gica professional&quot; (6a edici&oacute;)Dia: inici dissabte 30 de gener del 2016- final 26 de novembre del 2016 (16 sessions &middot; 64 hores)Horari: de 09:00 a 13:00 h

Lloc: Can Moragues, RiudarenesPreu: 160 &euro;Certificaci&oacute;: el curs tindr&agrave; la homologaci&oacute; del Departament d&#39;Agricultura de la Generalitat de Catalunya com a formaci&oacute; oficial dels productors en proc&eacute;s d&#39;incorporaci&oacute; en el sector agrari (Codi homologaci&oacute; pendent). Per obtenir el certificat de realitzaci&oacute; caldr&agrave; assistir a un m&iacute;nim del 80% de les sessions. La certificaci&oacute; s&#39;expedeix un cop finalitzat el curs.
Dijous, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Barcelona
Resum: Debat sobre sostenibilitat i pesca #PeixDeCustòdia
Descripció: Des de Submon i Animal Latitude organitzen pel proper 4 de febrer una sessi&oacute; per debatir entorn la sostenibilitat de la pesca a Catalunya i on explicaran el projecte de #PeixDeCust&ograve;dia.

De 19 a 21h a la seu de &quot;El Col&middot;leccionista&quot;, C/Torrent de les Flors, 46, Barcelona.
Divendres, 5 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: universitat de Girona
Resum: Curs de Postgrau - Significats i valors espirituals de la natura: percepció, comunicació, gestió i integració
Descripció: A tot Europa augmenta l&rsquo;inter&egrave;s pels significats i valors espirituals de la natura, tant de manera gen&egrave;rica com, especialment, pel que fa a determinats llocs i paisatges. A Catalunya tamb&eacute; creix el nombre de persones que se senten atretes a indrets o paisatges particulars en connexi&oacute; amb aquests valors, sigui al marge o no de qualsevol de les diverses confessions religioses que hi ha al pa&iacute;s. Com passa amb altres recursos fr&agrave;gils, no n&rsquo;hi ha prou amb identificar i valorar els elements de la natura que tenen valor espiritual, tamb&eacute; cal gestionar-los adequadament. Aquest ser&agrave; el primer curs universitari que s&rsquo;ofereix a Catalunya amb el prop&ograve;sit d&rsquo;abordar espec&iacute;ficament aquest tema. Es proposa fer-ho d&rsquo;una manera rigorosa i inclusiva, des d&rsquo;un punt de vista te&ograve;ric i aplicat alhora, orientat a la formaci&oacute; de professionals qualificats. El postgrau ofereix tamb&eacute; un espai de reflexi&oacute;, formaci&oacute; i difusi&oacute; sobre les raons &uacute;ltimes de que ens comprometen a favor de la natura, i de les implicacions que tenen envers l&rsquo;&egrave;tica personal i col&middot;lectiva, en l&iacute;nia de l&rsquo;anomenada ecologia pregona, per poder-les integrar en el funcionament quotidi&agrave; de les organitzacions i entitats, siguin p&uacute;bliques, privades o del tercer sector.
<div>&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>Durada:</strong>&nbsp;250 hores (70 hores lectives i 180 hores d&rsquo;estudis i tutories) / 10 ECTS*

Del 5 de febrer al 15 de juliol de 2016

<strong>Horari</strong>: Divendres de 16 a 20 h

Facultat de Lletres. Universitat de Girona</div>

<div>

Per inscriure&rsquo;s cal omplir el full d&rsquo;inscripci&oacute; a trav&eacute;s de la web (<a href='http://www.fundacioudg.org' target='_blank'>www.fundacioudg.org</a>) o personalment a la seu de la Fundaci&oacute;.

Preinscripci&oacute;: en un termini m&agrave;xim de 7 dies des de la data d&rsquo;inscripci&oacute; cal haver realitzat el pagament de 200 &euro;, que es restar&agrave; de l&rsquo;import de la matr&iacute;cula, i que d&oacute;na dret a reserva de pla&ccedil;a.<strong>Preu</strong>:&nbsp;990 &euro;* (finan&ccedil;ament: 200 &euro; de preinscripci&oacute; + 50 &euro; de despeses financeres + matr&iacute;cula finan&ccedil;ada**: 790 &euro; a pagar en 10 quotes des de 79 &euro;/mes)

* Inclou una asseguran&ccedil;a d&rsquo;accidents. No inclou les taxes d&rsquo;expedici&oacute; del t&iacute;tol de la UdG.

** Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fundacioudg.org/curs-de-postgrau-en-significats-i-valors-espirituals-de-la-natura-percepcio-comunicacio-gestio-i-integracio/titulacio-que-sobte-9385.html' target='_blank'>consulteu el Programa del Postgrau</a>.&nbsp;

&nbsp;</div>
Dimarts, 9 de Febrer
Hora: 9:45 - 13:45
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació dels projectes d’educació i sensibilització ambiental 2014-15
Descripció: El proper 9 de febrer es far&agrave; la jornada de presentaci&oacute; dels projectes que van obtenir ajut en la convocat&ograve;ria de subvencions per a projectes d&#39;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme els anys 2014 i 2015.

<img alt='' src='http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/actualitat/2016/img/jornada_educacio.jpg_1709197875.jpg' style='width: 250px; height: 152px; margin: 10px; float: left;' />
Dimecres, 10 de Febrer
Hora: 16:30 - 17:30
Lloc: Manresa
Resum: Jornada gratuïta “Promoció dels productes agroalimentaris a partir de la tècnica de màrqueting de l’storytelling”
Descripció: Places limitades. L&rsquo;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s mitjan&ccedil;ant el seg&uuml;ent&nbsp;<a href='https://docs.google.com/forms/d/1xpFcGrwBud59PKLNjGqpd9osTze3oxJ8cx1I4DmKCHs/viewform' target='_blank'>formulari online</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;podeu contactar a: &nbsp;

N&uacute;ria Serena &middot;&nbsp;669 45 45 61 &middot;&nbsp;<a href='nuria.serena@raiels.cat'>nuria.serena@raiels.cat</a>M&eacute;s informaci&oacute;: <a href='http://associaciolera.org/wp-content/uploads/2016/01/Cartell-Jornada_T%C3%A8cnica_Storytelling_10febrer.pdf' target='_blank'>Cartell &ndash; Jornada_T&egrave;cnica_Storytelling_10febrer</a>
Dilluns, 15 de Febrer
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Manresa
Resum: Jornada tècnica: Biofertilitat del sòl en agricultura regenerativa
Descripció: L&rsquo;agricultura regenerativa est&agrave; arribant&nbsp;oferint-nos un seguit d&rsquo;eines i&nbsp;reflexions que poden ser d&rsquo;utilitat en&nbsp;l&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica.&nbsp;En aquesta jornada pretenem&nbsp;presentar quines s&oacute;n les eines&nbsp;pr&agrave;ctiques que aquesta agricultura&nbsp;utilitza per a tenir una adequada&nbsp;fertilitat del s&ograve;l.&nbsp;Des de l&rsquo;Escola Agr&agrave;ria de Manresa i&nbsp;conjuntament amb l&rsquo;associaci&oacute; l&rsquo;Era,&nbsp;s&rsquo;ofereix, durant aquest any, una&nbsp;oferta formativa que permetr&agrave;&nbsp;endinsar-se profundament en aquesta&nbsp;tem&agrave;tica: la fertilitat dels nostres s&ograve;ls.&nbsp;&Eacute;s per aquest motiu que aquesta&nbsp;jornada de retrobament amb els&nbsp;emprenedors ecol&ograve;gics calia&nbsp;comen&ccedil;ar a introduir aspectes&nbsp;importants i innovadors sobre el tema.&nbsp;Tamb&eacute; aprofitarem per posar al dia els&nbsp;projectes d&rsquo;aquells que van participar&nbsp;en el curs d&rsquo;emprenedoria ecol&ograve;gica&nbsp;realitzat a l&rsquo;escola durant l&rsquo;any 2010 i&nbsp;part del 2011.M&eacute;s informaci&oacute; a:&nbsp;<a href='/mm/file/2016/Manresa_biofertilitat_150216_1008-1.pdf'>/mm/file/2016/Manresa_biofertilitat_150216_1008-1.pdf</a>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de l&rsquo;Escola&nbsp;Agr&agrave;ria de Manresa: Tel.: 93 874 90 60 o b&eacute; a l&rsquo;enlla&ccedil;: <a href='https://goo.gl/dYxIh5' target='_blank'>https://goo.gl/dYxIh5</a>

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades&nbsp;del PATT del portal RuralCat: <a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Tàrrega
Resum: Sessió: Ús de xarxes socials per a petits productors i elaboradors artesans que volen posicionar el seu negoci
Descripció: Jornades dirigides a productors i&nbsp;elaboradors amb cap o pocs&nbsp;coneixements de les xarxes socials,&nbsp;que vulguin aprendre a utilitzar les&nbsp;xarxes socials d&rsquo;una manera r&agrave;pida,&nbsp;f&agrave;cil i eficient i que vulguin situar el&nbsp;seu negoci a les xarxes socials.&nbsp;Es far&agrave; sessi&oacute; de treball pr&agrave;ctic per a &nbsp;les que caldr&agrave; m&ograve;bil amb 4G i&nbsp;connexi&oacute; WIFI amb les aplicacions de&nbsp;Facebook, Twitter, Pinterest i&nbsp;Instagran instal&middot;lades. Cal tenir un&nbsp;correu electr&ograve;nic actiu i saber-se la&nbsp;contrasenya.M&eacute;s informaci&oacute; a:&nbsp;<a href='/mm/file/2016/Tarrega_xarxes%20socials_150216_1502-1.pdf' target='_blank'>/mm/file/2016/Tarrega_xarxes%20socials_150216_1502-1.pdf</a>
Dimarts, 16 de Febrer
Hora: 9:15 - 17:15
Lloc: Tremp
Resum: Jornada: Com funciona el mercat de productes ecològics i de qualitat?
Descripció: La jornada s&rsquo;adre&ccedil;a a productors agroalimentaris del segment ecol&ograve;gic i de productes de qualitat i tamb&eacute; a operadors comercials, restauradors i distribu&iuml;dors amb l&rsquo;objectiu de facilitar-los un punt de trobada.
Dimecres, 17 de Febrer
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Maçanet de la Selva
Resum: Jornada: Afectació del 0,5% de l'IBI Municipal per la protecció del medi natural
Descripció: El proper 17 de Febrer, la Fundaci&oacute; Emys i l&#39;Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva, organitzen una <a href='/mm/file/2016/cartell_macanet_jornada.pdf' target='_blank'>jornada informativa</a> sobre la iniciativa de destinar el 0,5% de l&#39;IBI Municipal a la preservaci&oacute; del patrimoni natural del municipi, que ja han aprovat l&#39;Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva i el de Santa Coloma de Farners.&nbsp;
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Barcelona
Resum: Presentació del llibre 'Humanidad. Desafíos éticos de las tecnologías emergentes'
Descripció: La incorporaci&oacute; de les tecnologies emergents al nostre cos i la nostra ment obren una nova era. I aquesta &laquo;millora&raquo; de l&rsquo;&eacute;sser hum&agrave; per fer-lo m&eacute;s intel&middot;ligent, longeu, perfecte i feli&ccedil; comporta riscos.&nbsp;Autors/coordinadors: Albert Cortina i Miquel-&Agrave;ngel Serra.La presentaci&oacute; del llibre es far&agrave; el proper 17 de febrer de 2016 al CCCB de Barcelona, a les 18h.
Dijous, 18 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Jornada professional de la Biomassa de Catalunya
Descripció: El dia 18 de febrer tindr&agrave; lloc a l&rsquo;edifici El Sucre de Vic la &nbsp;&ldquo;<strong>Jornada professional de la Biomassa de Catalunya</strong>&rdquo; amb pon&egrave;ncies sobre experi&egrave;ncies tant de l&rsquo;&agrave;mbit municipal com de l&rsquo;&agrave;mbit industrial.Inscripicions gratu&iuml;tes a:

<a href='http://www.vicfires.cat' target='_blank'>www.vicfires.cat</a>

<a href='http://www.firabiomassa.cat' target='_blank'>www.firabiomassa.cat</a>
Dilluns, 22 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Semipresencial (Madrid)
Resum: Curs: Comunicación y divulgación en espacios naturales
Descripció: El objetivo del curso es explorar&nbsp;las claves te&oacute;ricas y pr&aacute;cticas&nbsp;de la comunicaci&oacute;n y divulgaci&oacute;n en espacios naturales, facilitar a los participantes el contacto con herramientas de comunicaci&oacute;n y formatos espec&iacute;ficos en el &aacute;mbito de las &aacute;reas protegidas, y el ensayo de estas herramientas a partir de la revisi&oacute;n de experiencias y buenas pr&aacute;cticas.Madrid, 4 y 5 de abril de 2016

Fase no presencial: 22 de febrero&nbsp;al 22 de abril de 2016Se trata de un curso de formaci&oacute;n de 75 horas organizado en una fase te&oacute;rica-pr&aacute;ctica de car&aacute;cter no presencial (60horas) y una parte pr&aacute;ctica impartida en dos jornadas de trabajo (15 horas). Aquellos interesados que no puedan atender las sesiones presenciales podr&aacute;n realizar alternativamente una versi&oacute;n completamente no presencial del curso.

&nbsp;

Puede ser bonificado por la Fundaci&oacute;n Tripartita.

&nbsp;

<strong>Inscripci&oacute;n abierta&nbsp;hasta el 14 de febrero de 2016.</strong>

&nbsp;

M&aacute;s informaci&oacute;n:

&nbsp;

Folleto:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf</a>

&nbsp;

Formulario de inscripci&oacute;n:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx</a>

&nbsp;
Dimarts, 23 de Febrer
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Boí i Espot
Resum: Taller informatiu de la Xarxa Natura 2000
Descripció: S&rsquo;exposar&agrave; el marc legal que regula les activitats de cada sector interessat en la XARXA NATURA 2000 i&nbsp;les oportunitats que la inclusi&oacute; en aquesta xarxa implica per cada sector. En el seg&uuml;ent <a href='http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/20160223_tallerN2000-00001' target='_blank'>enlla&ccedil; </a>podreu ampliar informaci&oacute;.La sessi&oacute; es realitzar&agrave; el dia 23 de febrer a la Casa del Parc Nacional de Bo&iacute; a les 11:00h i a la Casa del Parc Nacional d&rsquo; Espot, a les 17:00h.
Dimecres, 24 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: Curs: Maneig i teràpies naturals en ramaderia ecològica
Descripció: Homeopatia, fitoter&agrave;pia, olis essencials i altres remeis tradicionals.
Dijous, 25 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Resum: Acte de presentació 3era edició dels Ajuts DIPLOCAT
Descripció: Aquest 2016 seguim donant suport a la projecci&oacute; internacional de les organitzacions civils catalanes amb la 3era convocat&ograve;ria dels Ajuts DIPLOCAT&nbsp;a la internacionalitzaci&oacute; de la societat civil.Us convidem a l&rsquo;acte de presentaci&oacute; dels Ajuts DIPLOCAT 2016 per a la projecci&oacute; internacional de les organitzacions civils catalanes que tindr&agrave; lloc el proper dijous 25 de febrer a les 18 hores a la sala cotxeres del Palau Robert (Passeig de Gr&agrave;cia, 107, Barcelona). Parlarem dels ajuts i les novetats d&rsquo;aquesta nova convocat&ograve;ria.Data: dijous 25 de febrer 2016 a les 18:00 h

Lloc: Sala Cotxeres del Palau Robert (Pg. de Gr&agrave;cia, 107)

Presentaci&oacute; a c&agrave;rrec de: M&ograve;nica Sabata, presidenta de la Federaci&oacute; d&rsquo;Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Albert Royo, secretari general del Consell de Diplom&agrave;cia P&uacute;blica de CatalunyaPodeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia a&nbsp;secretaria@focir.cat&nbsp;i/o al tel&egrave;fon 932 690 540.Descarregueu la <a href='http://focir.cat/wp-content/uploads/2016/01/Convocatoria_presentacio_ajuts_2016.pdf' target='_blank'>invitaci&oacute;</a>.
Dissabte, 5 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Vilajuïga
Resum: Jornada 'Introducció al maneig ecològic de les abelles'
Descripció: L&#39;apicultura pot ser un complement a&nbsp;les explotacions agr&iacute;coles que genera&nbsp;unes sinergies molt interessant. A m&eacute;s&nbsp;les abelles, sens dubte, s&oacute;n animals&nbsp;que viuen d&rsquo;una manera &nbsp;molt intensa&nbsp;una relaci&oacute; de depend&egrave;ncia amb la&nbsp;natura, essent-ne, per tant, un&nbsp;bioindicador.La jornada &eacute;s un curs d&rsquo;introducci&oacute; al&nbsp;maneig ecol&ograve;gic de les abelles no&nbsp;nom&eacute;s des del punt de vista del que&nbsp;vindria a ser l&rsquo;apicultura ecol&ograve;gica&nbsp;convencional sin&oacute; tamb&eacute;, i fent un pas&nbsp;m&eacute;s enll&agrave;, des de la visi&oacute; i el m&egrave;tode&nbsp;que ens ofereix el concepte de &ldquo;rusc&nbsp;salvatge&rdquo;, una aproximaci&oacute;&nbsp;completament diferent en la que la&nbsp;forma de vida natural de l&rsquo;abella&nbsp;esdev&eacute; la paraula clau (presentaci&oacute;&nbsp;del treball desenvolupat per Jean&nbsp;Claude Guillaume).La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT, forma part del <strong>Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016</strong> del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.<strong>PROGRAMA</strong>

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a l&rsquo;Estudi i Defensa de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em></div>
10.05 h Introducci&oacute; te&ograve;rica sobre la feina de l&#39;apicultor i els materials a&nbsp;l&rsquo;apicultura ecol&ograve;gica

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Xavier Llorente, apicultor.</em></div>
11.30 h Pausa

12.00 h Presentaci&oacute; del treball de J. C. Guillaume i J. M. Fr&egrave;r&egrave;s sobre el&nbsp;rusc ecol&ograve;gic. Caracter&iacute;stiques i avantatges
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Xavier Llorente, apicultor.</em></div>
14.00 h Cloenda de la jornada

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a l&rsquo;Estudi i Defensa de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em>

&nbsp;</div>

<div>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/160305_vilajuiga_abelles_gtca.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

&nbsp;</div>
Divendres, 11 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Girona
Resum: Jornada d'horts ecològics escolars
Descripció: Es tracta d&rsquo;una jornada de formaci&oacute; amb l&rsquo;objectiu que les persones, professorat o ciutadania en general o entitats que tenen hort, puguin con&egrave;ixer maneres de fer i aclarir dubtes sobre diferents aspectes per millorar-lo.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, podeu consultar el <a href='/mm/file/2016/Girona_horts%20escolars_110316_556-2.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament, abans del 9 de mar&ccedil; a trav&eacute;s de La Caseta-Serveis Educatius:

Web: <a href='http://www.girona.cat/caseta' target='_blank'>http://www.girona.cat/caseta</a>

Tel&egrave;fon: 972 221 866

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:

<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Dimecres, 16 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: Com elaborar un Pla de Comunicació
Descripció: La comunicaci&oacute; no apareix per&nbsp;generaci&oacute; espont&agrave;nia. Cal pensar qu&egrave;&nbsp;volem dir, a qui ho volem dir i com ferli&nbsp;arribar el nostre missatge.&nbsp;Necessitem un Pla de comunicaci&oacute;. El Pla de comunicaci&oacute; ens permetr&agrave;&nbsp;plasmar tota aquesta informaci&oacute; en un&nbsp;sol document on fixarem els objectius&nbsp;de comunicaci&oacute;, clarament definits i&nbsp;mesurables, i planificarem accions

concretes que es traduiran en&nbsp;resultats tangibles i quantificables.

M&eacute;s info a:&nbsp;<a href='/mm/file/2016/Santa%20Coloma%20Farners_comunicacio_160316_508-1.pdf'>/mm/file/2016/Santa%20Coloma%20Farners_comunicacio_160316_508-1.pdf</a>
Dissabte, 19 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Trobada per la justícia social i ambiental
Descripció: Els reptes socio-ambientals que tenim al davant s&oacute;n impressionants (canvi clim&agrave;tic, p&egrave;rdua de biodiversitat, crisi i pobresa energ&egrave;tica...). En ple debat sobre la construcci&oacute; d&#39;un nou pa&iacute;s, cal entomar la crisi ambiental com un aspecte estructural de present i de futur.Construir una &agrave;mplia alian&ccedil;a d&#39;organitzacions, institucions i moviments per la just&iacute;cia ambiental i social &eacute;s una necessitat davant aquest repte. Ens trobarem a Girona el 19 de mar&ccedil; per comen&ccedil;ar a establir quin model ambiental i social de pa&iacute;s volem, i quines accions cal emprendre per transformar-lo.19 de mar&ccedil; - Biblioteca Carles Rahola (c/Emili Grahit, 4-6, Girona)<strong>PROGRAMA</strong>

09.30 - 10.00 Inscripcions i presentaci&oacute; persones assistents.

10.00 - 11.15 Pon&egrave;ncies (les pon&egrave;ncies volen introduir el debat posterior i posar en context els seg&uuml;ents eixos de treball):
<div style='margin-left: 40px;'>Governan&ccedil;a i sostenibilitat

Crisi clim&agrave;tica

Conservaci&oacute; del territori

Decreixement

Drets humans i drets animals</div>
11.15 - 11.35 Pausa - caf&egrave;.

11.35 - 12.30 Reflexi&oacute; assemble&agrave;ria i col&middot;lectiva.

12.30 - 14.00 Grups de treball per definir&nbsp;&nbsp;propostes en cada eix.

14.00 - 16.00 Dinar.

16.00 - 17.15 Sessi&oacute; de cloenda: conclusions i concrecci&oacute; d&#39;aliances.

17.15 - 18.00 Acci&oacute; reivindicativa.
Dijous, 31 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Finca Can Poc Oli. Manresa
Resum: Jornada nous nínxols laborals en zones rurals
Descripció: El proper 31 de mar&ccedil; el<strong> COAMB</strong>, juntament amb l&rsquo;<strong>Escola Agr&agrave;ria de Manresa</strong>, organitza una jornada sobre <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/02/Fulleto_ninxols_zones_rurals.pdf' target='_blank'>Nous n&iacute;nxols laborals en zones rurals</a>. La jornada tindr&agrave; lloc a Manresa des de les 9.30 fins a les 15 hores.&nbsp;Durant l&rsquo;activitat es presentaran&nbsp;experi&egrave;ncies reals i eines de recolzament per a l&rsquo;ocupaci&oacute; en zones rurals. Es tractaran &agrave;mbits com l&rsquo;educaci&oacute; ambiental, la cust&ograve;dia del territori, la consultoria ambiental, la gesti&oacute; forestal, el sector agroalimentari o l&rsquo;ecoturisme.La jornada s&rsquo;adre&ccedil;a a professionals del medi ambient amb inter&egrave;s en canviar de sector, estudiants i acabats de graduar, o emprenedors del sector que vulguin con&egrave;ixer altres experi&egrave;ncies.&nbsp;Tamb&eacute; hi haur&agrave; un espai final per poder fer xarxa i que els propis assistents comparteixin els seus projectes, interessos i inquietuds.El cost de la jornada &eacute;s de 20 euros. Pots consultar informaci&oacute; ampliada al <a href='http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/02/Fulleto_ninxols_zones_rurals.pdf' target='_blank'>programa</a>.
Divendres, 1 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Estany d'Ivars i Vila-sana
Resum: Sortida tècnica - Visita a l’estany d’Ivars i Vila-sana i el Sot del Fuster
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' /></a>Aquesta sortida &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial</a> de la XCT.<strong>PROGRAMA</strong>

De 9:30 a 11:30 h - Trobada a l&rsquo;estany d&rsquo;Ivars i Vila-sana i visita amb els t&egrave;cnics i gestors de l&rsquo;espai (<a href='http://www.estanyivarsvilasana.cat' target='_blank'>www.estanyivarsvilasana.cat</a>).

Despla&ccedil;ament fins a l&rsquo;espai natural del Sot del Fuster.

De 12:00 a 14:00 h - Visita a l&rsquo;espai natural del Sot del fuster, a la riba del riu Segre, un espai fluvial gestionat la <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya La Pedrera</a> (<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/espai-natura-sot-del-fuster' target='_blank'>www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/espai-natura-sot-del-fuster</a>).<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a asubirana@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2016/160401_sortida_GTCF_DEF_lq.pdf' target='_blank'>Programa en PDF</a>.<strong>Estany d&rsquo;Ivars i Vila-sana</strong>

La recuperaci&oacute; de l&rsquo;espai, iniciada el 2005, ha suposat el retorn de les condicions ecol&ograve;giques i paisatg&iacute;stiques, la recuperaci&oacute; d&rsquo;una part de la mem&ograve;ria cultural i d&rsquo;un estil de vida, l&rsquo;enriquiment de la biodiversitat i una oportunitat per al desenvolupament socioecon&ograve;mic del territori.<strong>Espai Natural del Sot del Fuster</strong>

Espai fluvial a la vora del riu Segre, que &eacute;s un dels darrers reductes forestals a la plana d&rsquo;Urgell. El bosc i els prats humits de ribera constitueixen un veritable oasi en el paisatge desforestat de la plana i esdevenen un lloc de pas i de refer&egrave;ncia per als ocells migratoris vinculats a l&rsquo;aigua.

&nbsp;
Dissabte, 9 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada formativa: captació de fons per a entitats ambientals
Descripció: En el marc del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya&nbsp;s&rsquo;ha organitzat la seg&uuml;ent jornada formativa: <strong>Captaci&oacute; de fons per a entitats ambientals.</strong>La jornada t&eacute; com a objectiu oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre captaci&oacute; de fons aplicats al sector ambiental, refor&ccedil;ar les tasques i habilitats dels&nbsp;responsables de la captaci&oacute; de fons a trav&eacute;s del coneixement d&#39;eines d&#39;autogesti&oacute; i estrat&egrave;gies per afavorir l&#39;autonomia en aquest &agrave;mbit i conscienciar de l&#39;efecte que produeix als associats i donants els projectes de l&rsquo;entitat.El programa&nbsp;est&agrave;&nbsp;dividit en tres parts:&nbsp;dues parts on s&#39;exposaran models,&nbsp;estrat&egrave;gies&nbsp;i canals de captaci&oacute; de fons, posant especial &egrave;mfasis en els mitjans digitals; una tercera part, on es posaran en pr&agrave;ctica els coneixements adquirits amb un exercici.<strong>Inscripcions</strong>:&nbsp;El termini d&#39;inscripci&oacute; finalitza el 8 d&rsquo;abril. Accedeix al formulari d&#39;inscripci&oacute; a trav&eacute;s del seg&uuml;ent link: <a href='http://goo.gl/forms/QssIaURiI8' target='_blank'>http://goo.gl/forms/QssIaURiI8</a>Podeu <strong>consultar el programa complet</strong> a:&nbsp;<a href='http://bit.ly/21FdGgI' target='_blank'>bit.ly/21FdGgI&nbsp;</a><strong>Dirigit a</strong>:&nbsp;professionals i voluntaris d&rsquo;entitats ambientals interessats en adquirir coneixements gen&egrave;rics sobre la captaci&oacute; de fons.

<strong>Lloc</strong>: Aula Ambiental Bosc Turull. Passeig de Turull, 2, 08023 Barcelona&nbsp;

<strong>Dia i horari</strong>: 9 d&#39;abril de&nbsp;10.00 a&nbsp;14.00hL&rsquo;activitat &eacute;s gratu&iuml;ta per les entitats membres o adherides a l&rsquo;O3SAC, en el cas de no ser una entitat membre o adherida es demanar&agrave; un donatiu en el moment de la inscripci&oacute;. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb l&rsquo;O3SAC: correu@o3sac.org
Dimarts, 26 de Abril
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Mateu de Bages
Resum: La pastura a bosc: una opció per a la reducció del risc d'incendis
Descripció: El bosc, malgrat constituir un dels atractius principals per al desenvolupament de determinades activitats econ&ograve;miques en expansi&oacute; com el turisme interior, genera actualment unes rendes insuficients per permetre que el propietari forestal realitzi una correcta gesti&oacute;. Aquesta situaci&oacute; s&rsquo;agreuja si es fa de forma individual, la qual cosa provoca l&rsquo;abandonament del bosc i l&rsquo;augment del risc d&rsquo;incendi.La silvopastura pots esdevenir una bona eina de treball per a millorar i mantenir uns boscos ben gestionats que minimitzin el risc d&rsquo;incendi forestal, alhora que contribueix a la millora de la biodiversitat i promou la ramaderia extensiva.La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT, forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.Dia i lloc: <strong>dimarts 26 d&#39;abril a Sant Mateu de Bages</strong><strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

9.30 h La silvopastura. Conceptes b&agrave;sics</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Marc Ta&uuml;ll, CTFC.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.15 h El projecte LIFE Montserrat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Amadeu Vidal, Diputaci&oacute; de Barcelona.

Sra. Leire Mi&ntilde;ambres, Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.45 h Projecte Boscos de Pastura</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Joan Carles &Agrave;ngel, Diputaci&oacute; de Barcelona.

Sra. Laura Megias, Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>11.15 h Silvopastoreo en zona mediterr&aacute;nea francesa: Implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas agroambientales y sus herramientas</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sra. Aur&eacute;lie Casadella, CERPAM.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>12.00 h Fi de les sessions te&ograve;riques. Despla&ccedil;ament a camp

12.30 h Pausa-dinar

13.30 h Projecte de silvopastura a Castelltallat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Llu&iacute;s Serra, Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>14.00 h Presentaci&oacute; de resultats sobre la posada a punt d&rsquo;una metodologia de seguiment de la gesti&oacute; i l&rsquo;estat ecol&ograve;gic de la pastura en medis forestals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Ferran Paun&eacute;, consultor.

Sr. Andreu Salvat, consultor de l&rsquo;empresa Apr&eacute;n Serveis Amibientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>15.30 h Cloenda de la Jornada</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions <a href='/mm/file/2016/160426_jornada_pastura%20a%20bosc.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa en PDF</a>.

&nbsp;
Dijous, 5 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Reus
Resum: Formació en Transparència i confiança per a entitats
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong>Forma&rsquo;t en temes clau per a la direcci&oacute; i gesti&oacute; d&rsquo;entitats no lucratives.</strong></div>


El dia a dia de les entitats est&agrave; ple d&rsquo;urg&egrave;ncies i temes a gestionar. Conscients de la import&agrave;ncia de tractar temes estrat&egrave;gics per a l&rsquo;organitzaci&oacute;, oferim 4 sessions formatives per parar, repensar objectius, compartir coneixements i aprendre aspectes clau i imprescindibles sobre captaci&oacute;, comunicaci&oacute;, habilitats directives o transpar&egrave;ncia.<u><strong>TRANSPAR&Egrave;NCIA I CONFIAN&Ccedil;A. 5 de maig</strong></u><strong>Contingut</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Qu&egrave; &eacute;s la transpar&egrave;ncia.

Implicacions de la Llei de Transpar&egrave;ncia.

Com construir confian&ccedil;a.

Com gestionar els involucrats.</div>


Docent - Pau Vidal. Director Observatori Tercer Sector.Lloc: Vapor Lab. C/ Sant Serapi, 2. Reus.

Horari: 9.30 a 14.30 h.

Preu: 55 euros/sessi&oacute;Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la resta de formacions&nbsp; <a href='http://causes.cat/2016/03/tastets-formatius-per-a-responsables-dentitats/' target='_blank'>consulteu la web de Causes</a>.

&nbsp;
Dilluns, 9 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Jornada tècnica - Recerca i innovació en conreus extensius ecològics: experiències a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Descripció: El Grup de Recerca d&rsquo;Ecologia dels Sistemes Agr&iacute;coles de la Universitat de Barcelona presenta diversos estudis en l&rsquo;entorn de l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de Gallecs en conreus herbacis extensius i hort&iacute;coles en agricultura ecol&ograve;gica amb l&rsquo;objectiu de fer propostes de millora en el disseny de sistemes que concili&iuml;n la <strong>producci&oacute; agr&iacute;cola, la fertilitat dels s&ograve;ls i la conservaci&oacute; de la biodiversitat i dels serveis ecosist&egrave;mics</strong>.La jornada principalment pr&agrave;ctica es dur&agrave; a terme al camp (on farm) i permetr&agrave; con&egrave;ixer diferents t&egrave;cniques relacionades amb la llaurada del s&ograve;l, l&rsquo;&uacute;s i la gesti&oacute; dels <strong>adobs verds</strong>, aix&iacute; com tamb&eacute; els m&egrave;todes d&rsquo;avaluaci&oacute; de la fertilitat del s&ograve;l.La jornada va dirigida als pagesos, gestors i t&egrave;cnics de sistemes agr&iacute;coles, del Consell Catal&agrave; de la Producci&oacute; Agr&agrave;ria Ecol&ograve;gica, de les organitzacions agr&agrave;ries i als organismes que realitzen recerca en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;agricultura.

&nbsp;

Persones de Contacte:&nbsp; Elisenda Past&oacute;: Tel: 934035247 /irbio@ub.edu -- Lourdes Chamorro: Tel: 934039871 / &nbsp;lchamorro@ub.eduPer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2016/160509_jornada_gallecs_conreus_ecologics.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 13 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Malgrat de Mar
Resum: Jornada tècnica sobre l'Espai Mines de Can Palomeres. Malgrat de Mar
Descripció: L&#39;Ajuntament de Malgrat de Mar organitza les 2es Jornades de l&#39;Espai Mines de Can Palomeres els dies 13 i 14 de maig.L&#39;objectiu de les Jornades de l&#39;Espai Mines de Can Palomeres &eacute;s <strong>donar a con&egrave;ixer quin &eacute;s l&#39;estat de les actuacions que es realitzen en aquest entorn, aix&iacute; com promoure l&#39;intercanvi d&#39;experi&egrave;ncies i de metodologia</strong>. Aquesta segona edici&oacute; girar&agrave; al voltant de tem&agrave;tiques hist&ograve;rico-culturals, epidemiol&ograve;giques i de cust&ograve;dia.&nbsp;La segona edici&oacute; de les jornades t&egrave;cniques s&#39;obrir&agrave; el divendres 13 de maig amb la inauguraci&oacute; de l&#39;exposici&oacute; Les mines de Can Palomeres. Una mirada, una mostra de fotografies de Juli Cardona Girons. Aquesta exposici&oacute; es podr&agrave; visitar a la sala d&#39;actes de l&#39;Arxiu Municipal fins el 19 de juny. La jornada del dissabte 14 de maig comptar&agrave; amb la intervenci&oacute; de l&#39;arque&ograve;leg Joan Llin&agrave;s que parlar&agrave; sobre l&#39;estudi arqueol&ograve;gic de les Mines de Can Palomeres, que ha realitzat. Tamb&eacute; hi participar&agrave; Sergi Mar&iacute; Pons, coordinador general de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori de Catalunya, que tractar&agrave; en la seva <strong>pon&egrave;ncia</strong> sobre <strong>La cust&ograve;dia del territori: una eina de conservaci&oacute; de la natura en el segle XXI</strong>.&nbsp;Un dels ponents de les jornades d&#39;enguany ser&agrave; el doctor&nbsp;Herv&eacute; Bourhy, director de Laboratori de l&rsquo;Institut Pasteur de Par&iacute;s, que juntament amb el bi&ograve;leg de la&nbsp;Universitat de Barcelona&nbsp;especialista en quir&ograve;pters Jordi Serra-Cobo, parlar&agrave; de la import&agrave;ncia de les Mines de Can Palomeres en els estudis epidemiol&ograve;gics.&nbsp;Les jornades es clouran amb la projecci&oacute; del documental Els humans i els ratpenats del Museu de CI&egrave;ncies Naturals de Granollers a les 17 h al Centre Cultural.&nbsp;Aqu&iacute; podeu<a href='http://www.ajmalgrat.cat/recursos-compartits/formularis/Inscripcions/view' target='_blank'> fer la inscripci&oacute;</a> a les jornades.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.ajmalgrat.cat/recursos-compartits/arxius/noticies/2016/llibret%20bo.pdf' target='_blank'> consulteu el Programa</a> de les jornades.

&nbsp;
Dimarts, 17 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: Ús dels drons en el sector rural - Jornada tècnica
Descripció: L&rsquo;&uacute;s de drons per obtenir imatges d&rsquo;alta resoluci&oacute; en el sector rural i forestal comen&ccedil;a a obrir-se pas a Catalunya. La legislaci&oacute; permet fer servir la tecnologia dron per realitzar activitats d&rsquo;investigaci&oacute; i desenvolupament, tractaments

fitosanitaris, operacions de vigil&agrave;ncia a&egrave;ria o operacions d&rsquo;emerg&egrave;ncia i salvament. Per&ograve; de moment, les operacions s&rsquo;han de realitzar en zones no poblades i en espai aeri no controlat, i cal estar habilitat com a operador de drons.En aquesta jornada us parlarem dels diferents tipus de drons, dels sensors que poden anar a bord i veurem com est&agrave; regulada la tecnologia dron. Hi ha molts usos aparentment possibles en el sector medioambiental:<strong> inventaris, registre de l&iacute;mits, seguiment de l&rsquo;estat de salut, seguiments cineg&egrave;tics, estudis d&rsquo;inundabilitat &hellip;</strong>En aquesta jornada ens presentaran d&rsquo;alguns d&rsquo;ells.17 de maig - Santa Coloma de Farners

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions<a href='/mm/file/2016/160517_Santa%20Coloma%20Farners_drons_170516_160234-1.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;
Dijous, 26 de Maig
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Vic
Resum: Jornada tècnica '1.000 punts d'aigua. Què és i com participar-hi'.'
Descripció: <img alt='' height='90' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w237-h116/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='margin: 10px; float: right;' width='184' />El portal <a href='http://www.1000punts.cat' target='_blank'>www.1000punts.cat</a> &eacute;s una base de dades en format web que pret&eacute;n, d&rsquo;una banda, elaborar un inventari col&middot;laboratiu de basses, llacs, estanys, molleres, abeuradors i altres punts d&rsquo;aigua que hi ha repartits pel pa&iacute;s. Per altra banda, el portal ofereix eines a les entitats de conservaci&oacute;, les administracions i els centres educatius per a la divulgaci&oacute;, l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels h&agrave;bitats aqu&agrave;tics i la seva biodiversitat.L&rsquo;objectiu final del projecte &eacute;s crear una xarxa de 1.000 punts d&rsquo;aigua en cust&ograve;dia, ben conservats i que estiguin gestionats per afavorir la biodiversitat aqu&agrave;tica. La jornada est&agrave; pensada per aquelles persones i entitats que estiguin interessades en col&middot;laborar amb la iniciativa.<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h El projecte 1.000 Punts d&rsquo;Aigua
<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Guillem Mas, Paisatges Vius.<strong> Part te&ograve;rica</strong> on s&rsquo;explicar&agrave;: Qu&egrave; &eacute;s (i qu&egrave; no &eacute;s) un punt d&rsquo;aigua? Principis i filosofia de la iniciativa. Objectius a assolir. Formes de participaci&oacute; i rols dels usuaris. &Uacute;s i privacitat de les dades.</div>
11.00 h Pausa

11.30 h Funcionament del portal

<em>Sr. Guillem Mas i Sr. Roger van Swaay,</em> programador del portal. <strong>Part pr&agrave;ctica</strong> on els participants registraran punts d&rsquo;aigua i observacions al portal. En el cas de les entitats, es crearan els permisos per administrar membres, validar dades, publicar not&iacute;cies i activitats i altres funcions.

13.00 h Cloenda de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions<a href='/mm/file/2016/160526_jornada_tecnica_1000_punts_aigua.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.La jornada &eacute;s organitzada per l&#39;Associaci&oacute; Paisatges Vius, membre del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT, i forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: Torroella de Montgrí
Resum: Sortida Tècnica 'Visita a la restauració del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, Torroella de Montgrí'
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' />De la m&agrave; de Josep Pujol i &Agrave;gata Colomer visitarem els espais on l&rsquo;Ajuntament de Torroella de Montgr&iacute; i Quintana, investigador de la C&agrave;tedra d&rsquo;ecosistemes litorals mediterranis de la Universitat de Girona, hi duen a terme actuacions de restauraci&oacute; integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, que amb la finalitat de<strong> recuperar-ne la funcionalitat ecol&ograve;gica</strong>, s&rsquo;hi estan duen a terme en el marc del projecte LIFE Pletera.

&nbsp;

El projecte<strong> Life Pletera</strong> t&eacute; com a primer objectiu la restauraci&oacute; integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecol&ograve;gica, la qual actualment es veu alterada a conseq&uuml;&egrave;ncia de la urbanitzaci&oacute; parcial de l&rsquo;espai. Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi clim&agrave;tic (increment del nivell del mar i major freq&uuml;&egrave;ncia de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecol&ograve;gica del conjunt, tant a curt com a llarg termini. Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanitzaci&oacute; del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l&rsquo;antiga zona humida i la seva funcionalitat ecol&ograve;gica com a sistema costaner.

&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w100-h151/mm/image/imgnews/2016/160526_life_pletera.jpg' style='width: 100px; height: 151px; margin: 10px; float: right;' />Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el projecte visiteu la seva web: <a href='http://lifepletera.com' target='_blank'>http://lifepletera.com</a>Si teniu inter&egrave;s en participar de la sortida, <strong>&eacute;s necessari que us inscriviu</strong> al correu fluvial@custodiaterritori.org tot facilitant les vostres dades de contacte (Nom, Cognoms, Email, Organitzaci&oacute;, Tel&egrave;fon de contacte).<strong>Horari: de 2/4 de 12 a 14h</strong>

Punt de trobada: La Pletera (a la rotonda de la palmera)

(<a href='https://www.google.es/maps/place/Torroella+de+Montgr%C3%AD,+Girona/@42.0356283,3.1908752,823m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12ba582593084ad5:0x2b3391312d58f222!8m2!3d42.0419133!4d3.1265315!6m1!1e1' target='_blank'>https://www.google.es/maps/place/Torroella+de+Montgr%C3%AD,+Girona/@42.0356283,3.1908752,823m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12ba582593084ad5:0x2b3391312d58f222!8m2!3d42.0419133!4d3.1265315!6m1!1e1</a>)Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/160526_sortidatecnica_GTCF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 27 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura a Catalunya!
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong>Del 27 de maig al 5 de juny, viu la Terra amb un munt d&rsquo;activitats arreu de Catalunya en favor de la Natura! Suma&rsquo;t-hi!</strong>

&nbsp;</div>
La Setmana de la Natura &eacute;s una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar sobre la import&agrave;ncia de tenir cura de la nostra natura i el nostre territori.

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h156/mm/image/imgnews/2016/banner%20setmana%20natura.png' style='width: 300px; height: 156px; margin: 10px;' />Tindr&agrave; lloc entre el 27 de maig i el 5 de juny de 2016 i promour&agrave; l&rsquo;organitzaci&oacute; d&rsquo;activitats arreu de Catalunya per viure la Terra i conscienciar la societat de la necessitat de conservar la natura i el territori.&nbsp;Durant la setmana hi haur&agrave; activitats per als m&eacute;s joves i fins als m&eacute;s grans.

&nbsp;Excursions, tallers, visites guiades, activitats familiars, exposicions, activitats infantils, sortides de camp&hellip; Un munt d&rsquo;oportunitats per gaudir de la natura i per tothom!

Si vols ser part&iacute;cip de la Setmana, cerca una activitat que s&rsquo;adequi als teus interesos i apunta&rsquo;t-hi! Pots buscar totes les activitats que es realitzen a la web de la Setmana de la Natura:&nbsp;

&nbsp;

<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a>
Dilluns, 30 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Brusel·les
Resum: Greenweek 2016
Descripció: Green Week 2016 will take place from 30 May to 3 June. Focusing on the theme &quot;Investing for a greener future&quot;, it hopes to contribute to answering a broader question of how to achieve smart, sustainable and inclusive growth in Europe. Elements such as, for example, innovation for greener cities, sustainable use of terrestrial ecosystems or the role of innovative instruments in mobilising adequate financing and &#39;blue growth&#39; would naturally fit into the programme.For more information visit:<a href='http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html' target='_blank'> http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html</a>

&nbsp;
Dijous, 2 de Juny
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Increment de l’eficiència energètica i dels recursos a les explotacions hortícoles
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w165-h81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' />La producci&oacute; hort&iacute;cola requereix d&rsquo;una gran dotaci&oacute; energ&egrave;tica derivada de la gesti&oacute; del s&ograve;l, del bombeig de l&rsquo;aigua de reg, de la conservaci&oacute; de la collita, etc. L&rsquo;objectiu d&#39;aquesta sessi&oacute; &eacute;s poder determinar diverses <strong>estrat&egrave;gies que permetin la reducci&oacute; d&rsquo;aquesta dotaci&oacute; energ&egrave;tica</strong> a partir d&rsquo;accions sobre el s&ograve;l, sobre els sistemes de bombeig i sobre la integraci&oacute; d&rsquo;energies renovables al sistema productiu que redueixin la factura energ&egrave;tica, els costos productius i les emissions de CO2.La visita ser&agrave; realitzada en<strong> una finca que ha optat per proveir-se exclusivament a partir d&rsquo;energies renovables</strong> amb l&rsquo;objectiu de reduir la seva petjada ecol&ograve;gica i incrementar l&rsquo;efici&egrave;ncia i l&rsquo;efic&agrave;cia del seu sistema productiu.La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT, forma part del <strong>Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016</strong> del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h107/mm/image/imgnews/2016/160602_jornada_eficiencia_energ.jpg' style='width: 150px; height: 107px; margin: 10px; float: right;' />PROGRAMA</strong>

9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Efici&egrave;ncia energ&egrave;tica i de recursos, aspectes a tenir en compte
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em>

Part te&ograve;rica on s&rsquo;explicaran t&egrave;cniques per minimitzar el consum de recursos.</div>

<div style='margin-left: 80px;'>-La gesti&oacute; del s&ograve;l

-La fertilitzaci&oacute;

-L&rsquo;&uacute;s de l&rsquo;aigua

-La construcci&oacute; de tanques adjacents</div>
11.30 h Pausa

12.00 h Visita de camp

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la masia de Can Feliu&agrave; de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agr&iacute;cola juntament amb turisme rural i &eacute;s totalment aut&ograve;noma a nivell energ&egrave;tic i d&rsquo;aigua.

14.00 h Cloenda de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions consulteu el <a href='/mm/file/2016/jornada%20eficiencia%20energetica%20Espigall.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.

&nbsp;
Dimarts, 7 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Àlava
Resum: XIX Congrés d'EUROPARC- Espanya
Descripció: El congr&eacute;s ESPARC 2016 es celebrar&agrave; a Laguardia, &Agrave;lava, del 7 al 10 de junny de 2016.L&#39;ESPARC &eacute;s el congr&eacute;s dels membres d&#39;EUROPARC - Espanya, dirigit als planificadors i gestors de les &agrave;rees protegides, i a tots aquells col&middot;lectius implicats en la gesti&oacute; del patrimoni natural i cultural dels espais naturals protegits.Us podeu inscriure fins el 9 de maig.

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; visiteu: <a href='http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2016.jsp' target='_blank'>www.redeuroparc.org/congreso_esparc2016.jsp</a>

&nbsp;
Divendres, 10 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: A consultar
Resum: Cursos de la La XXI Universitat d'Estiu de la UVic-UCC
Descripció: La&nbsp;XXI Universitat d&#39;Estiu de la UVic-UCC&nbsp;presenta un seguit de cursos, en diferents localitats, de les &agrave;rees de salut, ci&egrave;ncia, empresa,<strong> medi ambient</strong>, comunicaci&oacute;, educaci&oacute;, lleng&uuml;es, entre d&#39;altres. Tamb&eacute; ha programat jornades i escoles d&#39;estiu adre&ccedil;ades a professionals de diferents &agrave;mbits i un conjunt d&#39;activitats culturals de caire divers.El programa d&rsquo;aquest any compta amb 36 activitats formatives i 15 activitats culturals que es realitzaran a 16 localitats diferents, algunes de les quals a Osona, com Vic, Manlleu o Roda de Ter, per&ograve; tamb&eacute; en d&rsquo;altres comarques, com Olot, Moi&agrave;, Figueres, Manresa, Barcelona o Ripoll.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web dels Cursos d&#39;estiu:

<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-destiu' target='_blank'>http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-destiu</a>&nbsp;
Dimecres, 15 de Juny
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Resum: Workshop 'Grasslands and Pastoral systems to global change' a la UVIC - UCC
Descripció: The continuity of pastoralism in mountain areas of Europe faces manifold uncertainties. This is the case in the Pyrenees, where pastoralism is immersed in a long-term process of reorganization. The face of mountain pastoralism and pastures is changing. This session focuses on the implications of such trends for ecological and social domains. Specifically, the effects on biodiversity and job availability of current trends in pastoral activity in the region will be addressed.<strong>Speaker/s&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Michele Nori. Marie-Curie postdoctoral fellow, European University Institute

Feliu Lopez Gelats. Chair of Agroecology and Food Systems. UVic-UCC

Frederic Fillat Estaqu&egrave;. Researcher of Instituto Pirenaico de Ecolog&iacute;a. CSIC. Jaca

Imma Oliveras Menor. Evironmental Change Institute (ECI). School of Geography and the Environment. University of Oxford

Ferran Paun&eacute; Doctoral student, Department of Plant Production and Forestry Science, University of Lleida (UdL); collaborator of the Biodiversity, Ecology, Technology and Environmental Management research group of UVic-UCC

Elsa Varela: post-doctoral research fellow. CREDA (Centre for Agro-food Economy and Development). Barcelona

Carme Casas. Biodiversity, Ecology, Technology and Environmental Management research group. UVic-UCC</em></div>


Aquest workshop es celebrar&agrave; en el marc del<strong>&nbsp;<a href='http://mon.uvic.cat/international-workshop/' target='_blank'>6th International Workshop on Higher Education</a> </strong>que tindr&agrave; lloc&nbsp;del 13 al 17 de juny&nbsp;a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta i cal fer-la a&nbsp; trav&eacute;s del seg&uuml;ent enlla&ccedil;:

<a href='http://?http://mon.uvic.cat/international-workshop/registration/' target='_blank'>?http://mon.uvic.cat/international-workshop/registration/</a><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w400-h72/mm/image/imgnews/2016/160615_high%20education.jpg' style='width: 400px; height: 72px; margin: 10px;' />15 de juny de 11 a&nbsp;14&#39;30h&nbsp; a la Sala Segimon Serrallonga&nbsp;de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Organitza: Grup de Recerca BETA i la c&agrave;tedra d&#39;Agroecologia.

&nbsp;
Dijous, 16 de Juny
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Congost de Mont-Rebei. Sant Esteve de la Sarga
Resum: Sortida tècnica per conèixer el Congost de Mont - Rebei
Descripció: Dijous 16 de juny de 2015. <strong>De 17 a 20 h</strong>. Espai Natura Mont-Rebei - Sant Esteve de la Sarga -

Aquesta sortida <strong>&eacute;s oberta a la participaci&oacute; de tothom</strong> i s&#39;inclou en el marc de la 15a Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de la XCT.&Eacute;s necessari que<strong> confirmeu la vostra assist&egrave;ncia</strong> a la Sortida T&egrave;cnica a trav&eacute;s del formulari d&rsquo;inscripci&oacute; a l&rsquo;Assemblea:

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/xv_assembleaxct' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/xv_assembleaxct</a>En travessar la serra del Montsec, el riu Noguera Ribagor&ccedil;ana hi ha creat un immens tall de parets verticals, el congost de Mont-rebei, que s&rsquo;obre al sud en un amfiteatre de penya-segats impressionants.

&nbsp;
<table align='center' border='0' cellpadding='1' cellspacing='1' style='width: 500px;'>
    <tbody>
        <tr>
            <td><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w180-h119/mm/image/imgnews/2016/8507791882_9d60063ac6_m.jpg' style='width: 180px; height: 119px;' /></td>
            <td><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h100/mm/image/imgnews/2016/montrebei07.jpg' style='width: 150px; height: 100px;' /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


Entre Arag&oacute; i Catalunya, el congost de Mont-rebei talla de nord a sud la serra del Montsec, primera gran formaci&oacute; dels Prepirineus catalans. La reserva de la Fundaci&oacute; protegeix quasi 600 hect&agrave;rees a la riba catalana: el mateix congost i les ribes del riu (on hi viu la ll&uacute;driga), els penya-segats (llar de grans rapinyaires) i part del vessant obac del Montsec d&rsquo;Ares (cobert de roures). Les parets i roquissars de l&rsquo;estret congost s&oacute;n alguns dels ambients m&eacute;s singulars de l&rsquo;espai, on creixen plantes curioses com l&rsquo;orella d&rsquo;&oacute;s i la corona de rei, i nien rapinyaires com el trencal&ograve;s, l&rsquo;&agrave;liga daurada o el voltor com&uacute;. A m&eacute;s dels penya-segats i del riu, on de vegades s&rsquo;hi veuen ll&uacute;drigues, trobem diversos ambients segons l&rsquo;orientaci&oacute; dels vessants. A les obagues hi ha denses rouredes, i la vegetaci&oacute; mediterr&agrave;nia domina les solanes amb alzinars, boixedes i brolles.Aquest espai est&agrave; incl&ograve;s en l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de la Serra de Montsec i a la Xarxa Natura 2000.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/150616_Programa_sortida_tecnica_assemblea%20DEF.pdf' target='_blank'>Programa de la Sortida T&egrave;cnica</a> i el <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/150617_Programa_Assemblea_XCT%20DEF.pdf' target='_blank'>Programa de l&#39;Assemblea Anual</a>.

&nbsp;
Divendres, 17 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Congost de Mont-Rebei. Sant Esteve de la Sarga
Resum: 15a Assemblea General Ordinària de membres i sortida tècnica de la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: El 16 i 17 de juny de 2016 teniu una cita amb la cust&ograve;dia del territori! Celebrarem la 15a Assemblea General Ordin&agrave;ria de membres de la XCT a Mont-Rebei (Sant Esteve de la Sarga).Seguim amb el format de 2 dies de l&rsquo;any passat: dijous a la tarda realitzarem una <strong>sortida t&egrave;cnica a l&rsquo;Espai Natura Mont &ndash; Rebei,</strong> de la m&agrave; de la Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera; el divendres mat&iacute; esta prevista l&rsquo;<strong>Assemblea</strong>.<strong>PROGRAMA</strong>

09:30 h - Acreditaci&oacute; dels participants a l&rsquo;assemblea.

09:45 h - Parlaments de benvinguda.

10:00 h - Inici 14a Assemblea General Ordin&agrave;ria de la xct.
<div style='margin-left: 40px;'>ORDRE DEL DIA (amb 2 pauses caf&egrave; a l&rsquo;inici i a mig mat&iacute;)

1. Lectura i aprovaci&oacute; de l&rsquo;acta de l&rsquo;Assemblea ordin&agrave;ria anterior (14a Assemblea ordin&agrave;ria,&nbsp;Flix, 19 de juny de 2015)

2. Nous membres aprovats pel consell des de l&rsquo;anterior Assemblea

3. Mem&ograve;ria d&rsquo;activitat de 2015 i del balan&ccedil; dels resultats econ&ograve;mics de 2015

4. Pressupost de l&rsquo;any 2016 i presentaci&oacute; del Pla de Treball 2016

5. Presentaci&oacute; de l&rsquo;activitat dels grups de treball de la xct

6. Proposta de declaraci&oacute; conjunta sobre la conflu&egrave;ncia entre la XCT i la XVAC

7. Precs i preguntes</div>
14:00 h - DINAR. El dinar es servir&agrave; a les instal&middot;lacions de la Masieta i tindr&agrave; un cost de 20&euro;.&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a la Sortida t&egrave;cnica (dijous 16) i/o a l&rsquo;Assemblea a trav&eacute;s del&nbsp;seg&uuml;ent formulari: <a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/xv_assembleaxct' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/xv_assembleaxct</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/150617_Programa_Assemblea_XCT%20DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa complert</a>. Tamb&eacute; podeu <a href='/mm/file/2016/150616_Programa_sortida_tecnica_assemblea%20DEF.pdf' target='_blank'>consultar el programa de la Sortida T&egrave;cnica</a> de dijous.

&nbsp;
Dimecres, 29 de Juny
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: El Prat de Llobregat
Resum: Formació 'Mòdul d'interpretació i Medi Ambient 100% subvencionat'
Descripció: Aquest curs de 120 hores ofereix recursos i eines per a treballar l&#39;educaci&oacute; ambiental amb grups. El m&ograve;dul forma part del certificat de professionalitat de (SEAG0109) Interpretaci&oacute; i educaci&oacute; ambiental.Continguts:

- Educaci&oacute; ambiental. &Agrave;mbits d&#39;aplicaci&oacute; (40 hores)

- Interpretaci&oacute; del patrimoni com a estrat&egrave;gia de comunicaci&oacute; i gesti&oacute; (40 hores)

- Execuci&oacute; de programes i activitats d&#39;educaci&oacute; ambiental (40 hores)Inici del curs: 29 de juny de 2016

Finalitzaci&oacute; del curs: 30 de juliol de 2016

Horari i dies de realitzaci&oacute;: 09:30 a 14:30 de dilluns a divendres

Lloc de realitzaci&oacute;: Centre Esplai. C/Riu Anoia 42-54. El Prat de Llobregat

Curs 100% subvencionat per persones en actiu.

Organitza el curs: Fundaci&oacute; Catalana de l&#39;EsplaiEls interessats podeu trucar al 93 551 17 40 i preguntar per Guadalupe Carrasco.
Dijous, 30 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Sant Pau. Barcelona
Resum: Conferència Internacional 'Regions per a la Biodiversitat: assolint els objectius d'Aichi'
Descripció: Els governs regionals tenen un paper estrat&egrave;gic en la conservaci&oacute; de la biodiversitat. A nivell governamental tractem q&uuml;estions territorials espec&iacute;fiques i responem amb accions adequades i adaptades a les necessitats tant a escala de paisatge com&nbsp; local, protegint espais naturals, restaurant h&agrave;bitats i millorant els serveis ecosist&egrave;mics. Els governs regionals s&oacute;n clau en l&rsquo;&uacute;s sostenible i la conservaci&oacute; de la biodiversitat i els recursos naturals. Mitjan&ccedil;ant l&rsquo;establiment de pol&iacute;tiques ambientals i la planificaci&oacute; del territori, proporcionem un gran valor afegit per aturar i revertir la p&egrave;rdua de biodiversitat i la degradaci&oacute; dels ecosistemes.

&nbsp;

Enguany a m&eacute;s, tindr&agrave; lloc la <strong>13a reuni&oacute; de la Confer&egrave;ncia de les Parts del Conveni de Biodiversitat de les Nacions Unides</strong> que acollir&agrave; la &ldquo;Cimera de Governs Locals i Regionals per a la Biodiversitat&rdquo; oferint una oportunitat destacable per refor&ccedil;ar la implementaci&oacute; del Conveni a escala local i regional.L&rsquo;objectiu de la confer&egrave;ncia, organitzada en col&middot;laboraci&oacute; amb la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible - nrg4SD, &eacute;s facilitar un espai de trobada entre governs regionals, entitats de conservaci&oacute; i altres actors interessats per promoure un debat enriquidor i una reflexi&oacute; dialogada sobre el paper i les accions necess&agrave;ries per&nbsp; implementar el Pla Estrat&egrave;gic de les Nacions Unides per a la Diversitat Biol&ograve;gica 2011-2020 i el objectius d&#39;Aichi. L&rsquo;esdeveniment reunir&agrave; representants d&#39;alt nivell i experts de tot el m&oacute;n per compartir idees, discutir els reptes i mostrar la seva contribuci&oacute; en l&#39;assoliment dels objectius d&rsquo;Aichi. Podeu consultar m&eacute;s informaci&oacute; a <a href='http://www.nrg4sd.org' target='_blank'>www.nrg4sd.org</a>.30 de juny i 1 de juliol. Recinte modernista de Sant Pau, a BarcelonaPodeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del <a href='http://creacongresos.us6.list-manage1.com/track/click?u=15111c345ac474c164f1ba63c&amp;id=de6ecd3c5f&amp;e=41ab96f7c3' target='_blank'>Formulari d&rsquo;inscripci&oacute;</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.nrg4sd.org/regions4biodiversity/' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.

&nbsp;
Dijous, 7 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Mataró i Malgrat de Mar
Resum: Sortida Tècnica - Experiències de custòdia a Mataró i Malgrat de Mar
Descripció: Dijous 7 de juliol de 2016

Sortida organitzada pel <strong>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal de la XCT</strong>.Des del tur&oacute; d&rsquo;Onofre Arnau veurem tota la plana agr&iacute;cola i gran part del s&ograve;l forestal del terme municipal de Matar&oacute;. Des d&rsquo;aquest mirador coneixerem algunes de les experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia que est&agrave; portant a terme aquest ajuntament, aix&iacute; com algunes propostes de futur. De cam&iacute; al tur&oacute; farem una parada per un dels projectes de futur: la cessi&oacute; de Can Floriach.Un cop finalitzada la visita a Matar&oacute;, ens despla&ccedil;arem fins a Malgrat de Mar. All&agrave; visitarem les mines de Can Palomeres, on hi habiten una col&ograve;nia de ratpenats, i a on l&rsquo;ajuntament est&agrave; duent a terme un projecte de conservaci&oacute; i implicaci&oacute; ciutadana.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>10:45 h - Visita a la zona no urbanitzable de Matar&oacute; des del tur&oacute; d&rsquo;Onofre Arnau. Lloc de trobada: veure programa en PDF

12:00h - Sortida cap a Malgrat de Mar. (Ruta: <a href='https://goo.gl/maps/Hpv8cKec7vt' target='_blank'>https://goo.gl/maps/Hpv8cKec7vt</a> )

12.45h &ndash; Inici de la Visita a les col&ograve;nies de ratpenats a les mines de Can Palomeres. Lloc de trobada: <a href='https://goo.gl/maps/T5Ed6m9Cbwq' target='_blank'>https://goo.gl/maps/T5Ed6m9Cbwq</a>

14.30 &ndash; Dinar a Malgrat de Mar (opcional, a c&agrave;rrec de cada participant).</div>


Cal portar frontal per entrar a les mines, aigua i protecci&oacute; pel sol. Recomanem que hagueu esmorzat, ja que acabarem tard.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w400-h140/mm/image/imgnews/2016/160707_sortida_gtcmu.png' style='width: 400px; height: 140px; margin: 10px;' /><strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a asubirana@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar o no a dinar a Malgrat.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/160707_sortida_GTCMu_DEF.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa en PDF</a>.

&nbsp;
Dissabte, 17 de Setembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Pla de l’Orri (Serra de Catllaràs)
Resum: 3a Trobada de propietaris de custòdia del territori · Compromesos amb la natura!
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h282/mm/image/imgnews/2016/160917_trobada_propietaris_pla_de_lorrri.png' style='width: 550px; height: 282px; margin: 10px;' /></strong>

&nbsp;</div>


<strong>PROGRAMA </strong>(consultar <a href='/mm/file/2016/Programa_Propietaris_P_Miranda_DEF_lq.pdf' target='_blank'>programa en PDF</a>)09.30h &ndash; 10.15h: Arribada a Sant Juli&agrave; de Cerdanyola i trasllat fins al Pla de l&rsquo;Orri amb cotxes particulars10.15h - 10.30h: Benvinguda
<div style='margin-left: 40px;'>- Ferran Miralles, DG Pol&iacute;tiques Ambientals, Departament de Territori i Sostenibilitat

- Montse Barniol, DG Forests, Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;

- Marc Vilahur, president &nbsp;de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</div>


10.30h - 11.30h: Breu exposici&oacute; d&rsquo;iniciatives de propietaris privats que desenvolupen accions&nbsp;de conservaci&oacute; del territori a la seva finca:
<div style='margin-left: 40px;'>- Joan Brulles, propietari de Mas de Vicen&ccedil; (El Catllar)

- Marta Querola, propiet&agrave;ria de Baussitges (Espolla)

- Beatriu Tenas, propiet&agrave;ria dels Plaus (Queralbs)</div>


11.30h - 12.00h: Pausa caf&egrave; amb productes locals de la finca i de proximitat12.00h - 14.00h: Visita de camp a la finca del Pla de l&rsquo;Orri, seu del Projecte Miranda.14.00h: Fi de la jornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; es demana INSCRIPCI&Oacute; PR&Egrave;VIA. Podeu confirmar l&rsquo;assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari online d&rsquo;inscripcions:&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/propietaris' target='_blank'>http://www.custodiaterritori.org/forms/propietaris</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; (objectius de la jornada, com arribar, destinataris, dinar, etc..) consulteu el <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/Programa_Propietaris_P_Miranda_DEF_lq.pdf' target='_blank'>programa de la trobada en PDF</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h178/mm/image/imgnews/2016/imatge%20cavalls_3.jpg' style='width: 250px; height: 178px; margin: 10px; float: left;' />

&nbsp;
Dimarts, 20 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada Cap a la No Pèrdua Neta de Biodiversitat en l'avaluació ambiental.Mesures compensatòrie i bancs de conservació
Descripció: <strong><u>PROGRAMA </u>(</strong><a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2016/Setembre/Programa-Jornada.pdf' target='_blank'>Consulteu el programa en PDF</a><strong>)</strong>

9.30 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Ferran Miralles. Director general de Pol&iacute;tiques&nbsp;Ambientals i Medi Natural</em></div>


9.45 h Integrant la No P&egrave;rdua Neta de biodiversitat&nbsp;en l&rsquo;avaluaci&oacute; ambiental: Proposta de sistema&nbsp;de Bancs de Conservaci&oacute; de la natura de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'><em>Paula Bruna. Servei de Projectes. Subdirecci&oacute; general&nbsp;d&rsquo;Avaluaci&oacute; Ambiental</em></div>


11.00 h Pausa11.30 h Els bancs de conservaci&oacute; com a instrument&nbsp;per a la compensaci&oacute; ecol&ograve;gica als EE.UU
<div style='margin-left: 40px;'><em>Ana Villarroya. Doctora en biologia, Universitat de&nbsp;Navarra.</em></div>


12.30 h Experi&egrave;ncies de compensacions per p&egrave;rdua&nbsp;de biodiversitat i Bancs de conservaci&oacute; de la natura&nbsp;a l&rsquo;Estat Espanyol
<div style='margin-left: 40px;'><em>David &Aacute;lvarez. Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L.</em></div>


13.30 h Taula rodona i preguntes de la primera part14.00 h Dinar15.00 h Directrius de NPN i experi&egrave;ncies internacionals&nbsp;de Bancs de Conservaci&oacute; de la natura
<div style='margin-left: 40px;'><em>Fabien Qu&eacute;tier. Biotope, membre de BBOP (Business&nbsp;and Biodiversity Offsets Programme)</em></div>


16.00 h El cas de Languedoc-Roussillon (Fran&ccedil;a):&nbsp;experi&egrave;ncies en l&rsquo;aplicaci&oacute; sistem&agrave;tica de mesures&nbsp;compensat&ograve;ries en plans i projectes
<div style='margin-left: 40px;'><em>Luis de Sousa. DREAL LR (Direction R&eacute;gionale&nbsp;de l&#39;Evironnement de l&#39;Am&eacute;nagement et du Logement)</em></div>
Divendres, 23 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Delta de l'Ebre
Resum: Delta Birding Festival
Descripció: Per tercer any consecutiu al Delta de l&rsquo;Ebre s&rsquo;ofereix un programa d&rsquo;activitats ampli i atractiu amb confer&egrave;ncies, cursos, tallers, concursos, etc&hellip; acompanyat d&rsquo;una gran fira de productes i serveis per als ornit&ograve;legs i per a la gent que gaudeix de la natura en general.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w323-h136/mm/image/imgnews/2016/160923%20logo_deltabirdingfestival_sensedates.jpg' style='line-height: 20.8px; width: 323px; height: 136px;' />El 2016 es presenta com la consolidaci&oacute; de<strong> l&rsquo;&uacute;nic festival ornitol&ograve;gic que es celebra a Catalunya</strong>. A m&eacute;s, continua essent l&rsquo;&uacute;nic festival a l&rsquo;estat espanyol que destina el benefici econ&ograve;mic de les entrades a projectes relacionats amb l&rsquo;estudi i la conservaci&oacute; dels ocells i la natura. En aquesta edici&oacute; es preveu recolzar una iniciativa amb projecci&oacute; internacional finan&ccedil;ant expedicions d&rsquo;ornit&ograve;legs d&rsquo;arreu d&rsquo;Europa per a que col&middot;laborin en l&rsquo;&rdquo;Atles dels ocells nidificants d&rsquo;Europa&rdquo;&nbsp;(European Breeding Bird Atlas 2) prospectant regions de l&rsquo;est d&rsquo;Europa encara molt desconegudes i en les que a penes hi ha ornit&ograve;legs locals.El Delta Birding Festival es celebra a&nbsp;M&oacute;nNatura Delta, un conjunt d&rsquo;instal&middot;lacions de la Fundaci&oacute; Catalunya La Pedrera els propers 23, 24 i 25 de setembre.&nbsp;

&nbsp;

ORYX, la botiga de l&rsquo;amant de la natura, &eacute;s la impulsora del Delta Birding Festival que organitza conjuntament amb&nbsp;l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia (ICO)&nbsp;i&nbsp;la Fundaci&oacute; Catalunya &ndash; la Pedrera (FCLP).Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web del Festival:&nbsp;<a href='http://www.deltabirdingfestival.com/' target='_blank'>www.deltabirdingfestival.com</a>
Divendres, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Lleida, Santa Margarida i els Monjos i Tremp
Resum: I Congrés de Transhumància de Catalunya
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h166/mm/image/imgnews/2016/161007_transhumancia.jpg' style='width: 250px; height: 166px; margin: 10px; float: right;' />La trobada, que tindr&agrave; lloc els propers 7, 21 i 28 d&#39;octubre a Lleida, Santa Margarida i els Monjos i Tremp i est&agrave; impulsada per la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural i l&#39;Institut de Desenvolupament i la Promoci&oacute; de l&#39;Alt Pirineu i l&#39;Aran, pret&eacute;n promoure el coneixement que permeti salvaguardar aquest patrimoni .
<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>

<div><strong><u>PROGRAMA</u></strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>7 d&#39;octubre Lleida: Eix 1.</strong> Els camins ramaders. La infraestructura de les xarxes transhumants, els equipaments associats, el marc legal, la gesti&oacute; i la planificaci&oacute; de les actuacions de manteniment i millora.<strong>21 d&#39;octubre Santa Margarida i els Monjos: Eix 2</strong>. Usos complementaris. Aprofitament tur&iacute;stic. Recuperaci&oacute; i valoritzaci&oacute; d&rsquo;un patrimoni cultural i natural.<strong>28 d&#39;octubre Tremp: Eix 3</strong>. Activitat i usos transhumants. L&rsquo;activitat ramadera transhumant a Catalunya, situaci&oacute; i propostes de millora. El futur de la ramaderia extensiva. La PAC</div>


Programa: Podeu consultar el programa <a href='http://fmr.us7.list-manage.com/track/click?u=5b338f159c1d4a61cda020bbd&amp;id=8017f003fb&amp;e=f7989608c8' target='_blank'>en aquest enlla&ccedil;</a>.

Inscripcions:&nbsp;L&rsquo;acte &eacute;s gratu&iuml;t i cal formalitzar la inscripci&oacute; en el formulari d&#39;aquest enlla&ccedil;.

Si teniu qualsevol problema us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu electr&ograve;nic transhumancia@fmr.cat&nbsp;o al tel&egrave;fon 973229360.

&nbsp;
Dimarts, 11 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Lleida / Barcelona
Resum: Curs d'Especialista Universitari en Turisme de Fauna
Descripció: Ja est&agrave; oberta la inscripci&oacute; al <strong>&quot;<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1509' target='_blank'>II Curs d&#39;Especialista Universitari en Turisme de Fauna</a>&quot; </strong>de la Universitat de Lleida. Degut a l&#39;aflu&egrave;ncia d&#39;alumnes d&#39;arreu de Catalunya en la primera edici&oacute;,&nbsp; pel curs vinent es faran dos torns, l&#39;un<strong> a Lleida i l&#39;altre a Barcelona</strong>.El turisme relacionat amb l&#39;observaci&oacute; de la vida salvatge &eacute;s una oportunitat per complementar l&#39;oferta tur&iacute;stica en &agrave;rees properes a indrets especialment valuosos des del punt de vista ornitol&ograve;gic i faun&iacute;stic.El turisme de fauna -l&#39;ecoturisme en general- permet valoritzar la natura. T&eacute; com a destinaci&oacute; &agrave;rees rurals sovint lluny dels circuits tradicionals, promou la conservaci&oacute; dels espais naturals i les esp&egrave;cies i respecta l&rsquo;entorn on es desenvolupa. Es un turisme responsable i de qualitat, molt especialitzat i que precisa d&#39;uns coneixements particulars sobre els costums dels animals salvatges i els costums dels que volen veure i fotografiar aquests animals.El curs est&agrave; estructurat en tres m&ograve;duls (m&eacute;s un projecte final), que es poden cursar conjuntament o per separat com a Cursos de Curta Durada:
<div style='margin-left: 40px;'>- Gesti&oacute; tur&iacute;stica en turisme de fauna</div>

<div style='margin-left: 40px;'>- E<a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1504' target='_blank'>l negoci del &quot;birding&quot;</a>

- <a href='http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1507' target='_blank'>Fotografia de fauna</a></div>


Vol ser rigor&oacute;s i eminentment pr&agrave;ctic. El professorat prov&eacute; tant del m&oacute;n acad&egrave;mic com de professionals amb experi&egrave;ncies d&#39;&egrave;xit en aquest camp.Curs adre&ccedil;at a: Gestors d&#39;establiments tur&iacute;stics , estudiants i llicenciats universitaris, Guies tur&iacute;stics, T&egrave;cnics de les administracions i altres professionals, Cicles formatius de les fam&iacute;lies agr&agrave;ria i d&#39;hoteleria i turisme, Ornit&ograve;legs i naturalistes en general, Gestors d&#39;infraestructures per fotografiar fauna, Fot&ograve;grafs de natura.Preinscripci&oacute;: 20/07/16&nbsp;fins al&nbsp;02/10/16

Data inici 11/10/16&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp; Data finalitzaci&oacute; 31/05/17?Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; a <a href='http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1509?' target='_blank'>www.cfc.udl.cat/fc/curso/1509?</a>

?
Dijous, 13 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Resum: Com fer compatible l'aplicació de la PAC amb la conservació i l'increment de la biodiversitat. Bigues i Riells, 13 d'octubre de 2016
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h98/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 200px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />La nova pol&iacute;tica agr&agrave;ria obre un ventall molt extens de possibilitats per compatibilitzar la conservaci&oacute; del patrimoni natural i l&rsquo;agrobiodiversitat amb la producci&oacute; aliment&agrave;ria. Aquest nou ventall d&rsquo;oportunitats, emmarcat a dins del &ldquo;greening&rdquo;, no est&agrave; exempt de dificultats, especialment a nivell normatiu. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s esvair els dubtes que pot ocasionar l&rsquo;aplicaci&oacute; de la normativa aix&iacute; com mostrar exemples i bones pr&agrave;ctiques lligades a la cust&ograve;dia del territori a trav&eacute;s de les quals es pot aconseguir una doble funci&oacute;, complir amb el marc legal i fer un pas m&eacute;s per assolir una conservaci&oacute; i gesti&oacute; actives dels h&agrave;bitats agraris del pa&iacute;s.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2016/161013_Bigues%20i%20Riells_PAC%20i%20biodiversitat_GTCA.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp; Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>

10.30 h El &ldquo;greening&rdquo;, aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica i eines de cust&ograve;dia per al seu compliment

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>

12.00 h Pausa

12.15 h Sortida a la finca de Can Feliu&agrave; per observar exemples pr&agrave;ctics de conservaci&oacute; de biodiversitat adjacent a l&rsquo;explotaci&oacute;

13.30 h Cloenda de la jornada

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274La jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria i est&agrave; subvencionada pel Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;
Dimecres, 19 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de Cultura (Girona)
Resum: Jornada 'Confluència d’usos al bosc de ribera'
Descripció: <strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' />Objectius</strong>

- Posar en valor el bosc de ribera i resoldre possibles conflictes amb els usos dels &agrave;mbits adjacents: espais urbans, periurbans i agraris.

-&nbsp;Donar a con&egrave;ixer propostes de gesti&oacute; i conservaci&oacute; del bosc de ribera, destacant-ne les possibilitats de la cust&ograve;dia del territori.<strong>Destinataris</strong>

T&egrave;cnics de medi ambient d&rsquo;administracions municipals i supramunicipals, t&egrave;cnics d&rsquo;entitats ambientals, especialment de cust&ograve;dia del territori, propietaris, personal d&rsquo;administraci&oacute; i empreses que treballen en contacte amb rius i zones humides, estudiants i p&uacute;blic general interessat en temes de conservaci&oacute; de la natura.<strong>PROGRAMA </strong><a href='/mm/file/2016/161019_Programa%20Jorn%20Bosc%20ribera%20GTCF%20XCT.pdf' target='_blank'>(veure programa en PDF)</a><strong>1. Recollida d&rsquo;acreditacions&nbsp;</strong>[08:45-09:00]<strong>2. Benvinguda i presentaci&oacute; de les jornades</strong>&nbsp;[09:00-09:20]

Marc Ordeix, CERM-UVIC-UCC i GTCF de la XCT, Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona, i Diego Mox&oacute;, Cap de l&rsquo;&Agrave;rea de Gesti&oacute; del Medi de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua<strong>3. Comunicacions</strong>&nbsp;[09:20 &ndash; 12:00]

<div style='margin-left: 40px;'>Ecologia i valors ambientals del bosc de ribera

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sergi Sabater, ICRA i Dep. de Ci&egrave;ncies Ambientals de la Universitat de Girona

Biodiversidad y territorio fluvial

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tony Herrera, Mediodes i Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial

Inundabilitat i espais fluvials

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Agust&iacute; Pere Figueras, ABM

Gesti&oacute; silv&iacute;cola de pollancredes i conservaci&oacute; de la biodiversitat

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Josep M. Tusell, Consorci Forestal de Catalunya

Restauraci&oacute; i cust&ograve;dia del riu Congost al seu pas per Granollers

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xavier Romero, &Agrave;rea de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Granollers &nbsp;

Life &ldquo;Territori vison&rdquo;. V&iacute;deo de la restauraci&oacute; dels rius Arga i Arag&oacute;n.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Guillermo Garc&iacute;a, MN Consultors.</div>


<strong>Pausa caf&egrave;</strong>&nbsp;[12:00 &ndash; 12:30]<strong>4. Taula rodona</strong>&nbsp;[12:30 &ndash; 14:00]

Taula rodona &ldquo;Conflu&egrave;ncia d&rsquo;usos al bosc de ribera&rdquo;

Moderador: Jordi Camprodon, &Agrave;rea de Biodiversitat del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

Participants: Jordi Vigu&eacute; (Enginyer t&egrave;cnic forestal), Antoni Munn&eacute; (Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua), Sara Pont (DTES, Gen Cat), Francesc Cano (DARP, Gen Cat), Josep M. Tusell (Consorci Forestal de Catalunya) i Pere Josep Jim&eacute;nez (Grup de Natura Freixe, Flix, i GTCF de la XCT).<strong>5. Clausura de la Jornada</strong>&nbsp;[14:00 &ndash; 14:30]

Marta Subir&agrave;, Secret&agrave;ria General de Pol&iacute;tiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona<strong>Inscripcions a</strong>: fluvial@custodiaterritori.org<strong>Organitzaci&oacute;:</strong>

Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori<strong>Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:</strong>

Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial, Wetlands International, Comissi&oacute; Europea i &Agrave;rea de Medi Ambient i Territori de la Diputaci&oacute; de Girona
Dijous, 20 de Octubre
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica - Experiències de custòdia municipal al Vendrell
Descripció: <p><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h88/mm/image/imgnews/2016/161020_gtcmu_sortida_vendrell.png' style='width: 250px; height: 88px; margin: 10px; float: right;' />Al Vendrell s&rsquo;estan iniciant diferents projectes de custodia municipal. En aquesta sortida ens aproparem&nbsp;a ells per con&egrave;ixer-los i entendre quines accions est&agrave; duent a terme l&rsquo;Ajuntament a fi de&nbsp;que esdevinguin espais de custodia.Per un costat hi ha <strong>les Madrigueres,</strong> un espai litoral d&rsquo;unes&nbsp;30 hect&agrave;rees, que forma part de l&rsquo;inventari de zones humides&nbsp;de Catalunya i que a m&eacute;s &eacute;s l&rsquo;&uacute;nic espai del litoral&nbsp;del Baix Pened&egrave;s que ha quedat sense urbanitzar gr&agrave;cies a&nbsp;l&rsquo;esfor&ccedil; de molta gent, entre ells, del GEVEN. L&rsquo;ajuntament&nbsp;del Vendrell &eacute;s el propietari d&rsquo;aquest espai i, a m&eacute;s, hi ha&nbsp;un pla especial aprovat que regula el seu desenvolupament&nbsp;per assolir la seva renaturalitzaci&oacute;. Per assolir la renaturalitzaci&oacute;&nbsp;de l&rsquo;espai s&rsquo;est&agrave; treballant en un acord a 3 bandes&nbsp;entre l&rsquo;ajuntament, el GEVEN i Paisatges Vius.Un altre espai d&rsquo;inter&egrave;s &eacute;s la zona anomenada del <strong>fondo del&nbsp;Mata</strong>, un espai de bosc de pi blanc, amb llentiscle i del qual tamb&eacute;&nbsp;n&rsquo;&eacute;s propietari l&rsquo;ajuntament. En aquest espai hi ha ubicada&nbsp;una &agrave;rea recreativa en l&rsquo;espai que abans ocupava un abocador&nbsp;municipal clausurat. En aquest cas caldria implicar-hi a la resta&nbsp;de propietaris forestals que hi ha adjacents a la propietat de&nbsp;l&rsquo;ajuntament i, potser, implicar a l&rsquo;Agrupaci&oacute; de Defensa Forestal.Finalment, a cavall entre aquests dos espais s&rsquo;est&agrave; iniciant<strong> un&nbsp;projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria i de camins hist&ograve;rics</strong> de la m&agrave; de la&nbsp;Comissi&oacute;&nbsp;de Patrimoni Cultural del Vendrell de l&#39;Institut d&#39;Estudis Penedesencs.<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a&nbsp;municipis@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon,

entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar a dinar al Vendrell. Tamb&eacute;&nbsp;podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

11:30 h. Explicaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia del Vendrell.12:00 h. Visita dels espais de cust&ograve;dia del Vendrell en el que es t&eacute; previst dur a terme estrat&egrave;gies de custodia:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>Madrigueres

Camins hist&ograve;rics i cust&ograve;dia agr&agrave;ria

Fondo del Mata, espai forestal renaturalitzat sobre un antic abocador</p>

<p>14:30 h. Dinar d&rsquo;aprofitament contra el malbaratament alimentari. Dinar organitzat per la Fundaci&oacute; Santa Teresa. Lloc: Restaurant de l&rsquo;Escola de Turisme del Baix Pened&egrave;s. (Opcional, a c&agrave;rrec de cada participant. Preu: 6&euro;)Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161020_sortida_tecnica_GtCMu_Vendrell.pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>.

&nbsp;</p>
Divendres, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: X Congrés CCEPC - Recursos i territoris. Perspectiva històrica i nous equilibris
Descripció: El s&ograve;l, el subs&ograve;l, els minerals, l&rsquo;aigua terrestre, els oceans, l&rsquo;atmosfera, la radiaci&oacute; solar, els &eacute;ssers vius, els boscos&hellip; posen a la nostra disposici&oacute; una s&egrave;rie de recursos que nosaltres transformem i posem al servei de les nostres necessitats de subsist&egrave;ncia. Parlar d&rsquo;aquests recursos (ecosocials, m&eacute;s que naturals) va m&eacute;s enll&agrave; de la descripci&oacute; del m&oacute;n f&iacute;sic i inclou les distintes activitats humanes que han transformat secularment el territori.Hom ha projectat diverses mirades sobre aquest recursos, malauradament sovint dissociades. La visi&oacute; hist&ograve;rica sobre el seu &uacute;s i els conflictes i solucions que han generat queda refor&ccedil;ada per la d&rsquo;altres disciplines cient&iacute;fiques i t&egrave;cniques i, alhora, la saviesa i l&rsquo;experi&egrave;ncia del passat pot il&middot;luminar el tractament present i futur dels recursos avui dia disponibles.La seva explotaci&oacute; cada cop m&eacute;s intensiva i la perspectiva de l&rsquo;exhauriment d&rsquo;alguns d&rsquo;ells (especialment els combustibles f&ograve;ssils) obliga a una nova mirada en la cerca de recursos renovables m&eacute;s propers, accessibles i tamb&eacute; m&eacute;s lligats al territori. La potenciaci&oacute; del seu coneixement permet fer una aproximaci&oacute; de les fortaleses i oportunitats per <strong>encarar equilibris futurs m&eacute;s sostenibles</strong>.El X Congr&eacute;s de la Coordinadora de Centres d&rsquo;Estudis de Parla Catalana, que se celebrar&agrave; els dies <strong>21, 22 i 23 d&rsquo;octubre de 2016 a Manresa</strong>, es convoca amb aquesta perspectiva m&uacute;ltiple. Mantenint una visi&oacute; hol&iacute;stica sobre els recursos, a efectes de participaci&oacute; s&rsquo;han elegit quatre &agrave;mbits en funci&oacute; de quatre de les grans necessitats humanes: l&rsquo;alimentaci&oacute;, el poblament, les comunicacions i l&rsquo;energia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161021_congres_CCEPC_triptic(1).pdf' target='_blank'>consulteu el Programa del Congr&eacute;s</a> o&nbsp;<a href='http://www.ccepc.org/gestor/archives/398-Recursos-i-territori.-Perspectiva-historica-i-nous-equilibris,-tema-del-X-Congres-de-la-CCEPC.html' target='_blank'>consulteu la web de la CCEPC</a>.

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Tenerife
Resum: 1as Jornadas de Custodia del Territorio en Tenerife
Descripció: Se celebrar&aacute; en La Orotava, los d&iacute;as 21 y 22 de Octubre.&nbsp; Las inscripciones deber&aacute;n dirigirse a custodiaterritoriotfe@gmail.com &nbsp;o llamando a los numeros que figuran en el cartel.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h778/mm/image/imgnews/2016/161022_jornadas_custodia_tenerife.jpg' style='width: 550px; height: 778px; margin: 10px;' />
Hora: Event diario
Lloc: Parets del Vallès
Resum: XVI Jornades Herpetològiques
Descripció: La Societat Catalana d&rsquo;Herpetologia, en col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;Escola de la Natura de Parets, celebra enguany les <strong>XVI Jornades Herpetol&ograve;giques</strong> amb l&#39;objectiu de contribuir a difondre els treballs sobre amfibis i r&egrave;ptils que es fan tant en l&#39;&agrave;mbit local-nacional com internacional. Alhora, es pret&eacute;n estimular l&rsquo;estudi, la recerca i la conservaci&oacute; dins del m&oacute;n de l&#39;herpetofauna.Durant les jornades es presentaran temes actuals en forma de pon&egrave;ncies, audiovisuals, exposicions, etc. A m&eacute;s, el Grup d&#39;Investigaci&oacute; de I&#39;Escola de la Natura realitzar&agrave; una sortida nocturna d&#39;observaci&oacute; d&#39;amfibis i un curset introductori a l&rsquo;herpetologia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://soccatherp.files.wordpress.com/2016/10/2016_mostra_triptic_jornades_herpetologia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de les Jornades</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h433/mm/image/imgnews/2016/161022_jornades_herpetologiques_parets_valles.png' style='width: 250px; height: 433px; margin: 10px;' />
Dimarts, 25 de Octubre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Des dels Ajuntaments... Què fem amb el bosc privat?
Descripció: <strong>25 d&rsquo;octubre. Jornada de transfer&egrave;ncia forestal a t&egrave;cnics de medi ambient municipals</strong>9:00 Benvinguda. Javier Retana,

Director del CREAF i Jes&uacute;s Calderer, Diputat adjunt d&rsquo;EspaisNaturals. Diputaci&oacute; de Barcelona.9:15 El paper de l&rsquo;administraci&oacute; local en la gesti&oacute; del bosc privat. Joan

C. &Agrave;ngel, Secci&oacute; de Restauraci&oacute; i Millora Forestal. OTPMIF, Diputaci&oacute; de Barcelona.9:45 I despr&eacute;s dels incendis forestals qu&egrave;? Aclarides de plan&ccedil;onedes,selecci&oacute; de tanys i control del sotabosc.

Josep Maria Espelta, CREAF.10:45 Descans11:15 Com gestionar les restes de tallada? Import&agrave;ncia ecol&ograve;gica i din&agrave;micade descomposici&oacute;.

Marina Palmero, CREAF.12:00 Taula rodonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el seg&uuml;ent enlla&ccedil;:

http://www.creaf.cat/ca/node/6078?platform=hootsuite&nbsp;
Dijous, 27 de Octubre
Hora: 15:45 - 16:45
Resum: Eines per afrontar els reptes de futur de la producció ecològica
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w165-h81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' />En el moment actual que est&agrave; creixent la sensibilitzaci&oacute; dels consumidors envers el consum de productes ecol&ograve;gics, es contraposa amb el repte&nbsp;de les petites explotacions ecol&ograve;giques per a aconseguir la viabilitat econ&ograve;mica per a sobreviure. Per aquesta ra&oacute;, s&rsquo;organitza una&nbsp;jornada d&rsquo;identificaci&oacute; dels temes clau amb la presentaci&oacute; d&rsquo;exemples d&rsquo;&egrave;xit de diferents explotacions d&rsquo;horta ecol&ograve;gica aix&iacute; com eines i programes&nbsp;de formaci&oacute; que poden ser d&rsquo;utilitat. A m&eacute;s, aquesta jornada vol ser un punt de trobada del sector de la producci&oacute; ecol&ograve;gica amb un debat&nbsp;participatiu final d&rsquo;apostes de futur per abordar conjuntament els reptes del sector.<strong>PROGRAMA</strong>

15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

16.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada

&nbsp; &nbsp;<em> &nbsp;Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la Instituci&oacute; Altempordanesa per a l&rsquo;Estudi i Defensa de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em>

16.05 h Experi&egrave;ncia del parc agroecol&ograve;gic de l&rsquo;Empord&agrave; (Albons)

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Enric Navarro, agricultor.</em>

16.45 h Experi&egrave;ncia de &ldquo;Can Perol&rdquo; treball cooperatiu (Baix Llobregat)

&nbsp; &nbsp; <em>&nbsp;Sr. David Mas, gerent Can Perol.</em>

17.30 h Pausa

18.00 h La dinamitzaci&oacute; i incorporaci&oacute; dels valors d&rsquo;emprenedoria

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Josep Serra, propietari de la Vinyeta.</em>

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sr. Manuel Toro, regidor de Promoci&oacute; Econ&ograve;mica, Turisme i Comer&ccedil;&nbsp;de l&rsquo;Ajuntament de Figueres.

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sra. Teresa Colell, directora Escola Agr&agrave;ria de Monells (DARP).</em>

18,45 h Debat participatiu

20.00 h Cloenda de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria&nbsp;de la IAEDEN.</em>Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions<a href='/mm/file/2016/161027_jornada_gtca_figueres.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria&nbsp;</a>de la XCT, forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.
Dimecres, 2 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Sevilla
Resum: VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio
Descripció: Del <strong>2 al 5 de noviembre</strong> de 2016 se celebrar&aacute;n en Sevilla las <strong>VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio</strong> (VIJECT) con el prop&oacute;sito de poder debatir y trabajar sobre aspectos clave para el colectivo de custodia del territorio del Estado espa&ntilde;ol. Las jornadas est&aacute;n organizadas por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio con apoyo de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente y la Junta de Andaluc&iacute;a.&nbsp;Bajo el lema <strong><em>enRED&aacute;ndonos por la custodia</em></strong>, las VIJECT ser&aacute;n un punto de encuentro y reflexi&oacute;n entre redes y entidades involucradas en la custodia del territorio, as&iacute; como un foro abierto a otros agentes sociales y econ&oacute;micos vinculados de una u otra forma a esta estrategia de conservaci&oacute;n. En esta ocasi&oacute;n, las jornadas se est&aacute;n dise&ntilde;ando con un nuevo formato y se entienden como la fase final de un proceso de trabajo colectivo que &nbsp;permita concretar una estrategia futura de desarrollo de la custodia del territorio en el Estado espa&ntilde;ol.

&nbsp;

Para ello se est&aacute;n creando unos<strong> grupos de trabajo </strong>en relaci&oacute;n a temas clave para el desarrollo de la custodia en Espa&ntilde;a. Cada uno de estos grupos elaborar&aacute; uno o varios documentos que se validar&aacute;n y consensuar&aacute;n en las JECT cuyos resultados dar&aacute;n respuesta a las necesidades concretas del movimiento de la custodia del territorio en el &aacute;mbito estatal:

<div style='margin-left: 40px;'>Marco general y prospectiva de la conservaci&oacute;n privada y custodia del territorio

Buenas pr&aacute;cticas y registro para la custodia del territorio

Caza y custodia

Custodia fluvial

Custodia agraria&nbsp;

&nbsp;</div>
M&aacute;s informaci&oacute;n sobre los Grupos de Trabajo, las VIJECT, su estructura y funcionamiento en: <a href='http://www.frect.org/wp-content/uploads/2016/01/Cartel_VIJECT_v1.pdf' target='_blank'>el cartel adjunto</a> y <a href='http://www.frect.org/viject/' target='_blank'>http://www.frect.org/viject/</a> &middot; jornadas@frect.org &middot; @Forocustodia
Dijous, 10 de Novembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Resum: Setmana de la Ciència de la Universitat de Vic
Descripció: La<strong> Setmana de la Ci&egrave;ncia 2016 de la UVic-UCC</strong> tindr&agrave; lloc <strong>del 11 al 20 de novembre</strong> coincidint amb la 21a. Setmana de la Ci&egrave;ncia a Catalunya (SC&rsquo;16), coordinada per la Fundaci&oacute; Catalana per a la Recerca i la Innovaci&oacute; (FCRi).

&nbsp;

Una vegada m&eacute;s, i despr&eacute;s de dinou anys d&rsquo;activitat ininterrompuda, des de la UVic-UCC s&rsquo;han tornat a programar un conjunt d&rsquo;actes per millorar l&rsquo;apropament de la cultura cient&iacute;fica, tecnol&ograve;gica i el coneixement que es genera a la universitat a la societat. Enguany es commemoren diferents efem&egrave;rides: l&#39;Any Internacional de les Llegums i, l&#39;Any Internacional del Mapa i l&#39;Any Internacional de l&#39;Entesa Global, motiu pel qual moltes activitats que s&#39;han programat en el marc de la SC&#39;16 giren entorn d&rsquo;aquests eixos.D&#39;entre totes les activitats destaquem la seg&uuml;ent xerrada:
<div style='margin-left: 40px;'><a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats/conferencia-canvi-climatic-produccio-llegums' target='_blank'><strong>Quin efecte pot tenir el canvi clim&agrave;tic en la producci&oacute; de llegums al nostre pa&iacute;s?</strong></a><strong> Dijous 10 de novembre a les 16h.</strong>

En aquesta confer&egrave;ncia, Jordi Puig ens explicar&agrave; com la producci&oacute; de llegums, ja sigui al sec&agrave; o amb regadiu, est&agrave; estretament vinculada a les temperatures ambientals. Si les condicions s&oacute;n molt fredes o excessivament c&agrave;lides les llegums s&oacute;n incapaces de desenvolupar-se o aturen el seu cicle productiu.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats' target='_blank'>consulteu les activitats programades</a>.&nbsp;
Dissabte, 12 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada tècnica 'Com incrementar la qualitat de la producció d
Descripció: Un dels reptes m&eacute;s importants que afronta el m&oacute;n &eacute;s produir la suficient quantitat d&rsquo;aliments per abastir el creixent nombre de persones que hi haur&agrave; al m&oacute;n al llarg dels propers anys. Val a dir, per&ograve;, que la qualitat d&rsquo;aquests aliments &eacute;s tan o m&eacute;s important que la quantitat, ja que amb determinades estrat&egrave;gies productives i una bona redistribuci&oacute; es pot aconseguir optimitzar l&rsquo;alimentaci&oacute; humana amb menys recursos.L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; ser&agrave; explicar com els diversos sistemes de producci&oacute; agr&iacute;cola, el maneig dels cultius, el reg i el sistema de fertilitzaci&oacute; afecten a la qualitat dels productes vegetals i com es pot evitar l&rsquo;acumulaci&oacute; de subst&agrave;ncies que poden arribar a ser perilloses per a l&rsquo;organisme.<strong>PROGRAMA</strong>

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.15 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>
10.30 h Estrat&egrave;gies per incrementar la qualitat de la producci&oacute; d&rsquo;aliments

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Anton Montsant, doctor en Biologia.</em></div>
12.00 h Pausa

12.15 h Tast comparatiu entre diversos vegetals per tal d&rsquo;avaluar la qualitat d&rsquo;aquests

13.30 h Cloenda de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161111_com%20incrementar_qualitat_aliments_gtca.pdf' target='_blank'>consulteu el programa detallat</a>.&nbsp;
Diumenge, 13 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: The Second Quebec-Labrador Foundation Alumni Congress
Descripció: Sunday, 13 November 2016 &ndash; Wednesday, 16 November 2016. Barcelona.This November in Barcelona,&nbsp;organizations and practitioners tied to QLF will reconvene to share knowledge, experiences, and best practices while helping to set QLF&rsquo;s global agenda for the next decade.At the Congress, QLF Alumni, partner organizations, and practitioners will convene in Barcelona to share knowledge of stewardship of natural resources and cultural heritage; catalyze conservation action; and set QLF&rsquo;s agenda for the next decade. The Congress has the potential to make a lasting contribution to a more sustainable global community.

&nbsp;
Dijous, 17 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Can Coll. Cerdanyola del Vallès
Resum: Jornada anual de la XCT
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w297-h170/mm/image/imgnews/2016/can%20coll_2.jpg' style='width: 297px; height: 170px; margin: 10px; float: right;' />Enguany la jornada es celebrar&agrave; a <strong>Can Coll CEA,</strong>&nbsp;a Cerdanyola del Vall&egrave;s, el proper <strong>dijous 17 de novembre de 2016</strong>.

&nbsp;

La Jornada anual vol ser un esdeveniment que sigui un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i que, a la vegada, doni resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu. Reserveu-vos la data!Podeu <strong>consultar el Programa detallat</strong> a trav&eacute;s del seg&uuml;ent link:

<a href='/mm/file/2016/161117_Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/161117_Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf</a>

<a href='http://bit.ly/2fdAecA' target='_blank'>http://bit.ly/2fdAecA</a>Els <strong>objectius</strong> de la Jornada Anual d&rsquo;enguany s&oacute;n:

<div style='margin-left: 40px;'>- Donar a con&egrave;ixer la cust&ograve;dia del territori entre possibles promotors i agents implicats.

- Debatre sobre l&rsquo;acc&eacute;s a la terra a Catalunya i el paper de la cust&ograve;dia del territori.

- Mostrar i debatre sobre aspectes innovadors de la cust&ograve;dia del territori.</div>
&nbsp;

La Jornada Anual d&rsquo;enguany es dividir&agrave; en<strong> 3 sessions paral&middot;leles</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Ronda de comunicacions curtes sobre cust&ograve;dia del territori.

- Jornada t&egrave;cnica &quot;Fomentar l&#39;acc&eacute;s a la terra per una nova generaci&oacute; d&#39;agricultors agroecol&ograve;gics&quot;. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161117_Can%20Coll_Acces%20a%20la%20terra_programa_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa espec&iacute;fic</a>.

- Seminari &quot;La cust&ograve;dia del territori, nou paradigma per a la conservaci&oacute; de la natura&quot;</div>
&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h421/mm/image/imgnews/2016/161117_horaris%20jornada%20anual%20esquema.png' style='width: 550px; height: 421px; margin: 10px;' />

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta.<strong> &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari on-line, donat que les places s&oacute;n limitades:

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/2016_Jornada_Anual' target='_blank'>http://www.custodiaterritori.org/forms/2016_Jornada_Anual</a>En el formulari es demana, orientativament, a quina de les 3 jornades teniu la intenci&oacute; d&rsquo;assistir. Tot i que la vostra selecci&oacute; no &eacute;s vinculant, ens ajudar&agrave; saber-ho per temes log&iacute;stics.Durant la jornada es far&agrave; una pausa per <strong>dinar a peu dret</strong> (de 13:30 a 14:30 h). Tindr&agrave; un cost entre 12 i 15&euro;, a pagar el mateix dia. Tots aquells interessats en quedar-vos a dinar ho heu d&rsquo;indicar al formulari d&rsquo;inscripci&oacute;.

Us informem que a Can Coll, on es realitzar&agrave; la jornada, no hi ha cap tipus de servei d&rsquo;alimentaci&oacute;, i cal despla&ccedil;ar-se per poder comprar menjar/beure. Alternativament qui vulgui es pot portar el seu propi menjar i menjar-se&rsquo;l a la zona de picnic de les instal&middot;lacions.<strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; o dubtes poseu-vos en contacte amb la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori al 93 886 61 35 i pregunteu per l&rsquo;Anna.</strong>

&nbsp;

<u><strong>Can Coll</strong></u>

Can Coll &eacute;s un Centre d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental ubicat al Parc Natural de Collserola. Instal&middot;lat en una antiga masia del segle XV, el centre d&rsquo;educaci&oacute; ambiental Can Coll facilita el contacte del Parc amb les escoles. Desenvolupa tamb&eacute; programes dirigits als estudiants de ci&egrave;ncies de l&rsquo;educaci&oacute; i als mes&shy;tres en actiu.

&nbsp;

Els diumenges, el centre s&rsquo;obre al p&uacute;blic al mat&iacute;. Es pot visitar la masia, que mostra la manera de viure de la pagesia dels segles XVIII i XIX; veure l&rsquo;exposici&oacute; &ldquo;L&rsquo;home i el medi a Collserola&rdquo; i els audiovisuals del Parc; i fer els itineraris senyalitzats dels voltants.

&nbsp;

<em>Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya

Col&middot;labora: Can Coll, Centre d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental</em>

&nbsp;
Dimarts, 22 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC
Resum: Jornada 'El paper dels sòls en la conservació de la natura'
Descripció: XIII Jornada CREAF SCB ICHN - 22 de novembreEn la XIII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural (ICHN) es contrastaran els punts de vista d&rsquo;investigadors, t&egrave;cnics i responsables de l&rsquo;administraci&oacute; sobre les q&uuml;estions que envolten el tema dels s&ograve;ls (biodiversitat microbiana, serveis ecosist&egrave;mics, amenaces, tecnosols, eines cartogr&agrave;fiques, agricultura ecol&ograve;gica, etc) i crear un marc de discussi&oacute; i reflexi&oacute; sobre l&rsquo;estat actual de la situaci&oacute; i de les possibilitats de valorar els serveis ambientals que ens ofereixen.<strong>PROGRAMA</strong><a href='/mm/file/2016/161122_Jornada_CREAF_ICHN_SCB_2016_def.pdf' target='_blank'> (consulteu el programa en PDF)</a>

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h Benvinguda

09.15h Biodiversidad en el suelo: una fascinante fabrica de vida bajo nuestros pies

10.00h Canvis d&rsquo;usos del s&ograve;l i transformaci&oacute; de terres: impactes en els s&ograve;l i paisatge

10.25h Implicacions de l&rsquo;avantprojecte de llei de s&ograve;ls d&rsquo;&uacute;s agraris, en la protecci&oacute; dels s&ograve;ls i de la natura

10.50h Pausa Caf&eacute;

11.15h Informaci&oacute; dels mapes de s&ograve;ls a escala 1:25.000 de l&rsquo;ICGC per a la gesti&oacute; del medi ambient

11.40h La construcci&oacute; de la fertilitat en l&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica: implicacions en la qualitat del s&ograve;l i en la sanitat vegetal

12.05h Impacto negativo del regad&iacute;o en la salinidad y estabilidad estructural del suelo

12.30h La fertilitzaci&oacute; org&agrave;nica o mineral i la conservaci&oacute; dels s&ograve;ls agr&iacute;coles

13.00h Pausa Dinar

15.00h La restauraci&oacute;n de suelos con Tecnosuelos

15.30h Taula Rodona

Com valorem els serveis mediambientals del s&ograve;ls?

Moderador: Rosa Poch, Universitat de Lleida ETSEA

Participen: Jaume Boixaderas de la Generalitat de Catalunya, Fel&iacute;pe Mac&iacute;as de la USC i Jordi Puig Roca de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.

17.00h Conclusions i cloenda</div>
Dijous, 24 de Novembre
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Sala d’Actes de la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Barcelona
Resum: Sessió de retorn dels resultats del congrés de la UICN
Descripció: El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya realitzar&agrave; una sessi&oacute; que t&eacute; per objectiu <strong>exposar&nbsp;els resultats del Congr&eacute;s Mundial de Conservaci&oacute; de la UICN </strong>del passat mes de setembre, i la incid&egrave;ncia que poden tenir per a Catalunya. S&rsquo;explicar&agrave; la participaci&oacute; del Departament de Territori i Sostenibilitat, a c&agrave;rrec de la Sra. <strong>Marta Subir&agrave;</strong>, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i de la Sra. <strong>Eul&agrave;lia Comas</strong>, t&egrave;cnica del Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural; i de MedPan i altres iniciatives relacionades amb el Mediterrani, a c&agrave;rrec de la Sra. <strong>Puri Canals,</strong> presidenta d&rsquo;aquesta organitzaci&oacute;.

&nbsp;

L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc el <strong>dijous 24 de novembre</strong> a les 17h a la Sala d&rsquo;Actes de la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a l&rsquo;Av. Diagonal 523-525, de Barcelona.

&nbsp;

Us agrairem que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a l&rsquo;adre&ccedil;a spen.tes@gencat.cat.

&nbsp;
Dilluns, 28 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Campus Virtual de la UVIC - UCC
Resum: Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio para Técnicos de Entidades (3a edición)
Descripció: <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/Curso_onlin_3a_edicion_Nov16_Febrero17_DEF_lq.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h363/mm/image/imgnews/2016/161128_curso_online_3a_edicion.png' style='width: 250px; height: 363px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right;' /></a>Es un curso online dise&ntilde;ado por la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT). Este curso<strong> autoevaluativo introductorio</strong> a la custodia del territorio y a su metodolog&iacute;a, ofrece utilizando la plataforma virtual de la Universidad de Vic- Universidad Central de Catalu&ntilde;a.&nbsp;La metodolog&iacute;a de este curso se basa en la formaci&oacute;n a distancia y con un formato auto evaluativo <strong>(no tutorizado</strong>). El curso se ofrece a trav&eacute;s de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC).Despu&eacute;s de la lectura de cada m&oacute;dulo el alumno deber&aacute; responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto le&iacute;do, que dar&aacute;n acceso al siguiente m&oacute;dulo. Al ser un curso auto evaluativo, la implicaci&oacute;n del alumno en la lectura y comprensi&oacute;n de los materiales facilitados determinar&aacute;n su grado de aprendizaje sobre la tem&aacute;tica.<strong>Calendario</strong>: del 28 de noviembre de 2016 al 17 de febrero de 2017.&nbsp;Cada alumno puede realizar el curso libremente a su ritmo (al ser un curso auto evaluado).

<strong>Duraci&oacute;n</strong>: 30 horas

<strong>Per&iacute;odo de matr&iacute;cula</strong>: del 28 de octubre al 22 de noviembre

<strong>Idioma</strong>: espa&ntilde;ol

<strong>Precio</strong>: 40 &euro;Para m&aacute;s informaci&oacute;n consultad el <a href='/mm/file/2016/Curso_onlin_3a_edicion_Nov16_Febrero17_DEF_lq.pdf' target='_blank'>Folleto informativo del curso</a>.&nbsp;&nbsp;
Dimecres, 30 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Marketplace ambiental
Descripció: Palau de Pedralbes de Barcelona.&nbsp;

Dimecres 30 de novembre de 2016Entrada lliure pr&egrave;via inscripci&oacute; (places limitades). Obertura inscripcions, setembre 2016.Per a m&eacute;s informaci&oacute; visiteu el web del projecte <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h220/mm/image/imgnews/2016/161130_marketplace.jpg' style='width: 550px; height: 220px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Divendres, 16 de Desembre
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: Biblioteca Municipal Eugenio Trías (Casa de Fieras de El Retiro, Paseo Fernán Núñez, 24 MADRID)
Resum: Jornada Cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos de custodia del territorio a largo plazo
Descripció: Descargar <strong><a href='/mm/file/2016/161216_jornada_mantenimiento_acuerdos_cust.pdf' target='_blank'>programa completo</a></strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h146/mm/image/imgnews/2016/161216_jornada_madrid(1).png' style='width: 250px; height: 146px; margin: 10px; float: right;' />Madrid, 16 de Diciembre de 2016

<strong>Lugar:</strong> <a href='https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+P%C3%BAblica+Municipal+Eugenio+Tr%C3%ADas/@40.4166929,-3.6790761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf41c064cc2fa0ee1!8m2!3d40.4166929!4d-3.6790761' target='_blank'>Biblioteca Municipal Eugenio Tr&iacute;as</a> (Casa de Fieras de El Retiro, Paseo Fern&aacute;n N&uacute;&ntilde;ez, 24 MADRID)

<strong>Horario:</strong> 10h a 14h

<strong>Inscripciones:</strong> La participaci&oacute;n en la jornada es gratuita pero se requiere inscripci&oacute;n previa en este <a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/Jornada_garantizar_acuerdos' target='_blank'>formulario</a>

<div style='text-align: justify;'>

El reconocimiento de la custodia del territorio depende del desarrollo de proyectos que tengan una aportaci&oacute;n efectiva a la conservaci&oacute;n del patrimonio natural y la biodiversidad, y de su mantenimiento a lo largo del tiempo. Para hacerlo posible es necesario, por una parte, garantizar una base legal s&oacute;lida y un seguimiento y evaluaci&oacute;n de los resultados; y por otra parte, la capacidad de las entidades para invertir los recursos necesarios con la debida transparencia y rendici&oacute;n de cuentas, gracias a una buena organizaci&oacute;n y gesti&oacute;n interna. Asegurar ambas vertientes, entre otras, es el objetivo de los manuales de buenas pr&aacute;cticas, que se presentan como una gu&iacute;a metodol&oacute;gica de utilidad para las entidades de custodia del territorio.</div>


<strong>Objetivos:</strong>1. Mostrar los elementos clave que los estatutos de una entidad deber&iacute;a tener para desarrollar actividades de custodia

2. Ver c&oacute;mo gestionar los conflictos de intereses que pueden surgir dentro de las entidades de custodia y sus iniciativas

3. Reflexionar sobre la aplicaci&oacute;n de medidas en iniciativas de custodia para garantizar el cumplimiento de acuerdos a largo plazo

4. Presentar una propuesta de bases para un registro p&uacute;blico o privado de acuerdos y entidades de custodia<strong>Programa</strong>10 &ndash; 10.15h: Bienvenida

10.15 &ndash; 10.45h: Aspectos clave para el mantenimiento de los acuerdos de custodia a largo plazo. Montse Mas&oacute;, XCT

10.45 &ndash; 11.10h: Previsiones estatutarias para la custodia del territorio. Hernan Collado, colaborador XCT

11.10 &ndash; 11.40h: Los conflictos de intereses en la custodia del territorio: mecanismos para gestionarlos. Jofre Rodrigo, colaborador XCT

11.40 &ndash; 12h: Pausa

12 &ndash; 13h: Taller: Posibilidades para la aplicaci&oacute;n de las Buenas Pr&aacute;cticas en custodia del territorio

13h &ndash; 13.45h: Presentaci&oacute;n de las bases de un registro p&uacute;blico o privado. Hernan Collado, colaborador XCT

13.45 &ndash; 14h: Clausura<strong>M&aacute;s informaci&oacute;n:</strong> Montse Mas&oacute; (<a href='mmaso@custodiaterritori.org'>mmaso@custodiaterritori.org</a>)

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar