agenda - 21 de Novembre - 27 de Novembre

21 de Novembre - 27 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 22 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: IEC
Resum: Jornada 'El paper dels sòls en la conservació de la natura'
Descripció: XIII Jornada CREAF SCB ICHN - 22 de novembreEn la XIII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) es contrastaran els punts de vista d’investigadors, tècnics i responsables de l’administració sobre les qüestions que envolten el tema dels sòls (biodiversitat microbiana, serveis ecosistèmics, amenaces, tecnosols, eines cartogràfiques, agricultura ecològica, etc) i crear un marc de discussió i reflexió sobre l’estat actual de la situació i de les possibilitats de valorar els serveis ambientals que ens ofereixen.<strong>PROGRAMA</strong><a href='/mm/file/2016/161122_Jornada_CREAF_ICHN_SCB_2016_def.pdf' target='_blank'> (consulteu el programa en PDF)</a>

<div style='margin-left: 40px;'>09.00h Benvinguda

09.15h Biodiversidad en el suelo: una fascinante fabrica de vida bajo nuestros pies

10.00h Canvis d&rsquo;usos del s&ograve;l i transformaci&oacute; de terres: impactes en els s&ograve;l i paisatge

10.25h Implicacions de l&rsquo;avantprojecte de llei de s&ograve;ls d&rsquo;&uacute;s agraris, en la protecci&oacute; dels s&ograve;ls i de la natura

10.50h Pausa Caf&eacute;

11.15h Informaci&oacute; dels mapes de s&ograve;ls a escala 1:25.000 de l&rsquo;ICGC per a la gesti&oacute; del medi ambient

11.40h La construcci&oacute; de la fertilitat en l&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica: implicacions en la qualitat del s&ograve;l i en la sanitat vegetal

12.05h Impacto negativo del regad&iacute;o en la salinidad y estabilidad estructural del suelo

12.30h La fertilitzaci&oacute; org&agrave;nica o mineral i la conservaci&oacute; dels s&ograve;ls agr&iacute;coles

13.00h Pausa Dinar

15.00h La restauraci&oacute;n de suelos con Tecnosuelos

15.30h Taula Rodona

Com valorem els serveis mediambientals del s&ograve;ls?

Moderador: Rosa Poch, Universitat de Lleida ETSEA

Participen: Jaume Boixaderas de la Generalitat de Catalunya, Fel&iacute;pe Mac&iacute;as de la USC i Jordi Puig Roca de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.

17.00h Conclusions i cloenda</div>
Dijous, 24 de Novembre
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Sala d’Actes de la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Barcelona
Resum: Sessió de retorn dels resultats del congrés de la UICN
Descripció: El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya realitzar&agrave; una sessi&oacute; que t&eacute; per objectiu <strong>exposar&nbsp;els resultats del Congr&eacute;s Mundial de Conservaci&oacute; de la UICN </strong>del passat mes de setembre, i la incid&egrave;ncia que poden tenir per a Catalunya. S&rsquo;explicar&agrave; la participaci&oacute; del Departament de Territori i Sostenibilitat, a c&agrave;rrec de la Sra. <strong>Marta Subir&agrave;</strong>, secret&agrave;ria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i de la Sra. <strong>Eul&agrave;lia Comas</strong>, t&egrave;cnica del Servei de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Entorn Natural; i de MedPan i altres iniciatives relacionades amb el Mediterrani, a c&agrave;rrec de la Sra. <strong>Puri Canals,</strong> presidenta d&rsquo;aquesta organitzaci&oacute;.

&nbsp;

L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc el <strong>dijous 24 de novembre</strong> a les 17h a la Sala d&rsquo;Actes de la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a l&rsquo;Av. Diagonal 523-525, de Barcelona.

&nbsp;

Us agrairem que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a l&rsquo;adre&ccedil;a spen.tes@gencat.cat.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar