agenda - 14 de Novembre - 20 de Novembre

14 de Novembre - 20 de Novembre

agenda Calendari
Dilluns, 14 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: The Second Quebec-Labrador Foundation Alumni Congress
Descripció: Sunday, 13 November 2016 – Wednesday, 16 November 2016. Barcelona.This November in Barcelona, organizations and practitioners tied to QLF will reconvene to share knowledge, experiences, and best practices while helping to set QLF’s global agenda for the next decade.At the Congress, QLF Alumni, partner organizations, and practitioners will convene in Barcelona to share knowledge of stewardship of natural resources and cultural heritage; catalyze conservation action; and set QLF’s agenda for the next decade. The Congress has the potential to make a lasting contribution to a more sustainable global community.

 
Dijous, 17 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Can Coll. Cerdanyola del Vallès
Resum: Jornada anual de la XCT
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w297-h170/mm/image/imgnews/2016/can%20coll_2.jpg' style='width: 297px; height: 170px; margin: 10px; float: right;' />Enguany la jornada es celebrar&agrave; a <strong>Can Coll CEA,</strong>&nbsp;a Cerdanyola del Vall&egrave;s, el proper <strong>dijous 17 de novembre de 2016</strong>.

&nbsp;

La Jornada anual vol ser un esdeveniment que sigui un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i que, a la vegada, doni resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu. Reserveu-vos la data!Podeu <strong>consultar el Programa detallat</strong> a trav&eacute;s del seg&uuml;ent link:

<a href='/mm/file/2016/161117_Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/mm/file/2016/161117_Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf</a>

<a href='http://bit.ly/2fdAecA' target='_blank'>http://bit.ly/2fdAecA</a>Els <strong>objectius</strong> de la Jornada Anual d&rsquo;enguany s&oacute;n:

<div style='margin-left: 40px;'>- Donar a con&egrave;ixer la cust&ograve;dia del territori entre possibles promotors i agents implicats.

- Debatre sobre l&rsquo;acc&eacute;s a la terra a Catalunya i el paper de la cust&ograve;dia del territori.

- Mostrar i debatre sobre aspectes innovadors de la cust&ograve;dia del territori.</div>
&nbsp;

La Jornada Anual d&rsquo;enguany es dividir&agrave; en<strong> 3 sessions paral&middot;leles</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Ronda de comunicacions curtes sobre cust&ograve;dia del territori.

- Jornada t&egrave;cnica &quot;Fomentar l&#39;acc&eacute;s a la terra per una nova generaci&oacute; d&#39;agricultors agroecol&ograve;gics&quot;. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161117_Can%20Coll_Acces%20a%20la%20terra_programa_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa espec&iacute;fic</a>.

- Seminari &quot;La cust&ograve;dia del territori, nou paradigma per a la conservaci&oacute; de la natura&quot;</div>
&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h421/mm/image/imgnews/2016/161117_horaris%20jornada%20anual%20esquema.png' style='width: 550px; height: 421px; margin: 10px;' />

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta.<strong> &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari on-line, donat que les places s&oacute;n limitades:

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/2016_Jornada_Anual' target='_blank'>http://www.custodiaterritori.org/forms/2016_Jornada_Anual</a>En el formulari es demana, orientativament, a quina de les 3 jornades teniu la intenci&oacute; d&rsquo;assistir. Tot i que la vostra selecci&oacute; no &eacute;s vinculant, ens ajudar&agrave; saber-ho per temes log&iacute;stics.Durant la jornada es far&agrave; una pausa per <strong>dinar a peu dret</strong> (de 13:30 a 14:30 h). Tindr&agrave; un cost entre 12 i 15&euro;, a pagar el mateix dia. Tots aquells interessats en quedar-vos a dinar ho heu d&rsquo;indicar al formulari d&rsquo;inscripci&oacute;.

Us informem que a Can Coll, on es realitzar&agrave; la jornada, no hi ha cap tipus de servei d&rsquo;alimentaci&oacute;, i cal despla&ccedil;ar-se per poder comprar menjar/beure. Alternativament qui vulgui es pot portar el seu propi menjar i menjar-se&rsquo;l a la zona de picnic de les instal&middot;lacions.<strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; o dubtes poseu-vos en contacte amb la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori al 93 886 61 35 i pregunteu per l&rsquo;Anna.</strong>

&nbsp;

<u><strong>Can Coll</strong></u>

Can Coll &eacute;s un Centre d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental ubicat al Parc Natural de Collserola. Instal&middot;lat en una antiga masia del segle XV, el centre d&rsquo;educaci&oacute; ambiental Can Coll facilita el contacte del Parc amb les escoles. Desenvolupa tamb&eacute; programes dirigits als estudiants de ci&egrave;ncies de l&rsquo;educaci&oacute; i als mes&shy;tres en actiu.

&nbsp;

Els diumenges, el centre s&rsquo;obre al p&uacute;blic al mat&iacute;. Es pot visitar la masia, que mostra la manera de viure de la pagesia dels segles XVIII i XIX; veure l&rsquo;exposici&oacute; &ldquo;L&rsquo;home i el medi a Collserola&rdquo; i els audiovisuals del Parc; i fer els itineraris senyalitzats dels voltants.

&nbsp;

<em>Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya

Col&middot;labora: Can Coll, Centre d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar