agenda - 7 de Novembre - 13 de Novembre

7 de Novembre - 13 de Novembre

agenda Calendari
Dijous, 10 de Novembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Resum: Setmana de la Ciència de la Universitat de Vic
Descripció: La<strong> Setmana de la Ci&egrave;ncia 2016 de la UVic-UCC</strong> tindr&agrave; lloc <strong>del 11 al 20 de novembre</strong> coincidint amb la 21a. Setmana de la Ci&egrave;ncia a Catalunya (SC&rsquo;16), coordinada per la Fundaci&oacute; Catalana per a la Recerca i la Innovaci&oacute; (FCRi).

&nbsp;

Una vegada m&eacute;s, i despr&eacute;s de dinou anys d&rsquo;activitat ininterrompuda, des de la UVic-UCC s&rsquo;han tornat a programar un conjunt d&rsquo;actes per millorar l&rsquo;apropament de la cultura cient&iacute;fica, tecnol&ograve;gica i el coneixement que es genera a la universitat a la societat. Enguany es commemoren diferents efem&egrave;rides: l&#39;Any Internacional de les Llegums i, l&#39;Any Internacional del Mapa i l&#39;Any Internacional de l&#39;Entesa Global, motiu pel qual moltes activitats que s&#39;han programat en el marc de la SC&#39;16 giren entorn d&rsquo;aquests eixos.D&#39;entre totes les activitats destaquem la seg&uuml;ent xerrada:
<div style='margin-left: 40px;'><a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats/conferencia-canvi-climatic-produccio-llegums' target='_blank'><strong>Quin efecte pot tenir el canvi clim&agrave;tic en la producci&oacute; de llegums al nostre pa&iacute;s?</strong></a><strong> Dijous 10 de novembre a les 16h.</strong>

En aquesta confer&egrave;ncia, Jordi Puig ens explicar&agrave; com la producci&oacute; de llegums, ja sigui al sec&agrave; o amb regadiu, est&agrave; estretament vinculada a les temperatures ambientals. Si les condicions s&oacute;n molt fredes o excessivament c&agrave;lides les llegums s&oacute;n incapaces de desenvolupar-se o aturen el seu cicle productiu.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats' target='_blank'>consulteu les activitats programades</a>.&nbsp;
Dissabte, 12 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Jornada tècnica 'Com incrementar la qualitat de la producció d
Descripció: Un dels reptes m&eacute;s importants que afronta el m&oacute;n &eacute;s produir la suficient quantitat d&rsquo;aliments per abastir el creixent nombre de persones que hi haur&agrave; al m&oacute;n al llarg dels propers anys. Val a dir, per&ograve;, que la qualitat d&rsquo;aquests aliments &eacute;s tan o m&eacute;s important que la quantitat, ja que amb determinades estrat&egrave;gies productives i una bona redistribuci&oacute; es pot aconseguir optimitzar l&rsquo;alimentaci&oacute; humana amb menys recursos.L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; ser&agrave; explicar com els diversos sistemes de producci&oacute; agr&iacute;cola, el maneig dels cultius, el reg i el sistema de fertilitzaci&oacute; afecten a la qualitat dels productes vegetals i com es pot evitar l&rsquo;acumulaci&oacute; de subst&agrave;ncies que poden arribar a ser perilloses per a l&rsquo;organisme.<strong>PROGRAMA</strong>

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.15 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em></div>
10.30 h Estrat&egrave;gies per incrementar la qualitat de la producci&oacute; d&rsquo;aliments

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Anton Montsant, doctor en Biologia.</em></div>
12.00 h Pausa

12.15 h Tast comparatiu entre diversos vegetals per tal d&rsquo;avaluar la qualitat d&rsquo;aquests

13.30 h Cloenda de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161111_com%20incrementar_qualitat_aliments_gtca.pdf' target='_blank'>consulteu el programa detallat</a>.&nbsp;
Diumenge, 13 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: The Second Quebec-Labrador Foundation Alumni Congress
Descripció: Sunday, 13 November 2016 &ndash; Wednesday, 16 November 2016. Barcelona.This November in Barcelona,&nbsp;organizations and practitioners tied to QLF will reconvene to share knowledge, experiences, and best practices while helping to set QLF&rsquo;s global agenda for the next decade.At the Congress, QLF Alumni, partner organizations, and practitioners will convene in Barcelona to share knowledge of stewardship of natural resources and cultural heritage; catalyze conservation action; and set QLF&rsquo;s agenda for the next decade. The Congress has the potential to make a lasting contribution to a more sustainable global community.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar