agenda - Dijous, 10 de Novembre

Dijous, 10 de Novembre

agenda Calendari
Dijous, 10 de Novembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Resum: Setmana de la Ciència de la Universitat de Vic
Descripció: La<strong> Setmana de la Ci&egrave;ncia 2016 de la UVic-UCC</strong> tindr&agrave; lloc <strong>del 11 al 20 de novembre</strong> coincidint amb la 21a. Setmana de la Ci&egrave;ncia a Catalunya (SC&rsquo;16), coordinada per la Fundaci&oacute; Catalana per a la Recerca i la Innovaci&oacute; (FCRi).

&nbsp;

Una vegada m&eacute;s, i despr&eacute;s de dinou anys d&rsquo;activitat ininterrompuda, des de la UVic-UCC s&rsquo;han tornat a programar un conjunt d&rsquo;actes per millorar l&rsquo;apropament de la cultura cient&iacute;fica, tecnol&ograve;gica i el coneixement que es genera a la universitat a la societat. Enguany es commemoren diferents efem&egrave;rides: l&#39;Any Internacional de les Llegums i, l&#39;Any Internacional del Mapa i l&#39;Any Internacional de l&#39;Entesa Global, motiu pel qual moltes activitats que s&#39;han programat en el marc de la SC&#39;16 giren entorn d&rsquo;aquests eixos.D&#39;entre totes les activitats destaquem la seg&uuml;ent xerrada:
<div style='margin-left: 40px;'><a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats/conferencia-canvi-climatic-produccio-llegums' target='_blank'><strong>Quin efecte pot tenir el canvi clim&agrave;tic en la producci&oacute; de llegums al nostre pa&iacute;s?</strong></a><strong> Dijous 10 de novembre a les 16h.</strong>

En aquesta confer&egrave;ncia, Jordi Puig ens explicar&agrave; com la producci&oacute; de llegums, ja sigui al sec&agrave; o amb regadiu, est&agrave; estretament vinculada a les temperatures ambientals. Si les condicions s&oacute;n molt fredes o excessivament c&agrave;lides les llegums s&oacute;n incapaces de desenvolupar-se o aturen el seu cicle productiu.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uvic.cat/setmanadelaciencia/activitats' target='_blank'>consulteu les activitats programades</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar