agenda - Dimarts, 25 de Octubre

Dimarts, 25 de Octubre

agenda Calendari
Dimarts, 25 de Octubre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Des dels Ajuntaments... Què fem amb el bosc privat?
Descripció: <strong>25 d&rsquo;octubre. Jornada de transfer&egrave;ncia forestal a t&egrave;cnics de medi ambient municipals</strong>9:00 Benvinguda. Javier Retana,

Director del CREAF i Jes&uacute;s Calderer, Diputat adjunt d&rsquo;EspaisNaturals. Diputaci&oacute; de Barcelona.9:15 El paper de l&rsquo;administraci&oacute; local en la gesti&oacute; del bosc privat. Joan

C. &Agrave;ngel, Secci&oacute; de Restauraci&oacute; i Millora Forestal. OTPMIF, Diputaci&oacute; de Barcelona.9:45 I despr&eacute;s dels incendis forestals qu&egrave;? Aclarides de plan&ccedil;onedes,selecci&oacute; de tanys i control del sotabosc.

Josep Maria Espelta, CREAF.10:45 Descans11:15 Com gestionar les restes de tallada? Import&agrave;ncia ecol&ograve;gica i din&agrave;micade descomposici&oacute;.

Marina Palmero, CREAF.12:00 Taula rodonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el seg&uuml;ent enlla&ccedil;:

http://www.creaf.cat/ca/node/6078?platform=hootsuite&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar