agenda - Divendres, 21 de Octubre

Divendres, 21 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: X Congrés CCEPC - Recursos i territoris. Perspectiva històrica i nous equilibris
Descripció: El sòl, el subsòl, els minerals, l’aigua terrestre, els oceans, l’atmosfera, la radiació solar, els éssers vius, els boscos… posen a la nostra disposició una sèrie de recursos que nosaltres transformem i posem al servei de les nostres necessitats de subsistència. Parlar d’aquests recursos (ecosocials, més que naturals) va més enllà de la descripció del món físic i inclou les distintes activitats humanes que han transformat secularment el territori.Hom ha projectat diverses mirades sobre aquest recursos, malauradament sovint dissociades. La visió històrica sobre el seu ús i els conflictes i solucions que han generat queda reforçada per la d’altres disciplines científiques i tècniques i, alhora, la saviesa i l’experiència del passat pot il·luminar el tractament present i futur dels recursos avui dia disponibles.La seva explotaci&oacute; cada cop m&eacute;s intensiva i la perspectiva de l&rsquo;exhauriment d&rsquo;alguns d&rsquo;ells (especialment els combustibles f&ograve;ssils) obliga a una nova mirada en la cerca de recursos renovables m&eacute;s propers, accessibles i tamb&eacute; m&eacute;s lligats al territori. La potenciaci&oacute; del seu coneixement permet fer una aproximaci&oacute; de les fortaleses i oportunitats per <strong>encarar equilibris futurs m&eacute;s sostenibles</strong>.El X Congr&eacute;s de la Coordinadora de Centres d&rsquo;Estudis de Parla Catalana, que se celebrar&agrave; els dies <strong>21, 22 i 23 d&rsquo;octubre de 2016 a Manresa</strong>, es convoca amb aquesta perspectiva m&uacute;ltiple. Mantenint una visi&oacute; hol&iacute;stica sobre els recursos, a efectes de participaci&oacute; s&rsquo;han elegit quatre &agrave;mbits en funci&oacute; de quatre de les grans necessitats humanes: l&rsquo;alimentaci&oacute;, el poblament, les comunicacions i l&rsquo;energia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161021_congres_CCEPC_triptic(1).pdf' target='_blank'>consulteu el Programa del Congr&eacute;s</a> o&nbsp;<a href='http://www.ccepc.org/gestor/archives/398-Recursos-i-territori.-Perspectiva-historica-i-nous-equilibris,-tema-del-X-Congres-de-la-CCEPC.html' target='_blank'>consulteu la web de la CCEPC</a>.

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Tenerife
Resum: 1as Jornadas de Custodia del Territorio en Tenerife
Descripció: Se celebrar&aacute; en La Orotava, los d&iacute;as 21 y 22 de Octubre.&nbsp; Las inscripciones deber&aacute;n dirigirse a custodiaterritoriotfe@gmail.com &nbsp;o llamando a los numeros que figuran en el cartel.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h778/mm/image/imgnews/2016/161022_jornadas_custodia_tenerife.jpg' style='width: 550px; height: 778px; margin: 10px;' />
Hora: Event diario
Lloc: Parets del Vallès
Resum: XVI Jornades Herpetològiques
Descripció: La Societat Catalana d&rsquo;Herpetologia, en col&middot;laboraci&oacute; amb l&#39;Escola de la Natura de Parets, celebra enguany les <strong>XVI Jornades Herpetol&ograve;giques</strong> amb l&#39;objectiu de contribuir a difondre els treballs sobre amfibis i r&egrave;ptils que es fan tant en l&#39;&agrave;mbit local-nacional com internacional. Alhora, es pret&eacute;n estimular l&rsquo;estudi, la recerca i la conservaci&oacute; dins del m&oacute;n de l&#39;herpetofauna.Durant les jornades es presentaran temes actuals en forma de pon&egrave;ncies, audiovisuals, exposicions, etc. A m&eacute;s, el Grup d&#39;Investigaci&oacute; de I&#39;Escola de la Natura realitzar&agrave; una sortida nocturna d&#39;observaci&oacute; d&#39;amfibis i un curset introductori a l&rsquo;herpetologia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://soccatherp.files.wordpress.com/2016/10/2016_mostra_triptic_jornades_herpetologia.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de les Jornades</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h433/mm/image/imgnews/2016/161022_jornades_herpetologiques_parets_valles.png' style='width: 250px; height: 433px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar