agenda - Dijous, 20 de Octubre

Dijous, 20 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 20 de Octubre
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: El Vendrell
Resum: Sortida tècnica - Experiències de custòdia municipal al Vendrell
Descripció: <p><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h88/mm/image/imgnews/2016/161020_gtcmu_sortida_vendrell.png' style='width: 250px; height: 88px; margin: 10px; float: right;' />Al Vendrell s&rsquo;estan iniciant diferents projectes de custodia municipal. En aquesta sortida ens aproparem&nbsp;a ells per con&egrave;ixer-los i entendre quines accions est&agrave; duent a terme l&rsquo;Ajuntament a fi de&nbsp;que esdevinguin espais de custodia.Per un costat hi ha <strong>les Madrigueres,</strong> un espai litoral d&rsquo;unes&nbsp;30 hect&agrave;rees, que forma part de l&rsquo;inventari de zones humides&nbsp;de Catalunya i que a m&eacute;s &eacute;s l&rsquo;&uacute;nic espai del litoral&nbsp;del Baix Pened&egrave;s que ha quedat sense urbanitzar gr&agrave;cies a&nbsp;l&rsquo;esfor&ccedil; de molta gent, entre ells, del GEVEN. L&rsquo;ajuntament&nbsp;del Vendrell &eacute;s el propietari d&rsquo;aquest espai i, a m&eacute;s, hi ha&nbsp;un pla especial aprovat que regula el seu desenvolupament&nbsp;per assolir la seva renaturalitzaci&oacute;. Per assolir la renaturalitzaci&oacute;&nbsp;de l&rsquo;espai s&rsquo;est&agrave; treballant en un acord a 3 bandes&nbsp;entre l&rsquo;ajuntament, el GEVEN i Paisatges Vius.Un altre espai d&rsquo;inter&egrave;s &eacute;s la zona anomenada del <strong>fondo del&nbsp;Mata</strong>, un espai de bosc de pi blanc, amb llentiscle i del qual tamb&eacute;&nbsp;n&rsquo;&eacute;s propietari l&rsquo;ajuntament. En aquest espai hi ha ubicada&nbsp;una &agrave;rea recreativa en l&rsquo;espai que abans ocupava un abocador&nbsp;municipal clausurat. En aquest cas caldria implicar-hi a la resta&nbsp;de propietaris forestals que hi ha adjacents a la propietat de&nbsp;l&rsquo;ajuntament i, potser, implicar a l&rsquo;Agrupaci&oacute; de Defensa Forestal.Finalment, a cavall entre aquests dos espais s&rsquo;est&agrave; iniciant<strong> un&nbsp;projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria i de camins hist&ograve;rics</strong> de la m&agrave; de la&nbsp;Comissi&oacute;&nbsp;de Patrimoni Cultural del Vendrell de l&#39;Institut d&#39;Estudis Penedesencs.<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a&nbsp;municipis@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon,

entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar a dinar al Vendrell. Tamb&eacute;&nbsp;podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).<u><strong>PROGRAMA</strong></u>

11:30 h. Explicaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia del Vendrell.12:00 h. Visita dels espais de cust&ograve;dia del Vendrell en el que es t&eacute; previst dur a terme estrat&egrave;gies de custodia:&nbsp;</p>

<p style='margin-left: 40px;'>Madrigueres

Camins hist&ograve;rics i cust&ograve;dia agr&agrave;ria

Fondo del Mata, espai forestal renaturalitzat sobre un antic abocador</p>

<p>14:30 h. Dinar d&rsquo;aprofitament contra el malbaratament alimentari. Dinar organitzat per la Fundaci&oacute; Santa Teresa. Lloc: Restaurant de l&rsquo;Escola de Turisme del Baix Pened&egrave;s. (Opcional, a c&agrave;rrec de cada participant. Preu: 6&euro;)Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2016/161020_sortida_tecnica_GtCMu_Vendrell.pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>.

&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar