agenda - Dimecres, 19 de Octubre

Dimecres, 19 de Octubre

agenda Calendari
Dimecres, 19 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Casa de Cultura (Girona)
Resum: Jornada 'Confluència d’usos al bosc de ribera'
Descripció: <strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w230-h133/mm/image/logos/logo_GTCF_web.jpg' style='width: 230px; height: 133px; margin: 10px; float: right;' />Objectius</strong>

- Posar en valor el bosc de ribera i resoldre possibles conflictes amb els usos dels &agrave;mbits adjacents: espais urbans, periurbans i agraris.

-&nbsp;Donar a con&egrave;ixer propostes de gesti&oacute; i conservaci&oacute; del bosc de ribera, destacant-ne les possibilitats de la cust&ograve;dia del territori.<strong>Destinataris</strong>

T&egrave;cnics de medi ambient d&rsquo;administracions municipals i supramunicipals, t&egrave;cnics d&rsquo;entitats ambientals, especialment de cust&ograve;dia del territori, propietaris, personal d&rsquo;administraci&oacute; i empreses que treballen en contacte amb rius i zones humides, estudiants i p&uacute;blic general interessat en temes de conservaci&oacute; de la natura.<strong>PROGRAMA </strong><a href='/mm/file/2016/161019_Programa%20Jorn%20Bosc%20ribera%20GTCF%20XCT.pdf' target='_blank'>(veure programa en PDF)</a><strong>1. Recollida d&rsquo;acreditacions&nbsp;</strong>[08:45-09:00]<strong>2. Benvinguda i presentaci&oacute; de les jornades</strong>&nbsp;[09:00-09:20]

Marc Ordeix, CERM-UVIC-UCC i GTCF de la XCT, Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona, i Diego Mox&oacute;, Cap de l&rsquo;&Agrave;rea de Gesti&oacute; del Medi de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua<strong>3. Comunicacions</strong>&nbsp;[09:20 &ndash; 12:00]

<div style='margin-left: 40px;'>Ecologia i valors ambientals del bosc de ribera

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sergi Sabater, ICRA i Dep. de Ci&egrave;ncies Ambientals de la Universitat de Girona

Biodiversidad y territorio fluvial

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tony Herrera, Mediodes i Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial

Inundabilitat i espais fluvials

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Agust&iacute; Pere Figueras, ABM

Gesti&oacute; silv&iacute;cola de pollancredes i conservaci&oacute; de la biodiversitat

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Josep M. Tusell, Consorci Forestal de Catalunya

Restauraci&oacute; i cust&ograve;dia del riu Congost al seu pas per Granollers

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xavier Romero, &Agrave;rea de Medi Ambient de l&rsquo;Ajuntament de Granollers &nbsp;

Life &ldquo;Territori vison&rdquo;. V&iacute;deo de la restauraci&oacute; dels rius Arga i Arag&oacute;n.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Guillermo Garc&iacute;a, MN Consultors.</div>


<strong>Pausa caf&egrave;</strong>&nbsp;[12:00 &ndash; 12:30]<strong>4. Taula rodona</strong>&nbsp;[12:30 &ndash; 14:00]

Taula rodona &ldquo;Conflu&egrave;ncia d&rsquo;usos al bosc de ribera&rdquo;

Moderador: Jordi Camprodon, &Agrave;rea de Biodiversitat del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

Participants: Jordi Vigu&eacute; (Enginyer t&egrave;cnic forestal), Antoni Munn&eacute; (Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua), Sara Pont (DTES, Gen Cat), Francesc Cano (DARP, Gen Cat), Josep M. Tusell (Consorci Forestal de Catalunya) i Pere Josep Jim&eacute;nez (Grup de Natura Freixe, Flix, i GTCF de la XCT).<strong>5. Clausura de la Jornada</strong>&nbsp;[14:00 &ndash; 14:30]

Marta Subir&agrave;, Secret&agrave;ria General de Pol&iacute;tiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Llu&iacute;s Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputaci&oacute; de Girona<strong>Inscripcions a</strong>: fluvial@custodiaterritori.org<strong>Organitzaci&oacute;:</strong>

Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori<strong>Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:</strong>

Centre Ib&egrave;ric de Restauraci&oacute; Fluvial, Wetlands International, Comissi&oacute; Europea i &Agrave;rea de Medi Ambient i Territori de la Diputaci&oacute; de Girona

Gràcies a PHP iCalendar