agenda - Dijous, 13 de Octubre

Dijous, 13 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 13 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Resum: Com fer compatible l'aplicació de la PAC amb la conservació i l'increment de la biodiversitat. Bigues i Riells, 13 d'octubre de 2016
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h98/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 200px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />La nova pol&iacute;tica agr&agrave;ria obre un ventall molt extens de possibilitats per compatibilitzar la conservaci&oacute; del patrimoni natural i l&rsquo;agrobiodiversitat amb la producci&oacute; aliment&agrave;ria. Aquest nou ventall d&rsquo;oportunitats, emmarcat a dins del &ldquo;greening&rdquo;, no est&agrave; exempt de dificultats, especialment a nivell normatiu. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s esvair els dubtes que pot ocasionar l&rsquo;aplicaci&oacute; de la normativa aix&iacute; com mostrar exemples i bones pr&agrave;ctiques lligades a la cust&ograve;dia del territori a trav&eacute;s de les quals es pot aconseguir una doble funci&oacute;, complir amb el marc legal i fer un pas m&eacute;s per assolir una conservaci&oacute; i gesti&oacute; actives dels h&agrave;bitats agraris del pa&iacute;s.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2016/161013_Bigues%20i%20Riells_PAC%20i%20biodiversitat_GTCA.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp; Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>

10.30 h El &ldquo;greening&rdquo;, aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica i eines de cust&ograve;dia per al seu compliment

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>

12.00 h Pausa

12.15 h Sortida a la finca de Can Feliu&agrave; per observar exemples pr&agrave;ctics de conservaci&oacute; de biodiversitat adjacent a l&rsquo;explotaci&oacute;

13.30 h Cloenda de la jornada

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274La jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria i est&agrave; subvencionada pel Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar