agenda - 9 de Maig - 15 de Maig

9 de Maig - 15 de Maig

agenda Calendari
Dilluns, 9 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Jornada tècnica - Recerca i innovació en conreus extensius ecològics: experiències a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Descripció: El Grup de Recerca d&rsquo;Ecologia dels Sistemes Agr&iacute;coles de la Universitat de Barcelona presenta diversos estudis en l&rsquo;entorn de l&rsquo;Espai d&rsquo;Inter&egrave;s Natural de Gallecs en conreus herbacis extensius i hort&iacute;coles en agricultura ecol&ograve;gica amb l&rsquo;objectiu de fer propostes de millora en el disseny de sistemes que concili&iuml;n la <strong>producci&oacute; agr&iacute;cola, la fertilitat dels s&ograve;ls i la conservaci&oacute; de la biodiversitat i dels serveis ecosist&egrave;mics</strong>.La jornada principalment pr&agrave;ctica es dur&agrave; a terme al camp (on farm) i permetr&agrave; con&egrave;ixer diferents t&egrave;cniques relacionades amb la llaurada del s&ograve;l, l&rsquo;&uacute;s i la gesti&oacute; dels <strong>adobs verds</strong>, aix&iacute; com tamb&eacute; els m&egrave;todes d&rsquo;avaluaci&oacute; de la fertilitat del s&ograve;l.La jornada va dirigida als pagesos, gestors i t&egrave;cnics de sistemes agr&iacute;coles, del Consell Catal&agrave; de la Producci&oacute; Agr&agrave;ria Ecol&ograve;gica, de les organitzacions agr&agrave;ries i als organismes que realitzen recerca en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;agricultura.

&nbsp;

Persones de Contacte:&nbsp; Elisenda Past&oacute;: Tel: 934035247 /irbio@ub.edu -- Lourdes Chamorro: Tel: 934039871 / &nbsp;lchamorro@ub.eduPer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2016/160509_jornada_gallecs_conreus_ecologics.pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;
Divendres, 13 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Malgrat de Mar
Resum: Jornada tècnica sobre l'Espai Mines de Can Palomeres. Malgrat de Mar
Descripció: L&#39;Ajuntament de Malgrat de Mar organitza les 2es Jornades de l&#39;Espai Mines de Can Palomeres els dies 13 i 14 de maig.L&#39;objectiu de les Jornades de l&#39;Espai Mines de Can Palomeres &eacute;s <strong>donar a con&egrave;ixer quin &eacute;s l&#39;estat de les actuacions que es realitzen en aquest entorn, aix&iacute; com promoure l&#39;intercanvi d&#39;experi&egrave;ncies i de metodologia</strong>. Aquesta segona edici&oacute; girar&agrave; al voltant de tem&agrave;tiques hist&ograve;rico-culturals, epidemiol&ograve;giques i de cust&ograve;dia.&nbsp;La segona edici&oacute; de les jornades t&egrave;cniques s&#39;obrir&agrave; el divendres 13 de maig amb la inauguraci&oacute; de l&#39;exposici&oacute; Les mines de Can Palomeres. Una mirada, una mostra de fotografies de Juli Cardona Girons. Aquesta exposici&oacute; es podr&agrave; visitar a la sala d&#39;actes de l&#39;Arxiu Municipal fins el 19 de juny. La jornada del dissabte 14 de maig comptar&agrave; amb la intervenci&oacute; de l&#39;arque&ograve;leg Joan Llin&agrave;s que parlar&agrave; sobre l&#39;estudi arqueol&ograve;gic de les Mines de Can Palomeres, que ha realitzat. Tamb&eacute; hi participar&agrave; Sergi Mar&iacute; Pons, coordinador general de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori de Catalunya, que tractar&agrave; en la seva <strong>pon&egrave;ncia</strong> sobre <strong>La cust&ograve;dia del territori: una eina de conservaci&oacute; de la natura en el segle XXI</strong>.&nbsp;Un dels ponents de les jornades d&#39;enguany ser&agrave; el doctor&nbsp;Herv&eacute; Bourhy, director de Laboratori de l&rsquo;Institut Pasteur de Par&iacute;s, que juntament amb el bi&ograve;leg de la&nbsp;Universitat de Barcelona&nbsp;especialista en quir&ograve;pters Jordi Serra-Cobo, parlar&agrave; de la import&agrave;ncia de les Mines de Can Palomeres en els estudis epidemiol&ograve;gics.&nbsp;Les jornades es clouran amb la projecci&oacute; del documental Els humans i els ratpenats del Museu de CI&egrave;ncies Naturals de Granollers a les 17 h al Centre Cultural.&nbsp;Aqu&iacute; podeu<a href='http://www.ajmalgrat.cat/recursos-compartits/formularis/Inscripcions/view' target='_blank'> fer la inscripci&oacute;</a> a les jornades.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.ajmalgrat.cat/recursos-compartits/arxius/noticies/2016/llibret%20bo.pdf' target='_blank'> consulteu el Programa</a> de les jornades.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar