agenda - Dimarts, 26 de Abril

Dimarts, 26 de Abril

agenda Calendari
Dimarts, 26 de Abril
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Mateu de Bages
Resum: La pastura a bosc: una opció per a la reducció del risc d'incendis
Descripció: El bosc, malgrat constituir un dels atractius principals per al desenvolupament de determinades activitats econòmiques en expansió com el turisme interior, genera actualment unes rendes insuficients per permetre que el propietari forestal realitzi una correcta gestió. Aquesta situació s’agreuja si es fa de forma individual, la qual cosa provoca l’abandonament del bosc i l’augment del risc d’incendi.La silvopastura pots esdevenir una bona eina de treball per a millorar i mantenir uns boscos ben gestionats que minimitzin el risc d’incendi forestal, alhora que contribueix a la millora de la biodiversitat i promou la ramaderia extensiva.La jornada, organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT, forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2016 del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.Dia i lloc: <strong>dimarts 26 d&#39;abril a Sant Mateu de Bages</strong><strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

9.30 h La silvopastura. Conceptes b&agrave;sics</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Marc Ta&uuml;ll, CTFC.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.15 h El projecte LIFE Montserrat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Amadeu Vidal, Diputaci&oacute; de Barcelona.

Sra. Leire Mi&ntilde;ambres, Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.45 h Projecte Boscos de Pastura</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Joan Carles &Agrave;ngel, Diputaci&oacute; de Barcelona.

Sra. Laura Megias, Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>11.15 h Silvopastoreo en zona mediterr&aacute;nea francesa: Implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas agroambientales y sus herramientas</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sra. Aur&eacute;lie Casadella, CERPAM.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>12.00 h Fi de les sessions te&ograve;riques. Despla&ccedil;ament a camp

12.30 h Pausa-dinar

13.30 h Projecte de silvopastura a Castelltallat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Llu&iacute;s Serra, Diputaci&oacute; de Barcelona.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>14.00 h Presentaci&oacute; de resultats sobre la posada a punt d&rsquo;una metodologia de seguiment de la gesti&oacute; i l&rsquo;estat ecol&ograve;gic de la pastura en medis forestals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Ferran Paun&eacute;, consultor.

Sr. Andreu Salvat, consultor de l&rsquo;empresa Apr&eacute;n Serveis Amibientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>15.30 h Cloenda de la Jornada</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions <a href='/mm/file/2016/160426_jornada_pastura%20a%20bosc.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa en PDF</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar