agenda - Dissabte, 9 de Abril

Dissabte, 9 de Abril

agenda Calendari
Dissabte, 9 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Semipresencial (Madrid)
Resum: Curs: Comunicación y divulgación en espacios naturales
Descripció: El objetivo del curso es explorar las claves teóricas y prácticas de la comunicación y divulgación en espacios naturales, facilitar a los participantes el contacto con herramientas de comunicación y formatos específicos en el ámbito de las áreas protegidas, y el ensayo de estas herramientas a partir de la revisión de experiencias y buenas prácticas.Madrid, 4 y 5 de abril de 2016

Fase no presencial: 22 de febrero al 22 de abril de 2016Se trata de un curso de formación de 75 horas organizado en una fase teórica-práctica de carácter no presencial (60horas) y una parte práctica impartida en dos jornadas de trabajo (15 horas). Aquellos interesados que no puedan atender las sesiones presenciales podrán realizar alternativamente una versión completamente no presencial del curso.

 

Puede ser bonificado por la Fundación Tripartita.

 

<strong>Inscripci&oacute;n abierta&nbsp;hasta el 14 de febrero de 2016.</strong>

&nbsp;

M&aacute;s informaci&oacute;n:

&nbsp;

Folleto:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf</a>

&nbsp;

Formulario de inscripci&oacute;n:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx</a>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada formativa: captació de fons per a entitats ambientals
Descripció: En el marc del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya&nbsp;s&rsquo;ha organitzat la seg&uuml;ent jornada formativa: <strong>Captaci&oacute; de fons per a entitats ambientals.</strong>La jornada t&eacute; com a objectiu oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre captaci&oacute; de fons aplicats al sector ambiental, refor&ccedil;ar les tasques i habilitats dels&nbsp;responsables de la captaci&oacute; de fons a trav&eacute;s del coneixement d&#39;eines d&#39;autogesti&oacute; i estrat&egrave;gies per afavorir l&#39;autonomia en aquest &agrave;mbit i conscienciar de l&#39;efecte que produeix als associats i donants els projectes de l&rsquo;entitat.El programa&nbsp;est&agrave;&nbsp;dividit en tres parts:&nbsp;dues parts on s&#39;exposaran models,&nbsp;estrat&egrave;gies&nbsp;i canals de captaci&oacute; de fons, posant especial &egrave;mfasis en els mitjans digitals; una tercera part, on es posaran en pr&agrave;ctica els coneixements adquirits amb un exercici.<strong>Inscripcions</strong>:&nbsp;El termini d&#39;inscripci&oacute; finalitza el 8 d&rsquo;abril. Accedeix al formulari d&#39;inscripci&oacute; a trav&eacute;s del seg&uuml;ent link: <a href='http://goo.gl/forms/QssIaURiI8' target='_blank'>http://goo.gl/forms/QssIaURiI8</a>Podeu <strong>consultar el programa complet</strong> a:&nbsp;<a href='http://bit.ly/21FdGgI' target='_blank'>bit.ly/21FdGgI&nbsp;</a><strong>Dirigit a</strong>:&nbsp;professionals i voluntaris d&rsquo;entitats ambientals interessats en adquirir coneixements gen&egrave;rics sobre la captaci&oacute; de fons.

<strong>Lloc</strong>: Aula Ambiental Bosc Turull. Passeig de Turull, 2, 08023 Barcelona&nbsp;

<strong>Dia i horari</strong>: 9 d&#39;abril de&nbsp;10.00 a&nbsp;14.00hL&rsquo;activitat &eacute;s gratu&iuml;ta per les entitats membres o adherides a l&rsquo;O3SAC, en el cas de no ser una entitat membre o adherida es demanar&agrave; un donatiu en el moment de la inscripci&oacute;. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb l&rsquo;O3SAC: correu@o3sac.org

Gràcies a PHP iCalendar