agenda - Febrer de 2016

Febrer de 2016

agenda Calendari
Dilluns, 1 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Riudarenes
Resum: Curs d'agricultura ecològica homologat
Descripció: Per sisè any consecutiu, des de la Fundació Emys, realitzem la formació en agricultura ecològica amb l'objectiu que els participants aprenguin a menar un hort ecològic, i descobreixin les tècniques i eines que fan possible l'eficiència i garanteixin la qualitat del producte que estan produint.Títol: curs "Horta ecològica I: Fonaments per a l'horticultura ecològica professional" (6a edició)Dia: inici dissabte 30 de gener del 2016- final 26 de novembre del 2016 (16 sessions · 64 hores)Horari: de 09:00 a 13:00 h

Lloc: Can Moragues, RiudarenesPreu: 160 €Certificació: el curs tindrà la homologació del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya com a formació oficial dels productors en procés d'incorporació en el sector agrari (Codi homologació pendent). Per obtenir el certificat de realització caldrà assistir a un mínim del 80% de les sessions. La certificació s'expedeix un cop finalitzat el curs.
Dijous, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Barcelona
Resum: Debat sobre sostenibilitat i pesca #PeixDeCustòdia
Descripció: Des de Submon i Animal Latitude organitzen pel proper 4 de febrer una sessió per debatir entorn la sostenibilitat de la pesca a Catalunya i on explicaran el projecte de #PeixDeCustòdia.

De 19 a 21h a la seu de "El Col·leccionista", C/Torrent de les Flors, 46, Barcelona.
Divendres, 5 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: universitat de Girona
Resum: Curs de Postgrau - Significats i valors espirituals de la natura: percepció, comunicació, gestió i integració
Descripció: A tot Europa augmenta l’interès pels significats i valors espirituals de la natura, tant de manera genèrica com, especialment, pel que fa a determinats llocs i paisatges. A Catalunya també creix el nombre de persones que se senten atretes a indrets o paisatges particulars en connexió amb aquests valors, sigui al marge o no de qualsevol de les diverses confessions religioses que hi ha al país. Com passa amb altres recursos fràgils, no n’hi ha prou amb identificar i valorar els elements de la natura que tenen valor espiritual, també cal gestionar-los adequadament. Aquest serà el primer curs universitari que s’ofereix a Catalunya amb el propòsit d’abordar específicament aquest tema. Es proposa fer-ho d’una manera rigorosa i inclusiva, des d’un punt de vista teòric i aplicat alhora, orientat a la formació de professionals qualificats. El postgrau ofereix també un espai de reflexió, formació i difusió sobre les raons últimes de que ens comprometen a favor de la natura, i de les implicacions que tenen envers l’ètica personal i col·lectiva, en línia de l’anomenada ecologia pregona, per poder-les integrar en el funcionament quotidià de les organitzacions i entitats, siguin públiques, privades o del tercer sector.
<div>&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>

<strong>Durada:</strong>&nbsp;250 hores (70 hores lectives i 180 hores d&rsquo;estudis i tutories) / 10 ECTS*

Del 5 de febrer al 15 de juliol de 2016

<strong>Horari</strong>: Divendres de 16 a 20 h

Facultat de Lletres. Universitat de Girona</div>

<div>

Per inscriure&rsquo;s cal omplir el full d&rsquo;inscripci&oacute; a trav&eacute;s de la web (<a href='http://www.fundacioudg.org' target='_blank'>www.fundacioudg.org</a>) o personalment a la seu de la Fundaci&oacute;.

Preinscripci&oacute;: en un termini m&agrave;xim de 7 dies des de la data d&rsquo;inscripci&oacute; cal haver realitzat el pagament de 200 &euro;, que es restar&agrave; de l&rsquo;import de la matr&iacute;cula, i que d&oacute;na dret a reserva de pla&ccedil;a.<strong>Preu</strong>:&nbsp;990 &euro;* (finan&ccedil;ament: 200 &euro; de preinscripci&oacute; + 50 &euro; de despeses financeres + matr&iacute;cula finan&ccedil;ada**: 790 &euro; a pagar en 10 quotes des de 79 &euro;/mes)

* Inclou una asseguran&ccedil;a d&rsquo;accidents. No inclou les taxes d&rsquo;expedici&oacute; del t&iacute;tol de la UdG.

** Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fundacioudg.org/curs-de-postgrau-en-significats-i-valors-espirituals-de-la-natura-percepcio-comunicacio-gestio-i-integracio/titulacio-que-sobte-9385.html' target='_blank'>consulteu el Programa del Postgrau</a>.&nbsp;

&nbsp;</div>
Dimarts, 9 de Febrer
Hora: 9:45 - 13:45
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació dels projectes d’educació i sensibilització ambiental 2014-15
Descripció: El proper 9 de febrer es far&agrave; la jornada de presentaci&oacute; dels projectes que van obtenir ajut en la convocat&ograve;ria de subvencions per a projectes d&#39;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme els anys 2014 i 2015.

<img alt='' src='http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/actualitat/2016/img/jornada_educacio.jpg_1709197875.jpg' style='width: 250px; height: 152px; margin: 10px; float: left;' />
Dimecres, 10 de Febrer
Hora: 16:30 - 17:30
Lloc: Manresa
Resum: Jornada gratuïta “Promoció dels productes agroalimentaris a partir de la tècnica de màrqueting de l’storytelling”
Descripció: Places limitades. L&rsquo;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s mitjan&ccedil;ant el seg&uuml;ent&nbsp;<a href='https://docs.google.com/forms/d/1xpFcGrwBud59PKLNjGqpd9osTze3oxJ8cx1I4DmKCHs/viewform' target='_blank'>formulari online</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;podeu contactar a: &nbsp;

N&uacute;ria Serena &middot;&nbsp;669 45 45 61 &middot;&nbsp;<a href='nuria.serena@raiels.cat'>nuria.serena@raiels.cat</a>M&eacute;s informaci&oacute;: <a href='http://associaciolera.org/wp-content/uploads/2016/01/Cartell-Jornada_T%C3%A8cnica_Storytelling_10febrer.pdf' target='_blank'>Cartell &ndash; Jornada_T&egrave;cnica_Storytelling_10febrer</a>
Dilluns, 15 de Febrer
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Manresa
Resum: Jornada tècnica: Biofertilitat del sòl en agricultura regenerativa
Descripció: L&rsquo;agricultura regenerativa est&agrave; arribant&nbsp;oferint-nos un seguit d&rsquo;eines i&nbsp;reflexions que poden ser d&rsquo;utilitat en&nbsp;l&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica.&nbsp;En aquesta jornada pretenem&nbsp;presentar quines s&oacute;n les eines&nbsp;pr&agrave;ctiques que aquesta agricultura&nbsp;utilitza per a tenir una adequada&nbsp;fertilitat del s&ograve;l.&nbsp;Des de l&rsquo;Escola Agr&agrave;ria de Manresa i&nbsp;conjuntament amb l&rsquo;associaci&oacute; l&rsquo;Era,&nbsp;s&rsquo;ofereix, durant aquest any, una&nbsp;oferta formativa que permetr&agrave;&nbsp;endinsar-se profundament en aquesta&nbsp;tem&agrave;tica: la fertilitat dels nostres s&ograve;ls.&nbsp;&Eacute;s per aquest motiu que aquesta&nbsp;jornada de retrobament amb els&nbsp;emprenedors ecol&ograve;gics calia&nbsp;comen&ccedil;ar a introduir aspectes&nbsp;importants i innovadors sobre el tema.&nbsp;Tamb&eacute; aprofitarem per posar al dia els&nbsp;projectes d&rsquo;aquells que van participar&nbsp;en el curs d&rsquo;emprenedoria ecol&ograve;gica&nbsp;realitzat a l&rsquo;escola durant l&rsquo;any 2010 i&nbsp;part del 2011.M&eacute;s informaci&oacute; a:&nbsp;<a href='/mm/file/2016/Manresa_biofertilitat_150216_1008-1.pdf'>/mm/file/2016/Manresa_biofertilitat_150216_1008-1.pdf</a>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de l&rsquo;Escola&nbsp;Agr&agrave;ria de Manresa: Tel.: 93 874 90 60 o b&eacute; a l&rsquo;enlla&ccedil;: <a href='https://goo.gl/dYxIh5' target='_blank'>https://goo.gl/dYxIh5</a>

Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades&nbsp;del PATT del portal RuralCat: <a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Tàrrega
Resum: Sessió: Ús de xarxes socials per a petits productors i elaboradors artesans que volen posicionar el seu negoci
Descripció: Jornades dirigides a productors i&nbsp;elaboradors amb cap o pocs&nbsp;coneixements de les xarxes socials,&nbsp;que vulguin aprendre a utilitzar les&nbsp;xarxes socials d&rsquo;una manera r&agrave;pida,&nbsp;f&agrave;cil i eficient i que vulguin situar el&nbsp;seu negoci a les xarxes socials.&nbsp;Es far&agrave; sessi&oacute; de treball pr&agrave;ctic per a &nbsp;les que caldr&agrave; m&ograve;bil amb 4G i&nbsp;connexi&oacute; WIFI amb les aplicacions de&nbsp;Facebook, Twitter, Pinterest i&nbsp;Instagran instal&middot;lades. Cal tenir un&nbsp;correu electr&ograve;nic actiu i saber-se la&nbsp;contrasenya.M&eacute;s informaci&oacute; a:&nbsp;<a href='/mm/file/2016/Tarrega_xarxes%20socials_150216_1502-1.pdf' target='_blank'>/mm/file/2016/Tarrega_xarxes%20socials_150216_1502-1.pdf</a>
Dimarts, 16 de Febrer
Hora: 9:15 - 17:15
Lloc: Tremp
Resum: Jornada: Com funciona el mercat de productes ecològics i de qualitat?
Descripció: La jornada s&rsquo;adre&ccedil;a a productors agroalimentaris del segment ecol&ograve;gic i de productes de qualitat i tamb&eacute; a operadors comercials, restauradors i distribu&iuml;dors amb l&rsquo;objectiu de facilitar-los un punt de trobada.
Dimecres, 17 de Febrer
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Maçanet de la Selva
Resum: Jornada: Afectació del 0,5% de l'IBI Municipal per la protecció del medi natural
Descripció: El proper 17 de Febrer, la Fundaci&oacute; Emys i l&#39;Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva, organitzen una <a href='/mm/file/2016/cartell_macanet_jornada.pdf' target='_blank'>jornada informativa</a> sobre la iniciativa de destinar el 0,5% de l&#39;IBI Municipal a la preservaci&oacute; del patrimoni natural del municipi, que ja han aprovat l&#39;Ajuntament de Ma&ccedil;anet de la Selva i el de Santa Coloma de Farners.&nbsp;
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Barcelona
Resum: Presentació del llibre 'Humanidad. Desafíos éticos de las tecnologías emergentes'
Descripció: La incorporaci&oacute; de les tecnologies emergents al nostre cos i la nostra ment obren una nova era. I aquesta &laquo;millora&raquo; de l&rsquo;&eacute;sser hum&agrave; per fer-lo m&eacute;s intel&middot;ligent, longeu, perfecte i feli&ccedil; comporta riscos.&nbsp;Autors/coordinadors: Albert Cortina i Miquel-&Agrave;ngel Serra.La presentaci&oacute; del llibre es far&agrave; el proper 17 de febrer de 2016 al CCCB de Barcelona, a les 18h.
Dijous, 18 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Jornada professional de la Biomassa de Catalunya
Descripció: El dia 18 de febrer tindr&agrave; lloc a l&rsquo;edifici El Sucre de Vic la &nbsp;&ldquo;<strong>Jornada professional de la Biomassa de Catalunya</strong>&rdquo; amb pon&egrave;ncies sobre experi&egrave;ncies tant de l&rsquo;&agrave;mbit municipal com de l&rsquo;&agrave;mbit industrial.Inscripicions gratu&iuml;tes a:

<a href='http://www.vicfires.cat' target='_blank'>www.vicfires.cat</a>

<a href='http://www.firabiomassa.cat' target='_blank'>www.firabiomassa.cat</a>
Dilluns, 22 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Semipresencial (Madrid)
Resum: Curs: Comunicación y divulgación en espacios naturales
Descripció: El objetivo del curso es explorar&nbsp;las claves te&oacute;ricas y pr&aacute;cticas&nbsp;de la comunicaci&oacute;n y divulgaci&oacute;n en espacios naturales, facilitar a los participantes el contacto con herramientas de comunicaci&oacute;n y formatos espec&iacute;ficos en el &aacute;mbito de las &aacute;reas protegidas, y el ensayo de estas herramientas a partir de la revisi&oacute;n de experiencias y buenas pr&aacute;cticas.Madrid, 4 y 5 de abril de 2016

Fase no presencial: 22 de febrero&nbsp;al 22 de abril de 2016Se trata de un curso de formaci&oacute;n de 75 horas organizado en una fase te&oacute;rica-pr&aacute;ctica de car&aacute;cter no presencial (60horas) y una parte pr&aacute;ctica impartida en dos jornadas de trabajo (15 horas). Aquellos interesados que no puedan atender las sesiones presenciales podr&aacute;n realizar alternativamente una versi&oacute;n completamente no presencial del curso.

&nbsp;

Puede ser bonificado por la Fundaci&oacute;n Tripartita.

&nbsp;

<strong>Inscripci&oacute;n abierta&nbsp;hasta el 14 de febrero de 2016.</strong>

&nbsp;

M&aacute;s informaci&oacute;n:

&nbsp;

Folleto:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf</a>

&nbsp;

Formulario de inscripci&oacute;n:

<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx' target='_blank'>http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx</a>

&nbsp;
Dimarts, 23 de Febrer
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Boí i Espot
Resum: Taller informatiu de la Xarxa Natura 2000
Descripció: S&rsquo;exposar&agrave; el marc legal que regula les activitats de cada sector interessat en la XARXA NATURA 2000 i&nbsp;les oportunitats que la inclusi&oacute; en aquesta xarxa implica per cada sector. En el seg&uuml;ent <a href='http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/20160223_tallerN2000-00001' target='_blank'>enlla&ccedil; </a>podreu ampliar informaci&oacute;.La sessi&oacute; es realitzar&agrave; el dia 23 de febrer a la Casa del Parc Nacional de Bo&iacute; a les 11:00h i a la Casa del Parc Nacional d&rsquo; Espot, a les 17:00h.
Dimecres, 24 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: Curs: Maneig i teràpies naturals en ramaderia ecològica
Descripció: Homeopatia, fitoter&agrave;pia, olis essencials i altres remeis tradicionals.
Dijous, 25 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Resum: Acte de presentació 3era edició dels Ajuts DIPLOCAT
Descripció: Aquest 2016 seguim donant suport a la projecci&oacute; internacional de les organitzacions civils catalanes amb la 3era convocat&ograve;ria dels Ajuts DIPLOCAT&nbsp;a la internacionalitzaci&oacute; de la societat civil.Us convidem a l&rsquo;acte de presentaci&oacute; dels Ajuts DIPLOCAT 2016 per a la projecci&oacute; internacional de les organitzacions civils catalanes que tindr&agrave; lloc el proper dijous 25 de febrer a les 18 hores a la sala cotxeres del Palau Robert (Passeig de Gr&agrave;cia, 107, Barcelona). Parlarem dels ajuts i les novetats d&rsquo;aquesta nova convocat&ograve;ria.Data: dijous 25 de febrer 2016 a les 18:00 h

Lloc: Sala Cotxeres del Palau Robert (Pg. de Gr&agrave;cia, 107)

Presentaci&oacute; a c&agrave;rrec de: M&ograve;nica Sabata, presidenta de la Federaci&oacute; d&rsquo;Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Albert Royo, secretari general del Consell de Diplom&agrave;cia P&uacute;blica de CatalunyaPodeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia a&nbsp;secretaria@focir.cat&nbsp;i/o al tel&egrave;fon 932 690 540.Descarregueu la <a href='http://focir.cat/wp-content/uploads/2016/01/Convocatoria_presentacio_ajuts_2016.pdf' target='_blank'>invitaci&oacute;</a>.

Gràcies a PHP iCalendar