agenda - 8 de Febrer - 14 de Febrer

8 de Febrer - 14 de Febrer

agenda Calendari
Dilluns, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Riudarenes
Resum: Curs d'agricultura ecològica homologat
Descripció: Per sisè any consecutiu, des de la Fundació Emys, realitzem la formació en agricultura ecològica amb l'objectiu que els participants aprenguin a menar un hort ecològic, i descobreixin les tècniques i eines que fan possible l'eficiència i garanteixin la qualitat del producte que estan produint.Títol: curs "Horta ecològica I: Fonaments per a l'horticultura ecològica professional" (6a edició)Dia: inici dissabte 30 de gener del 2016- final 26 de novembre del 2016 (16 sessions · 64 hores)Horari: de 09:00 a 13:00 h

Lloc: Can Moragues, RiudarenesPreu: 160 €Certificació: el curs tindrà la homologació del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya com a formació oficial dels productors en procés d'incorporació en el sector agrari (Codi homologació pendent). Per obtenir el certificat de realització caldrà assistir a un mínim del 80% de les sessions. La certificació s'expedeix un cop finalitzat el curs.
Dimarts, 9 de Febrer
Hora: 9:45 - 13:45
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació dels projectes d’educació i sensibilització ambiental 2014-15
Descripció: El proper 9 de febrer es farà la jornada de presentació dels projectes que van obtenir ajut en la convocatòria de subvencions per a projectes d'educació i sensibilització ambiental duts a terme els anys 2014 i 2015.

<img alt='' src='http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/actualitat/2016/img/jornada_educacio.jpg_1709197875.jpg' style='width: 250px; height: 152px; margin: 10px; float: left;' />
Dimecres, 10 de Febrer
Hora: 16:30 - 17:30
Lloc: Manresa
Resum: Jornada gratuïta “Promoció dels productes agroalimentaris a partir de la tècnica de màrqueting de l’storytelling”
Descripció: Places limitades. L&rsquo;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&rsquo;s mitjan&ccedil;ant el seg&uuml;ent&nbsp;<a href='https://docs.google.com/forms/d/1xpFcGrwBud59PKLNjGqpd9osTze3oxJ8cx1I4DmKCHs/viewform' target='_blank'>formulari online</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;podeu contactar a: &nbsp;

N&uacute;ria Serena &middot;&nbsp;669 45 45 61 &middot;&nbsp;<a href='nuria.serena@raiels.cat'>nuria.serena@raiels.cat</a>M&eacute;s informaci&oacute;: <a href='http://associaciolera.org/wp-content/uploads/2016/01/Cartell-Jornada_T%C3%A8cnica_Storytelling_10febrer.pdf' target='_blank'>Cartell &ndash; Jornada_T&egrave;cnica_Storytelling_10febrer</a>

Gràcies a PHP iCalendar