agenda - 30 de Novembre - 6 de Desembre

30 de Novembre - 6 de Desembre

agenda Calendari
Divendres, 4 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Deltebre
Resum: Canvi Climàtic al Delta de l'Ebre: gestió de l'aigua i dels sediments
Descripció: Jornada t&egrave;cnica on es parlar&agrave; sobre la fragilitat dels agro-sistemes del Delta de l&#39;Ebre i l&#39;impacte imminent del canvi clim&agrave;tic sobre aquests. Podeu consultar tot el <a href='http://?http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Deltebre_canvi-climatic_041215_1206.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>. Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://?www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Massanes i Riells de Montseny
Resum: Silvicultura propera a la Natura: gestió, producció i economia
Descripció: Durant la jornada, en la qual farem parada en dues finques privades, una situada a la plana selvatana amb pres&egrave;ncia d&rsquo;una massa mixta de frondoses i con&iacute;feres i una altra ubicada al Montseny amb pres&egrave;ncia d&rsquo;alzinars i plantacions d&rsquo;avet Douglas, es mostrar&agrave; la gesti&oacute; executada per la propietat de cada una d&rsquo;elles, les quals a la seva manera han buscat l&rsquo;equilibri econ&ograve;mic entre producci&oacute; i conservaci&oacute; del bosc. L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s el de difondre les claus de la gesti&oacute; propera a la Natura, les quals, amb intervencions suaus per&ograve; freq&uuml;ents i un cop conegut el potencial de cada massa forestal, ens ajudaran a assolir el m&agrave;xim potencial productiu de la massa forestal.Consulteu el<a href='http://agricultura.gencat.cat/web/.content/fo_formacio/fo01_transferencia_tecnologica/patt/jornades_tecniques_2015/fitxers_binaris_2015/Massanes_silvicultura_041215_267.pdf' target='_blank'> programa complet de la jornada aqu&iacute;</a>.

Preinscripcions a:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>

Gràcies a PHP iCalendar