agenda - Dissabte, 28 de Novembre

Dissabte, 28 de Novembre

agenda Calendari
Dissabte, 28 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Lleida
Resum: Taller: Eines 2.0 per a l'estudi i seguiment naturalista
Descripció: Presentació dels diferents portals web i apps de recollida i consulta de dades i informació natura-lista i sortida de camp al Parc de la Mitjana.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, descarregueu el <a href='/mm/file/2015/cartell%20eines%202_0-1.pdf' target='_blank'>cartell del taller aqu&iacute;</a>.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: La Vall de Bianya (La Garrotxa)
Resum: Jornada sobre Construccions de Pedra Seca
Descripció: Peculiar estil de construcci&oacute;, de la qual es donar&agrave; a con&egrave;ixer els or&iacute;gens i&nbsp;l&#39;historia, les t&egrave;cniques constructives i&nbsp;les tipologies que podem trobar&nbsp;escampades per molts dels pa&iuml;sos de&nbsp;la Mediterr&agrave;nia.

Gràcies a PHP iCalendar