agenda - Divendres, 27 de Novembre

Divendres, 27 de Novembre

agenda Calendari
Divendres, 27 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de recerca i innovació en sistemes herbacis extensius ecològics
Descripció: La jornada pretén presentar els principals resultats de la recerca duta a terme pel Grup de Recerca Consolidat Ecologia dels Sistemes Agrícoles de la Universitat de Barcelona durant els darrers anys en els conreus herbacis extensius de Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Cartell_def_Programa%20Jornada%20Tecnica%20UB-27%20Novembre%202015.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Matadepera
Resum: Jornada: Ramaderia Ecològica
Descripció: Aquesta jornada vol ser un espai per&nbsp;aprendre de diferents experi&egrave;ncies en&nbsp;ramaderia ecol&ograve;gica al Vall&egrave;s Occidental i resoldre els&nbsp;dubtes i consultes que puguin sorgir&nbsp;dels assistents.

Gràcies a PHP iCalendar