agenda - Dimarts, 24 de Novembre

Dimarts, 24 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Prats de Lluçanès
Resum: Emprendre al Lluçanès: idees, recursos i oportunitats - Jornada
Descripció: <div style='text-align: justify;'>La jornada est&agrave; adre&ccedil;ada a emprenedors/es potencials del territori del Llu&ccedil;an&egrave;s i t&eacute; com objectiu informar de les l&iacute;nies de finan&ccedil;ament del programa LEADER aix&iacute; com dotar als assistents de la visi&oacute; emprenedora en base a ser innovador de pensament i en la forma d&#39;actuar i coneixent de primera m&agrave;, dos casos d&#39;&egrave;xit de persones emprenedores del Llu&ccedil;an&egrave;s.Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Prats%20Llucanes_emprenedoria_241115_7.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.</div>
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada: Models de comercialització de productes ecològics
Descripció: En aquesta jornada es tractaran&nbsp;diferents estrat&egrave;gies relacionades amb&nbsp;la comercialitzaci&oacute; dels productes&nbsp;ecol&ograve;gics, i amb el seu potencial&nbsp;n&iacute;nxol de mercat, amb el fi de tenir a&nbsp;disposici&oacute; arguments que permetin la&nbsp;millor comercialitzaci&oacute; dels productes&nbsp;en un mercat, en amplia expansi&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Barcelona_comercialitzacio%20PAE_241115_1119-1.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.

Gràcies a PHP iCalendar