agenda - 16 de Novembre - 22 de Novembre

16 de Novembre - 22 de Novembre

agenda Calendari
Dilluns, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Curs online
Resum: Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio para técnicos de entidades
Descripció: Duración: 30 horas

Inicio: <strong>16 de noviembre de 2015</strong>

Fecha l&iacute;mite para matricularse: 11&nbsp;de noviembre.

Curso online impartido en el Campus Virtual de la UVIC-UCC

Precio: 16&euro;<strong>OBJETIVOS DEL CURSO</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Capacitar a todas aquellas personas interesadas en desarrollar iniciativas de custodia del territorio, ya sea en organizaciones existentes como en otras de nueva creaci&oacute;n.

- Presentar el concepto de la custodia del territorio como una estrategia y conjunto de herramientas para conservar y gestionar la naturaleza y el paisaje basada en la implicaci&oacute;n de la sociedad civil, los propietarios de terrenos y otros agentes sociales.

- Exponer, de manera introductoria, las principales herramientas y metodolog&iacute;as que emplean las organizaciones y profesionales dedicados a la custodia del&nbsp;territorio.

- Dar a conocer, a trav&eacute;s de ejemplos, datos y publicaciones varias, la situaci&oacute;n de la custodia del territorio en el Estado espa&ntilde;ol.</div>


<strong>METODOLOGIA</strong>

La metodolog&iacute;a de este curso se basa en la formaci&oacute;n a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a trav&eacute;s de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC). Despu&eacute;s de la lectura de cada m&oacute;dulo el alumno deber&aacute; responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto le&iacute;do, que dar&aacute;n acceso al siguiente m&oacute;dulo. Al ser un curso auto evaluativo,&nbsp; la implicaci&oacute;n del alumno en la lectura y comprensi&oacute;n de los materiales facilitados determinar&aacute;n su grado de aprendizaje sobre la tem&aacute;tica. Adem&aacute;s se facilitar&aacute; al alumno una gu&iacute;a metodol&oacute;gica para el buen seguimiento del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podr&aacute; consultar al tutor en caso de tener alguna duda en concreto.<strong>CONTENIDO</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>M&oacute;dulo 1. PRINCIPIOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y AGENTES IMPLICADOS

M&oacute;dulo 2. MARCO LEGAL Y OPCIONES JUR&Iacute;DICAS PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

M&oacute;dulo 3. ESTRATEGIAS E IMPLICACI&Oacute;N SOCIAL Y FUENTES DE FINANCIACI&Oacute;N

M&oacute;dulo 4. C&Oacute;MO PLANTEAR Y DESARROLLAR UNA INICIATIVA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO</div>


Para m&aacute;s informaci&oacute;n y matr&iacute;culas consultad el Folleto informativo del curso: <a href='/mm/file/2015/Curso_online_Tejiendo_2a_edicion_DEF.pdf' target='_blank'>descargar folleto informativo del curso</a>.&nbsp;<em>Este curso es posible gracias al proyecto <strong>Tejiendo Redes para la custodia del territorio en&nbsp;Espa&ntilde;a 2015- 2016. Fomento de la implicaci&oacute;n social en la conservaci&oacute;n del territorio</strong>,&nbsp;una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo; que&nbsp;cuenta con el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.Este curso est&aacute; basado en una acci&oacute;n del&nbsp;proyecto LandLife 2011 - 2014 (LIFE 10 INF/ES/540). M&aacute;s informaci&oacute;n en&nbsp;<a href='http://www.landstewardship.eu' target='_blank'>www.landstewardship.eu</a></em>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Berlín
Resum: Workshop sobre Serveis Ecosistèmics en Àrees Protegides d'Europa
Descripció: Els dies 16 i 17 de novembre de 2015 tindr&agrave; lloc a Berl&iacute;n dos dies de tallers on es tractar&agrave; la tem&agrave;tica dels serveis ecosit&egrave;mics a les &agrave;rees naturals protegides d&#39;Europa. Podeu consultar el <a href='http://www.eurosite.org/files/Schedule.pdf' target='_blank'>programa aqu&iacute;</a>. Per inscriure-us, heu d&#39;omplir el <a href='https://docs.google.com/forms/d/10i9l3hvY6yxlG57rVUveBSER2tMeokEe-y56XjrFVNI/viewform' target='_blank'>formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>.
Dimarts, 17 de Novembre
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: per concretar
Resum: Curs intensiu de comptabilitat per a entitats no lucratives
Descripció: Del 17 de novembre al 15 de desembre, la Fundaci&oacute; Catalana de l&#39;Esplai organitza aquest curs 100% subvencionat (sense cost per als alumnes). El curs &eacute;s presencial i falta concretar el lloc de realitzaci&oacute;. L&#39;horari ser&agrave; de 18 a 21h.

Inscripcions a cee@fundesplai.org o al 93.551.15.33.Podeu consultar m&eacute;s cursos subvencionats per als propers mesos a:&nbsp;<a href='https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada' target='_blank'>https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada</a>
Dimecres, 18 de Novembre
Hora: 9:00 - 17:00
Lloc: Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47 - Barcelona)
Resum: XII Jornada CREAF SCB ICHN: Els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos
Descripció: En la XII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural (ICHN) es&nbsp;discutir&agrave; i reflexionar&agrave; obertament sobre els serveis ambientals que ens ofereixen els ecosistemes i les decisions i&nbsp;pol&iacute;tiques de gesti&oacute; necessaris tant per beneficiar la societat com per preservar aquests entorns naturals.Inscripcions: <a href='https://docs.google.com/forms/d/1bHtXiX9oltXuMRcXxIS9rCnorQy7AKSd5Jocgi9QU8U/viewform?c=0&amp;w=1' target='_blank'>formulari</a>

Descarrega el <a href='http://blog.creaf.cat/wp-content/uploads/2015/09/Jornada_CREAF_ICHN_SCB_SEB_2015_def_low.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='http://blog.creaf.cat/noticies/els-serveis-ecosistemics-que-ens-ofereixen-els-boscos-xii-jornada-creaf-scb-ichn/' target='_blank'>blog del CREAF</a>.

Gràcies a PHP iCalendar