agenda - 2 de Novembre - 8 de Novembre

2 de Novembre - 8 de Novembre

agenda Calendari
Dimecres, 4 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada anual de la XCT 2015
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong>4 de novembre de 2015 </strong>- Institut d&rsquo;Estudis Catalans - C/ del Carme, 47. Barcelona</div>


<strong>Objectiu de la Jornada</strong>

Esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i que, a la vegada, doni resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu.Durant la Jornada es duran a terme els seg&uuml;ents <strong>sessions</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Presentaci&oacute; de l&rsquo;inventari d&rsquo;acords de cust&ograve;dia 2015 i de la proposta de registre d&rsquo;acords i entitats.

- Ronda de comunicacions curtes per a que els participants exposin els seus projectes de cust&ograve;dia del territori (total 24 comunicacions de 10 minuts repartides en 3 sales en paral&middot;lel).

- Sessions de formaci&oacute; i debat (total 9 sessions de 1,5 h cadascuna, repartides en 3 sales en paral&middot;lel).&nbsp;</div>


<strong>Sessions de debat i formaci&oacute;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Pac, greening i cust&ograve;dia del territori. <em>Jordi Puig de l&rsquo;Espigall.&nbsp;</em>

2. De l&rsquo;acord a la signatura: com redactar un contracte de cust&ograve;dia.<em> Guillem Mas i Irene Figueroa de Paisatges Vius.</em>

3. Emprenedoria Social i economia verda en la cust&ograve;dia del territori. <em>Marc Vilahur de&nbsp;Fundaci&oacute; Emys i Albert Rosa de Fundaci&oacute; Astres.</em>

4. Oportunitats de finan&ccedil;ament en programes de RDI de la UE: eines per a explorar-los. <em>Olga Roig del CREAF.</em>

5. Com involucrar nous propietaris a la custodia agr&agrave;ria. <em>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria.</em>

6. Dinamitza la cust&ograve;dia des del teu Ajuntament! <em>Jordi Boadas (t&egrave;cnic de l&rsquo;Ajuntament de Vic), &nbsp;Xavier Romero (T&egrave;cnic de medi ambient de l&rsquo;Ajuntament de Granollers) i Vicen&ccedil; Planas (t&egrave;cnic de dinamitzaci&oacute; agr&agrave;ria de l&rsquo;Ajuntament de Granollers).</em>

7. Bancs de conservaci&oacute; i cust&ograve;dia del territori: una soluci&oacute; en busca de problema? <em>Antonio Ruiz del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em>.

8. Els b&eacute;ns comuns i la cust&ograve;dia del territori: governan&ccedil;a ambiental i acci&oacute; col&middot;lectiva. <em>Joan Subirats i Jofre Rodrigo. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.&nbsp;</em>

9. El desenvolupament de la cust&ograve;dia forestal: propostes i reptes. <em>Ponents: representants de diverses entitats de cust&ograve;dia que treballen en projectes forestals.</em></div>


La inscripci&oacute; a la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&#39;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/jornada_anual_2015' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/jornada_anual_2015</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les tem&agrave;tiques de les sessions de formaci&oacute; i debat, com inscriure&#39;s i com presentar comunicacions curtes descarregueu-vos el <a href='/mm/file/2015/Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>PROGRAMA DE LA JORNADA</a>.Tamb&eacute; us proporcionem l&#39;enlla&ccedil; a la fitxa model per presentar comunicacions curtes. La data l&iacute;mit per presentar &eacute;s el proper dijous 15 d&#39;octubre.

<a href='/mm/file/2015/2015_fitxa_presentacio_comunicacions_jornada_anual_xct.doc' target='_blank'>Descarregar fitxa de les comunicacions curtes</a>.

&nbsp;
Divendres, 6 de Novembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Barcelona
Resum: Setmana de la Ciència: Agroecologia i sistemes alimentaris per la transformació social
Descripció: En el marc de la 18ena edici&oacute; de la <a href='http://xct.cat/events/2015/11/12/01/comenca-la-setmana-de-la-ciencia-2015' target='_blank'>Setmana de la Ci&egrave;ncia</a> s&#39;organitza una jornada t&egrave;cnica amb l&#39;objectiu de donar a con&egrave;ixer la C&agrave;tedra d&rsquo;Agroecologia i Sistemes Alimentaris a la societat catalana en general, i a la comunitat cient&iacute;fica i el sector agroalimentari en particular. Consulteu el <a href='http://www.uvic.cat/setmana-de-la-ciencia/edicio-2015/jornada_agroecologia' target='_blank'>programa de la jornada</a> a la web.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar