agenda - Novembre de 2015

Novembre de 2015

agenda Calendari
Dimecres, 4 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada anual de la XCT 2015
Descripció: <div style='text-align: center;'><strong>4 de novembre de 2015 </strong>- Institut d&rsquo;Estudis Catalans - C/ del Carme, 47. Barcelona</div>


<strong>Objectiu de la Jornada</strong>

Esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la cust&ograve;dia del territori i que, a la vegada, doni resposta a les necessitats formatives del col&middot;lectiu.Durant la Jornada es duran a terme els seg&uuml;ents <strong>sessions</strong>:

<div style='margin-left: 40px;'>- Presentaci&oacute; de l&rsquo;inventari d&rsquo;acords de cust&ograve;dia 2015 i de la proposta de registre d&rsquo;acords i entitats.

- Ronda de comunicacions curtes per a que els participants exposin els seus projectes de cust&ograve;dia del territori (total 24 comunicacions de 10 minuts repartides en 3 sales en paral&middot;lel).

- Sessions de formaci&oacute; i debat (total 9 sessions de 1,5 h cadascuna, repartides en 3 sales en paral&middot;lel).&nbsp;</div>


<strong>Sessions de debat i formaci&oacute;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Pac, greening i cust&ograve;dia del territori. <em>Jordi Puig de l&rsquo;Espigall.&nbsp;</em>

2. De l&rsquo;acord a la signatura: com redactar un contracte de cust&ograve;dia.<em> Guillem Mas i Irene Figueroa de Paisatges Vius.</em>

3. Emprenedoria Social i economia verda en la cust&ograve;dia del territori. <em>Marc Vilahur de&nbsp;Fundaci&oacute; Emys i Albert Rosa de Fundaci&oacute; Astres.</em>

4. Oportunitats de finan&ccedil;ament en programes de RDI de la UE: eines per a explorar-los. <em>Olga Roig del CREAF.</em>

5. Com involucrar nous propietaris a la custodia agr&agrave;ria. <em>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria.</em>

6. Dinamitza la cust&ograve;dia des del teu Ajuntament! <em>Jordi Boadas (t&egrave;cnic de l&rsquo;Ajuntament de Vic), &nbsp;Xavier Romero (T&egrave;cnic de medi ambient de l&rsquo;Ajuntament de Granollers) i Vicen&ccedil; Planas (t&egrave;cnic de dinamitzaci&oacute; agr&agrave;ria de l&rsquo;Ajuntament de Granollers).</em>

7. Bancs de conservaci&oacute; i cust&ograve;dia del territori: una soluci&oacute; en busca de problema? <em>Antonio Ruiz del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em>.

8. Els b&eacute;ns comuns i la cust&ograve;dia del territori: governan&ccedil;a ambiental i acci&oacute; col&middot;lectiva. <em>Joan Subirats i Jofre Rodrigo. Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.&nbsp;</em>

9. El desenvolupament de la cust&ograve;dia forestal: propostes i reptes. <em>Ponents: representants de diverses entitats de cust&ograve;dia que treballen en projectes forestals.</em></div>


La inscripci&oacute; a la Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necessari inscriure&#39;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;

<a href='http://www.custodiaterritori.org/forms/jornada_anual_2015' target='_blank'>www.custodiaterritori.org/forms/jornada_anual_2015</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les tem&agrave;tiques de les sessions de formaci&oacute; i debat, com inscriure&#39;s i com presentar comunicacions curtes descarregueu-vos el <a href='/mm/file/2015/Programa%20jornada%20anual_XCT_DEF.pdf' target='_blank'>PROGRAMA DE LA JORNADA</a>.Tamb&eacute; us proporcionem l&#39;enlla&ccedil; a la fitxa model per presentar comunicacions curtes. La data l&iacute;mit per presentar &eacute;s el proper dijous 15 d&#39;octubre.

<a href='/mm/file/2015/2015_fitxa_presentacio_comunicacions_jornada_anual_xct.doc' target='_blank'>Descarregar fitxa de les comunicacions curtes</a>.

&nbsp;
Divendres, 6 de Novembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Barcelona
Resum: Setmana de la Ciència: Agroecologia i sistemes alimentaris per la transformació social
Descripció: En el marc de la 18ena edici&oacute; de la <a href='http://xct.cat/events/2015/11/12/01/comenca-la-setmana-de-la-ciencia-2015' target='_blank'>Setmana de la Ci&egrave;ncia</a> s&#39;organitza una jornada t&egrave;cnica amb l&#39;objectiu de donar a con&egrave;ixer la C&agrave;tedra d&rsquo;Agroecologia i Sistemes Alimentaris a la societat catalana en general, i a la comunitat cient&iacute;fica i el sector agroalimentari en particular. Consulteu el <a href='http://www.uvic.cat/setmana-de-la-ciencia/edicio-2015/jornada_agroecologia' target='_blank'>programa de la jornada</a> a la web.

&nbsp;
Dilluns, 9 de Novembre
Hora: 15:00 - 16:00
Lloc: Ripoll
Resum: Jornada tècnica: Introducció al posicionament web i les xarxes socials per establiments agroturístics
Descripció: Les xarxes socials s&oacute;n eines eficaces per a posicionar-nos a Internet i per ajudar a construir una bona reputaci&oacute; on-line. L&#39;optimitzaci&oacute; per a motors de cerca o posicionament a cercadors &eacute;s un proc&eacute;s que t&eacute; per objectiu augmentar la visibilitat d&#39;un lloc web als motors de cerca, incrementant-ne la posici&oacute; a la p&agrave;gina de resultats. En aquest taller tamb&eacute; es donaran algunes claus per optimitzar la pres&egrave;ncia a internet, publicar continguts i gestionar enlla&ccedil;os amb fins professionals en les xarxes socials.Descarrega el <a href='/mm/file/Ripoll_xarxes_socials_091115_712.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.
Dimecres, 11 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Bellaterra
Resum: Postgrau en Dinamització Local Agroecològica - 2a edició
Descripció: Dirigit a professionals, activistes i estudiants interessats/des en formar-se per promoure la Transici&oacute; Agroecol&ograve;gica dels nostres territoris.Amb l&rsquo;objectiu de capacitar l&rsquo;alumnat en el disseny i la implementaci&oacute; de nous projectes de DLAe, aquesta diplomatura de postgrau es basa en un enfocament transdisciplinar que articula les ci&egrave;ncies socials i naturals, engloba aspectes te&ograve;rics i metodol&ograve;gics, i&nbsp;combina la doc&egrave;ncia on-line amb sessions presencials. Aquestes tindran lloc en tres caps de setmana durant el transcurs dels quals es visitaran experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques catalanes de DLAe de refer&egrave;ncia.Es tracta d&rsquo;una formaci&oacute; d&rsquo;&agrave;mbit estatal que compta amb professorat i alumnat tant de Catalunya com de la resta de l&rsquo;Estat espanyol; conseq&uuml;entment, l&rsquo;idioma vehicular del Postgrau ser&agrave; el castell&agrave;.Procediment i dates:

El proc&eacute;s d&rsquo;inscripci&oacute; i matriculaci&oacute; es formalitza en dos per&iacute;odes consecutius:

<strong>Inscripci&oacute;, del 15 setembre al 15 de novembre</strong>

<strong>Matr&iacute;cula, del 16 de novembre al 20 de desembre</strong>

Ambdues passes es tramitaran on-line. Per tramitar la inscripci&oacute;/matr&iacute;cula on-line clica&nbsp;<a href='http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-dinamitzacio-local-agroecologica/inscripcio-1203328494108.html/param1-3258_ca/param2-1998/' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.

Aquelles persones que ho prefereixin tamb&eacute; tenen l&rsquo;opci&oacute; de fer-ho presencialment a l&rsquo;Unitat d&rsquo;Atenci&oacute; a l&rsquo;Usuari de l&rsquo;<a href='http://www.uab.cat/web/estudiar/escola-de-postgrau/planols-i-transports-1345673384382.html' target='_blank'>Escola de Postgrau de la UAB</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute;:

<a href='http://dlae.cat/' target='_blank'>http://dlae.cat/</a>&nbsp;(catal&agrave;)

<a href='http://dlae.cat/?lang=es' target='_blank'>http://dlae.cat/?lang=es</a>&nbsp;(castell&agrave;)<em>Text extret de: <a href='http://associaciolera.org/?event=segona-edicio-de-la-diplomatura-de-postgrau-en-dinamitzacio-local-agroecologica&amp;event_date=2015-11-15' target='_blank'>l&#39;Era</a></em>
Dijous, 12 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Vic - Barcelona
Resum: Comença la Setmana de la Ciència 2015
Descripció: Del 13 al 22 de novembre de 2015, podeu gaudir de diferents jornades, confer&egrave;ncies, activitats, exposicions i cinef&ograve;rums que nodriran la 18ena edici&oacute; de la Setmana de la Ci&egrave;ncia.
Dissabte, 14 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Riudarenes
Resum: Jornada tècnica: Com fer més eficient i rentable una explotació hortícola ecològica
Descripció:

L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s&nbsp;exposar estrat&egrave;gies per millorar el&nbsp;rendiment d&#39;una explotaci&oacute; tenint en&nbsp;compte els fluxes de l&#39;aigua, l&#39;energia i&nbsp;les primeres mat&egrave;ries; tot aprofitant els

recursos que es tenen a l&#39;abast.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;<a href='http://www.fundacioemys.com/' target='_blank'>http://www.fundacioemys.com/</a>Podeu descarregar el <a href='/mm/file/Riudarenes_eficiencia_141115_1120.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.Organitza:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h60/mm/image/logos/logo_f_emys.jpg' style='width: 200px; height: 60px; margin: 10px; float: left;' />
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Reus
Resum: Jornada: recuperació i conservació de varietats locals d'olivera i els seus olis monovarietals
Descripció: En el marc d&#39;aquesta jornada es pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer algunes de les varietats locals d&#39;olivera de Catalunya i el seu potencial de mercat, de la m&agrave; de diferents productors locals.

Podeu consultar el<a href='/mm/file/noticies/2015/151110_Jornada_oli_Reus.pdf' target='_blank'> programa de la jornada aqu&iacute;</a>.
Dilluns, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Curs online
Resum: Curso Introductorio sobre Custodia del Territorio para técnicos de entidades
Descripció: Duraci&oacute;n: 30 horas

Inicio: <strong>16 de noviembre de 2015</strong>

Fecha l&iacute;mite para matricularse: 11&nbsp;de noviembre.

Curso online impartido en el Campus Virtual de la UVIC-UCC

Precio: 16&euro;<strong>OBJETIVOS DEL CURSO</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Capacitar a todas aquellas personas interesadas en desarrollar iniciativas de custodia del territorio, ya sea en organizaciones existentes como en otras de nueva creaci&oacute;n.

- Presentar el concepto de la custodia del territorio como una estrategia y conjunto de herramientas para conservar y gestionar la naturaleza y el paisaje basada en la implicaci&oacute;n de la sociedad civil, los propietarios de terrenos y otros agentes sociales.

- Exponer, de manera introductoria, las principales herramientas y metodolog&iacute;as que emplean las organizaciones y profesionales dedicados a la custodia del&nbsp;territorio.

- Dar a conocer, a trav&eacute;s de ejemplos, datos y publicaciones varias, la situaci&oacute;n de la custodia del territorio en el Estado espa&ntilde;ol.</div>


<strong>METODOLOGIA</strong>

La metodolog&iacute;a de este curso se basa en la formaci&oacute;n a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a trav&eacute;s de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC). Despu&eacute;s de la lectura de cada m&oacute;dulo el alumno deber&aacute; responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto le&iacute;do, que dar&aacute;n acceso al siguiente m&oacute;dulo. Al ser un curso auto evaluativo,&nbsp; la implicaci&oacute;n del alumno en la lectura y comprensi&oacute;n de los materiales facilitados determinar&aacute;n su grado de aprendizaje sobre la tem&aacute;tica. Adem&aacute;s se facilitar&aacute; al alumno una gu&iacute;a metodol&oacute;gica para el buen seguimiento del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podr&aacute; consultar al tutor en caso de tener alguna duda en concreto.<strong>CONTENIDO</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>M&oacute;dulo 1. PRINCIPIOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y AGENTES IMPLICADOS

M&oacute;dulo 2. MARCO LEGAL Y OPCIONES JUR&Iacute;DICAS PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

M&oacute;dulo 3. ESTRATEGIAS E IMPLICACI&Oacute;N SOCIAL Y FUENTES DE FINANCIACI&Oacute;N

M&oacute;dulo 4. C&Oacute;MO PLANTEAR Y DESARROLLAR UNA INICIATIVA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO</div>


Para m&aacute;s informaci&oacute;n y matr&iacute;culas consultad el Folleto informativo del curso: <a href='/mm/file/2015/Curso_online_Tejiendo_2a_edicion_DEF.pdf' target='_blank'>descargar folleto informativo del curso</a>.&nbsp;<em>Este curso es posible gracias al proyecto <strong>Tejiendo Redes para la custodia del territorio en&nbsp;Espa&ntilde;a 2015- 2016. Fomento de la implicaci&oacute;n social en la conservaci&oacute;n del territorio</strong>,&nbsp;una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo; que&nbsp;cuenta con el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.Este curso est&aacute; basado en una acci&oacute;n del&nbsp;proyecto LandLife 2011 - 2014 (LIFE 10 INF/ES/540). M&aacute;s informaci&oacute;n en&nbsp;<a href='http://www.landstewardship.eu' target='_blank'>www.landstewardship.eu</a></em>

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Berlín
Resum: Workshop sobre Serveis Ecosistèmics en Àrees Protegides d'Europa
Descripció: Els dies 16 i 17 de novembre de 2015 tindr&agrave; lloc a Berl&iacute;n dos dies de tallers on es tractar&agrave; la tem&agrave;tica dels serveis ecosit&egrave;mics a les &agrave;rees naturals protegides d&#39;Europa. Podeu consultar el <a href='http://www.eurosite.org/files/Schedule.pdf' target='_blank'>programa aqu&iacute;</a>. Per inscriure-us, heu d&#39;omplir el <a href='https://docs.google.com/forms/d/10i9l3hvY6yxlG57rVUveBSER2tMeokEe-y56XjrFVNI/viewform' target='_blank'>formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>.
Dimarts, 17 de Novembre
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: per concretar
Resum: Curs intensiu de comptabilitat per a entitats no lucratives
Descripció: Del 17 de novembre al 15 de desembre, la Fundaci&oacute; Catalana de l&#39;Esplai organitza aquest curs 100% subvencionat (sense cost per als alumnes). El curs &eacute;s presencial i falta concretar el lloc de realitzaci&oacute;. L&#39;horari ser&agrave; de 18 a 21h.

Inscripcions a cee@fundesplai.org o al 93.551.15.33.Podeu consultar m&eacute;s cursos subvencionats per als propers mesos a:&nbsp;<a href='https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada' target='_blank'>https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada</a>
Dimecres, 18 de Novembre
Hora: 9:00 - 17:00
Lloc: Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47 - Barcelona)
Resum: XII Jornada CREAF SCB ICHN: Els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos
Descripció: En la XII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural (ICHN) es&nbsp;discutir&agrave; i reflexionar&agrave; obertament sobre els serveis ambientals que ens ofereixen els ecosistemes i les decisions i&nbsp;pol&iacute;tiques de gesti&oacute; necessaris tant per beneficiar la societat com per preservar aquests entorns naturals.Inscripcions: <a href='https://docs.google.com/forms/d/1bHtXiX9oltXuMRcXxIS9rCnorQy7AKSd5Jocgi9QU8U/viewform?c=0&amp;w=1' target='_blank'>formulari</a>

Descarrega el <a href='http://blog.creaf.cat/wp-content/uploads/2015/09/Jornada_CREAF_ICHN_SCB_SEB_2015_def_low.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='http://blog.creaf.cat/noticies/els-serveis-ecosistemics-que-ens-ofereixen-els-boscos-xii-jornada-creaf-scb-ichn/' target='_blank'>blog del CREAF</a>.
Dimarts, 24 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Prats de Lluçanès
Resum: Emprendre al Lluçanès: idees, recursos i oportunitats - Jornada
Descripció: <div style='text-align: justify;'>La jornada est&agrave; adre&ccedil;ada a emprenedors/es potencials del territori del Llu&ccedil;an&egrave;s i t&eacute; com objectiu informar de les l&iacute;nies de finan&ccedil;ament del programa LEADER aix&iacute; com dotar als assistents de la visi&oacute; emprenedora en base a ser innovador de pensament i en la forma d&#39;actuar i coneixent de primera m&agrave;, dos casos d&#39;&egrave;xit de persones emprenedores del Llu&ccedil;an&egrave;s.Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Prats%20Llucanes_emprenedoria_241115_7.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.</div>
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada: Models de comercialització de productes ecològics
Descripció: En aquesta jornada es tractaran&nbsp;diferents estrat&egrave;gies relacionades amb&nbsp;la comercialitzaci&oacute; dels productes&nbsp;ecol&ograve;gics, i amb el seu potencial&nbsp;n&iacute;nxol de mercat, amb el fi de tenir a&nbsp;disposici&oacute; arguments que permetin la&nbsp;millor comercialitzaci&oacute; dels productes&nbsp;en un mercat, en amplia expansi&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Barcelona_comercialitzacio%20PAE_241115_1119-1.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.
Divendres, 27 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de recerca i innovació en sistemes herbacis extensius ecològics
Descripció: La jornada pret&eacute;n presentar els principals resultats&nbsp;de la recerca duta a terme pel Grup de Recerca&nbsp;Consolidat Ecologia dels Sistemes Agr&iacute;coles de la&nbsp;Universitat de Barcelona durant els darrers anys&nbsp;en els conreus herbacis extensius de Catalunya.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, consulteu el <a href='/mm/file/2015/Cartell_def_Programa%20Jornada%20Tecnica%20UB-27%20Novembre%202015.pdf' target='_blank'>programa de la jornada aqu&iacute;</a>.
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Matadepera
Resum: Jornada: Ramaderia Ecològica
Descripció: Aquesta jornada vol ser un espai per&nbsp;aprendre de diferents experi&egrave;ncies en&nbsp;ramaderia ecol&ograve;gica al Vall&egrave;s Occidental i resoldre els&nbsp;dubtes i consultes que puguin sorgir&nbsp;dels assistents.
Dissabte, 28 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Lleida
Resum: Taller: Eines 2.0 per a l'estudi i seguiment naturalista
Descripció: Presentaci&oacute; dels diferents portals web i apps de recollida i consulta de dades i informaci&oacute; natura-lista i sortida de camp al Parc de la Mitjana.

Per a m&eacute;s informaci&oacute;, descarregueu el <a href='/mm/file/2015/cartell%20eines%202_0-1.pdf' target='_blank'>cartell del taller aqu&iacute;</a>.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: La Vall de Bianya (La Garrotxa)
Resum: Jornada sobre Construccions de Pedra Seca
Descripció: Peculiar estil de construcci&oacute;, de la qual es donar&agrave; a con&egrave;ixer els or&iacute;gens i&nbsp;l&#39;historia, les t&egrave;cniques constructives i&nbsp;les tipologies que podem trobar&nbsp;escampades per molts dels pa&iuml;sos de&nbsp;la Mediterr&agrave;nia.

Gràcies a PHP iCalendar