agenda - Dijous, 29 de Octubre

Dijous, 29 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica - El sòl agrari, un recurs per al desenvolupament sostenible
Descripció: Es proposa una jornada en la que es treballi el valor del sòl, estratègies per a la seva avaluació, gestió i conservació a través de casos pràctics i la reflexió sobre el marc legal necessari per aconseguir-ho.<strong>Destinataris</strong>

Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori, medi natural, zones rurals, verd urb&agrave;, etc.&nbsp;La jornada &eacute;s oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la tem&agrave;tica.<strong>PROGRAMA</strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada -&nbsp;<em>Diputat adscrit a l&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10:00 h El s&ograve;l agrari, recurs limitat i patrimoni com&uacute;&nbsp;-<em> Antoni Enjuanes. Subdirector general d&#39;infraestructures rurals. Departament d&#39;Agricultura de la Generalitat de Catalunya.</em>

10:30 h El tractament del s&ograve;l agrari en el planejament urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Carles Castell. Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h Espais agraris en el planejament territorial i urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Ferran Miralles. Responsable d&#39;Actuacions Estrat&egrave;giques. Departament de Territori i Sostenibilitat.</em>

11:50 h Mapes dels s&ograve;ls a Catalunya. Avaluaci&oacute; de la capacitat agrol&ograve;gica del s&ograve;l&nbsp;-<em> Emili Ascaso. Cap de la Unitat d&#39;Hidrogeologia i S&ograve;ls. Institut Cartogr&agrave;fic i Geol&ograve;gic de Catalunya.</em>

12:10 h Problem&agrave;tica dels s&ograve;ls agr&iacute;coles abandonats&nbsp;- <em>Josep Carles Vicente. Responsable d&#39;estructures i desenvolupament rural. Uni&oacute; de Pagesos.</em>

12:30 h El Parc Agrari del Baix Llobregat&nbsp;- <em>Raimon Roda. Director del Parc Agrari del Baix Llobregat.</em>

12:50 h Debat&nbsp;- <em>Modera: Lavola</em>

14:00 h Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions <a href='http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2464/?preview=S' target='_blank'>consulteu la web de la Jornada T&egrave;cnica</a>.

Gràcies a PHP iCalendar