agenda - 26 de Octubre - 1 de Novembre

26 de Octubre - 1 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Nova edició del Màster en Espais Naturals Protegits
Descripció: Ja us podeu inscriure a l'edició 2016 del Màster en Espais Naturals Protegits, un títol propi de la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat d'Alcalà, organitzat amb la Fundació Fernando González Bernáldez i amb el suport d' EUROPARC-España.El màster està dirigit a professionals d'àrees protegides que vulguin actualitzar i completar la seva formació, així com a joves titulats universitaris interessats a treballar en aquest camp.<strong>PREINSCRIPCI&Oacute; OBERTA fins al 31 d&#39;OCTUBRE</strong>.Podeu consultar la informaci&oacute; del m&agrave;ster al <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folletodelmaster.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; informatiu</a> i obtenir els documents i instruccions per al preinscripci&oacute; a&nbsp;<a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/master_inf.htm' target='_blank'>www.uam.es/fungobe</a>
Hora: 9:00 - 19:00
Lloc: Món Sant Benet
Resum: Turisme a la Natura - Jornada
Descripció: La Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera organitza pel dia 27 d&#39;octubre una jornada de turisme a la natura a M&oacute;nSant Benet (Sant Fruit&oacute;s de Bages), on s&#39;obrir&agrave; un debat a tots els actors del turisme de natura de Catalunya per tal que puguin aportar la seva experi&egrave;ncia i opini&oacute;. Es comptar&agrave; amb les experi&egrave;ncies i opinions d&#39;experts a nivell europeu i d&#39;iniciatives d&#39;&egrave;xit a Catalunya.

Inscripcions a la web de la&nbsp;<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/jornada-turisme-la-natura' target='_blank'>&nbsp;Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera</a>.A continuaci&oacute; podeu consultar el programa de la jornada:<a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/FCLP_Prog_Turisme_a_la_natura_DEF_2.pdf' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h337/mm/image/imgnews/2015/turisme%20natura%20FCLP.png' style='width: 250px; height: 337px; margin: 10px; float: left;' /></a>
Dijous, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica - El sòl agrari, un recurs per al desenvolupament sostenible
Descripció: Es proposa una jornada en la que es treballi el valor del s&ograve;l, estrat&egrave;gies per a la seva avaluaci&oacute;, gesti&oacute; i conservaci&oacute; a trav&eacute;s de casos pr&agrave;ctics i la reflexi&oacute; sobre el marc legal necessari per aconseguir-ho.<strong>Destinataris</strong>

Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis i a tots els t&egrave;cnics que treballin per a la gesti&oacute; del territori, medi natural, zones rurals, verd urb&agrave;, etc.&nbsp;La jornada &eacute;s oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la tem&agrave;tica.<strong>PROGRAMA</strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada -&nbsp;<em>Diputat adscrit a l&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10:00 h El s&ograve;l agrari, recurs limitat i patrimoni com&uacute;&nbsp;-<em> Antoni Enjuanes. Subdirector general d&#39;infraestructures rurals. Departament d&#39;Agricultura de la Generalitat de Catalunya.</em>

10:30 h El tractament del s&ograve;l agrari en el planejament urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Carles Castell. Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h Espais agraris en el planejament territorial i urban&iacute;stic&nbsp;- <em>Ferran Miralles. Responsable d&#39;Actuacions Estrat&egrave;giques. Departament de Territori i Sostenibilitat.</em>

11:50 h Mapes dels s&ograve;ls a Catalunya. Avaluaci&oacute; de la capacitat agrol&ograve;gica del s&ograve;l&nbsp;-<em> Emili Ascaso. Cap de la Unitat d&#39;Hidrogeologia i S&ograve;ls. Institut Cartogr&agrave;fic i Geol&ograve;gic de Catalunya.</em>

12:10 h Problem&agrave;tica dels s&ograve;ls agr&iacute;coles abandonats&nbsp;- <em>Josep Carles Vicente. Responsable d&#39;estructures i desenvolupament rural. Uni&oacute; de Pagesos.</em>

12:30 h El Parc Agrari del Baix Llobregat&nbsp;- <em>Raimon Roda. Director del Parc Agrari del Baix Llobregat.</em>

12:50 h Debat&nbsp;- <em>Modera: Lavola</em>

14:00 h Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions <a href='http://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2464/?preview=S' target='_blank'>consulteu la web de la Jornada T&egrave;cnica</a>.
Dissabte, 31 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic. Possibilitat de realitzar-lo 100% online
Resum: Postgrau en Emprenedoria Social (3a edició)
Descripció: El mercat laboral demana un nou perfil d&rsquo;empresari amb un important car&agrave;cter social, preocupat per l&rsquo;impacte mediambiental de la seva activitat. &Eacute;s per aquest motiu que la UVic-UCC i la Universitat de Porto t&#39;ofereixen aquest postgrau, on la creativitat, la innovaci&oacute; tecnol&ograve;gica, la sensibilitat social, la sostenibilitat i la vocaci&oacute; per crear una empresa ciutadana&nbsp;juguen un paper clau. En aquest sentit, <strong>s&rsquo;estudiaran&nbsp;empreses socials d&rsquo;&egrave;xit i desenvolupar&agrave;s la teva pr&ograve;pia empresa social</strong>. En el programa hi participen professionals de refer&egrave;ncia en aquest &agrave;mbit.<strong>Modalitat</strong>: Semipresencial o 100% ONLINE&nbsp;/

<strong>Calendari:</strong> 31/10/2015 - 25/06/2016&nbsp;

<strong>Preu:</strong> 1.900 &euro;El postgrau consta de 3 m&ograve;duls:

<strong>M&ograve;dul 1. Emprenedoria i Economia Social:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>El context social i mediambiental contemporani.

L&#39;emprenedoria social i conceptes fonamentals d&#39;economia social i del tercer sector social.

Estrat&egrave;gia empresarial i nous models de negoci socials.

Comercialitzaci&oacute;, m&agrave;rqueting i comunicaci&oacute;.

Finan&ccedil;ament per a l&#39;emprenedoria social.</div>


<strong>M&ograve;dul 2. Innovaci&oacute; en els &Agrave;mbits Socials, Sanitaris i Mediambientals:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Treball, salut i inclusi&oacute; social. &nbsp;

Economia verda, societat i medi ambient.

L&#39;emprenedor/a social dins el territori: paisatge i h&agrave;bitat.

Lideratge col&middot;lectiu i xarxa.

Instruments de mesura de l&#39;impacte social.</div>


<strong>M&ograve;dul 3. Treball Final de Postgrau.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; i matr&iacute;cules <a href='http://uvic.us8.list-manage1.com/track/click?u=524a14f40cf12c2fc032dfadd&amp;id=6157fb7758&amp;e=d167cd4709' target='_blank'>consulteu la web de la UVic-UCC</a>.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w260-h138/mm/image/imgnews/2015/postgrau_emprenedoria_social.jpg' style='width: 260px; height: 138px; margin: 10px;' />

&nbsp;
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Riudarenes
Resum: Jornada tècnica: màrqueting, distribució i venda d'horta ecològica
Descripció: Introduir els productors en les&nbsp;principals t&egrave;cniques i canals per donar&nbsp;a con&egrave;ixer els seus productes i millorar-ne la distribuci&oacute; i comercialitzaci&oacute;.&nbsp;Es treballar&agrave; donant un &egrave;mfasi

especial a les noves tecnologies i a les&nbsp;xarxes socials.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;<a href='http://www.fundacioemys.com/' target='_blank'>http://www.fundacioemys.com/</a><strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>:

Seu de la Fundaci&oacute; Emys

Ctra. Santa Coloma de Farners km12

17421 &ndash; RIUDARENESOrganitza:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w200-h60/mm/image/logos/logo_f_emys.jpg' style='width: 200px; height: 60px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar