agenda - 13 de Juliol - 19 de Juliol

13 de Juliol - 19 de Juliol

agenda Calendari
Dimarts, 14 de Juliol
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Casa Museu Colet
Resum: Jornada - El medi ambient a Catalunya i Europa. Estat i perspectives de futur
Descripció: La informació ambiental és un element cabdal per tal que tots els ciutadans puguin exercir el dret de conèixer l’estat del seu entorn i puguin contribuir a la seva protecció, i també per facilitar la presa de decisions en el marc de les polítiques ambientals i, en termes globals, de les polítiques públiques del país. Amb aquest enfocament, l&rsquo;Ag&egrave;ncia Europea del Medi Ambient (AEMA) i el&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) publiquen, de forma peri&ograve;dica,<strong>&nbsp;informes sobre l&rsquo;estat del medi ambient</strong>. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest acte, organitzat&nbsp;conjuntament pel DTES i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible&nbsp;de Catalunya (CADS), &eacute;s presentar p&uacute;blicament l&rsquo;Informe complert sobre l&rsquo;<strong>estat&nbsp;del medi ambient a Catalunya 2006&ndash;2010</strong> i l&rsquo;Informe anual 2013, aix&iacute; com l&rsquo;informe<strong>&nbsp;El medi ambient a Europa: estat i perspectives (SOER2015)</strong>.&nbsp;L&rsquo;acte finalitzar&agrave; amb un debat sobre les perspectives per al medi ambient a Europa,&nbsp;una q&uuml;esti&oacute; especialment rellevant l&rsquo;any 2015, en qu&egrave; es concentren negociacions&nbsp;clau per al desenvolupament sostenible a escala global.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juliol/2015-Jornada_Medi-Ambient-a-Catalunya-i-Europa_programa.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Jornada</a>.&nbsp;
Dimecres, 15 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Presentació del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2015-2018
Descripció: El proper 15 de juliol, a les 10&nbsp; hores, a la sala d&rsquo;actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (Av. Diagonal, 523 de Barcelona), es far&agrave; una sessi&oacute; de presentaci&oacute; del <strong>Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2015-2018 (TSAcat)</strong>, aix&iacute; com, el retorn a les propostes presentades en el proc&eacute;s de participaci&oacute; per a l&rsquo;elaboraci&oacute; d&rsquo;aquest Pla. A m&eacute;s, com una de les accions destacades del Pla d&rsquo;acci&oacute; 2015, l&rsquo;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya presentar&agrave; la proposta de la <strong>Campanya de donacions a entitats ambientals.</strong>Podeu confirmar-hi la vostra assist&egrave;ncia a: entitats.ambientals.tes@gencat.cat indicant nom i cognoms, entitat o organitzaci&oacute; i dades de contacte.I, si voleu con&egrave;ixer totes les aportacions recollides a trav&eacute;s de les sessions de debat i del formulari de propostes en l&iacute;nia, ja podeu consultar al web <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/sites/mediambient/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/tercer_sector_ambiental/docs/Informe_Resultats_Participacio_TSAcat-web-sense-valoracio.pdf' target='_blank'>l&rsquo;informe amb els resultats del proc&eacute;s de participaci&oacute;.</a>&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Museu Blau. Barcelona
Resum: Entrega de premis del concurs Wiki Loves Earth 2015
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w100-h131/mm/image/logos/logo_WLE.png' style='width: 100px; height: 131px; margin: 10px; float: right;' />Us convidem a l&rsquo;acte de lliurament dels <a href='http://wikilovesearth.wikimedia.cat/' target='_blank'>premis Wiki Loves Earth 2015</a>, que tindr&agrave; lloc el 15 de juliol de 2015, a les 19.00 hores, al <strong>Museu Blau de Barcelona</strong> (Pl. De Leonardo da Vinci, Parc del F&ograve;rum).Dimecres 15 de juliol a les set del vespre, coneixerem les fotografies premiades al concurs Wiki Loves Earth 2015. En el decurs de l&rsquo;acte de lliurament gaudirem de les fotografies finalistes i guanyadores,<strong> escollides entre les 2.194 instant&agrave;nies de 297 espais protegits i elements del patrimoni natural catal&agrave;.</strong>Tothom hi &eacute;s convidat. Veniu a celebrar l&rsquo;espectacularitat i bellesa dels nostres espais naturals! Nom&eacute;s cal que comuniqueu la vostra assist&egrave;ncia a: comunicacio@wikimedia.cat.Aquest concurs de fotografia no &eacute;s nom&eacute;s una oportunitat per mostrar el patrimoni natural catal&agrave; i per donar a con&egrave;ixer l&rsquo;&agrave;mplia varietat de llocs naturals i&nbsp; destacar elements i vistes

desconegudes; &eacute;s tamb&eacute; una excusa perqu&egrave; amb les fotografies i la col&middot;laboraci&oacute; de&nbsp; tothom creem consci&egrave;ncia pel que fa a aquests recursos naturals, els posem en valor i ajudem a conservar-los.

&nbsp;
Dissabte, 18 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Arbúcies
Resum: Curs intensiu - Interpretatge i guiatge de natura
Descripció: Vols ser guia de natura? Vols millorar les teves qualitats per fer activitats al camp? Ara en t&eacute;ns l&#39;oportunitat!El curs donar&agrave; els fonaments tant te&ograve;rics com pr&agrave;ctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecotur&iacute;stic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i t&egrave;cniques d&rsquo;interpretaci&oacute; del patrimoni natural.Els participants aprendran diferents tipus d&rsquo;eines i t&egrave;cniques relacionades amb la professi&oacute; del guia de natura, la preparaci&oacute; i execuci&oacute; dels guiatges, la comunicaci&oacute; i la interpretaci&oacute; del patrimoni natural, l&rsquo;aprofitament dels recursos naturals i l&rsquo;avaluaci&oacute; de les seves activitats.Donar&agrave; una mirada hol&iacute;stica a la professi&oacute; de guia de natura per diferenciar-la d&rsquo;altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l&rsquo;&agrave;mbit del turisme o del medi ambient.Est&agrave; orientat en aprendre l&rsquo;art del guiatge i la interpretaci&oacute; en un entorn natural i aprofundir&agrave; en els aspectes m&eacute;s rellevants que s&rsquo;han de tenir en compte des del disseny fins a l&rsquo;execuci&oacute; de diferents tipus d&rsquo;activitats.El curs ser&agrave; en format intensiu, repartit en dos paquets de tres dies de durada cadascun, amb un total de 6 dies: 48 hores.

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>Dates: 18, 19 i 20 de setembre i 2, 3 i 4 d&rsquo;octubre

Durada: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00

Lloc: Casal de Pau. Arb&uacute;cies.</div>


Preu: 450&euro; / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundaci&oacute; Tripartita) (Persones en sitruaci&oacute; d&rsquo;atur: 25% de descompte sobre el preu del curs)Certificaci&oacute; de Naturalwalks: Certificaci&oacute; segons el projecte Europeu HeriQ, de guies int&egrave;rprets segons l&rsquo;organitzaci&oacute; alemanya Bildungswerk Interpretation.

Gràcies a PHP iCalendar