agenda - Divendres, 19 de Juny

Divendres, 19 de Juny

agenda Calendari
Divendres, 19 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Rupit
Resum: Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals
Descripció: La intensificació agrícola ha fet desaparèixer gairebé tots els prats seminaturals del país, uns hàbitats de gran interès biològic i paisatgístic que depenen d’una acurada gestió agrícola en evident regressió.Amb el projecte <strong>Pastures Vives</strong>, <a href='http://paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a> va iniciar el 2014 la restauraci&oacute; de prats degradats al Collsacabra (prats receptors) utilitzant material vegetal provinent de prats ben conservats de la zona de la Garrotxa (prats donadors). En ambd&oacute;s casos es van establir acords de cust&ograve;dia amb els seus gestors.

Durant la jornada es visitaran dues finques en cust&ograve;dia amb els seg&uuml;ents objectius:
<div style='margin-left: 40px;'>- Con&egrave;ixer les difer&egrave;ncies en la gesti&oacute; de prats seminaturals i de prats intensius

- Aplicar el protocol d&rsquo;avaluaci&oacute; per determinar el seu estat de conservaci&oacute;

- Comparar diferents t&egrave;cniques de restauraci&oacute; activa de prats</div>

<div>

<strong>PROGRAMA </strong>(podeu consultar el<a href='/mm/file/2015/150618_Programa_Rupit%20i%20Pruit_Prats%20seminaturals_.pdf' target='_blank'> programa en PDF</a>)</div>

<div style='margin-left: 40px;'>9.00 h Trobada i presentaci&oacute; de la jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Guillem Mas, bi&ograve;leg. Paisatges Vius.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>9.15 h Despla&ccedil;ament als prats donadors (Hostalets d&rsquo;en Bas)

9.30 h Qu&egrave; &eacute;s un prat seminatural?</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Andreu Salvat, bi&ograve;leg. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.00 h La gesti&oacute; dels prats seminaturals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Miquel Vila, ramader. Gestor de prats de dall ben conservats.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>10.30 h Com avaluar de l&rsquo;estat de conservaci&oacute; dels prats seminaturals</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Andreu Salvat, bi&ograve;leg. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>12.00 h Despla&ccedil;ament als prats receptors (Rupit i Pruit)

12.30 h El projecte Pastures Vives i les t&egrave;cniques de restauraci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Guillem Mas, bi&ograve;leg. Paisatges Vius.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>14.00 h Cloenda de la jornada</div>

<div>

La jornada es realitzar&agrave; entre la Vall d&rsquo;en Bas (Garrotxa), on hi ha els prats donadors, i Rupit i Pruit (Osona), on hi ha els prats receptors.&nbsp;El lloc de trobada &eacute;s el C. Teixeda a l&rsquo;entrada d&rsquo;Hostalets d&rsquo;en Bas a les 9:00h del mat&iacute;.Jornada organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>&nbsp;de la XCT.Aquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.</div>
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Reserva Natural de Sebes. Flix
Resum: 14a. Assemblea General Ordinària dels membres de la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: <strong>Divendres 19 de juny. Reserva Natural de Sebes. Flix</strong>

<strong>Convocats:</strong> Organitzacions i persones membres de la xct; altres persones interessades

<strong>Amb el suport de:</strong> Grup Natura Freixe<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2015/150619_Programa_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09:30 h - <strong>Acreditaci&oacute; dels participants a l&rsquo;assemblea</strong>

09:45 h - <strong>Parlaments de benvinguda</strong>

10:00 h -<strong> Inici 14a Assemblea General Ordin&agrave;ria de la XCT</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>ORDRE DEL DIA</strong></div>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Lectura i aprovaci&oacute; de l&rsquo;acta de l&rsquo;Assemblea ordin&agrave;ria anterior (13a Assemblea ordin&agrave;ria, Viladrau, 13 de juny de 2014)

2. Nous membres aprovats pel consell des de l&rsquo;anterior Assemblea

3. Mem&ograve;ria d&rsquo;activitat de 2014 i del balan&ccedil; dels resultats econ&ograve;mics de 2014

4. Pressupost de l&rsquo;any 2015 i presentaci&oacute; del Pla de Treball 2015

5. Renovaci&oacute; del consell de membres. Votacions

6. Presentaci&oacute; de l&rsquo;activitat dels grups de treball de la xct

7. Resultats de les votacions

8. Precs i preguntes</div>
13:30 h -<strong> Dinar.</strong> Preu: 12,5&euro;

15:30 h - <strong>Breu reuni&oacute; de presa de contacte del nou consell de membres de la XCT</strong>Aquells interessats en assistir a l&#39;Assemblea heu de confirmar la vostra assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari:

<a href='http://www.xct.cat/forms/xiv_assembleaxct' target='_blank'>www.xct.cat/forms/xiv_assembleaxct</a>El dijous 18 de juny (el dia abans de l&#39;assemblea) es realitzar&agrave; una Sortida T&egrave;cnica per con&egrave;ixer la Reserva Natural de Sebes. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2015/150618_Sortida%20Tecnica_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la sortida</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar