agenda - Dijous, 18 de Juny

Dijous, 18 de Juny

agenda Calendari
Dijous, 18 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes. Flix
Resum: Sortida Tècnica per conèixer la Reserva Natural de Sebes a Flix
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h150/mm/image/logos/logo_GNF.jpg' style='width: 150px; height: 150px; margin: 10px; float: right;' />Dijous 18 de juny de 2015. De 17 a 20 h.

<a href='http://www.reservanaturalsebes.org/joomla/' target='_blank'>Reserva Natura de Sebes</a> - Flix. La sortida ser&agrave; guiada pels t&egrave;cnics del Grup de Natura Freixe que treballen per la conservaci&oacute; de la finca.Aquesta Sortida T&egrave;cnica forma part de l&#39;Assemblea Anual de membres de la XCT.&Eacute;s necessari que confirmeu la vostra assist&egrave;ncia a la Sortida T&egrave;cnica a trav&eacute;s del formulari d&rsquo;inscripci&oacute; a l&rsquo;Assemblea. Un cop finalitzada la sortida t&egrave;cnica, us proposem allotjar-nos al Resort Rural Vilar Riu de Baix, Flix (mant&eacute; acords de cust&ograve;dia amb el Grup de Natura Freixe). Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb mcamps@custodiaterritori.org o b&eacute; trucant al 93 886 61 35.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150618_Sortida%20Tecnica_Assemblea_XCT.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la Sortida T&egrave;cnica</a>.La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix s&oacute;n dos espais fluvials inclosos al Pla d&rsquo;Espais d&rsquo;Inter&egrave;s Natural (PEIN). L&rsquo;any 1995 van ser declarats Reserva Natural de Fauna Salvatge, sota la denominaci&oacute; de Riberes de l&rsquo;Ebre a Flix.Amb una superf&iacute;cie de 204 hect&agrave;rees, la zona de Sebes &eacute;s un espai fluvial que conserva bona mostra de vegetaci&oacute; aigualosa i de ribera. Compr&egrave;n l&rsquo;espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aig&uuml;es amunt de l&rsquo;embassament de Flix, on s&rsquo;ha format un dels canyissars m&eacute;s extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gaireb&eacute; intacte que creix esplendorosament a les illes fluvials. L&rsquo;espai declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge inclou aquesta zona d&rsquo;aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecci&oacute; de seixanta metres de riu al seu voltant.La gesti&oacute; de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix per part del Grup de Natura Freixe es realitza gr&agrave;cies a diversos acords de cust&ograve;dia del territori. Concretament entre el Grup de Natura Freixe i l&rsquo;Ajuntament de Flix. Altres exemples de cust&ograve;dia del territori vigents a la reserva s&oacute;n l&rsquo;&uacute;s per part del Grup de Natura Freixe de les finques de Pitoia i Cigonyes (ambdues son propietat de la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera) com a infraestructuresde la Reserva Natural.

&nbsp;
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Barcelona
Resum: Jornada '30 anys de la Llei d’Espais Naturals - Gestió, recerca i governament'
Descripció: Dijous 18 de juny de 2015

Sala Nicolau d&rsquo;Olwer de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans16 - 16.15 h. <strong>Presentaci&oacute;</strong>, a c&agrave;rrec de Joandom&egrave;nec Ros,&nbsp;president de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans, Joan Pino, president&nbsp;de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, i Josep&nbsp;Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia.

16.15 - 16.45 h. <strong>La Llei d&rsquo;espais naturals: or&iacute;gens, caracter&iacute;stiques&nbsp;principals i aplicaci&oacute;</strong>, a c&agrave;rrec de Xavier&nbsp;Carceller, arquitecte.

16.45 - 17.15 h. <strong>La gesti&oacute; dels espais naturals protegits:&nbsp;contradiccions vinculades al marc normatiu, econ&ograve;mic&nbsp;i social i propostes de millora</strong>, a c&agrave;rrec de Josep Maria&nbsp;Mallarach, membre de la Comissi&oacute; Mundial d&#39;&Agrave;rees&nbsp;Protegides de la UICN.

17.15 - 17.45 h. <strong>La recerca i el seguiment de la biodiversitat&nbsp;en els espais naturals: elements de diagnosi i reptes</strong>, a&nbsp;c&agrave;rrec de Gerard Bota i Jordi Camprodon, investigadors&nbsp;del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya.

17.45 - 18.15 h. Representant de la Diputaci&oacute;: <strong>la funci&oacute; de&nbsp;l&rsquo;Administraci&oacute; local en la protecci&oacute; dels espais naturals.</strong>

18.15 - 18.45 h.<strong> La preservaci&oacute; del medi natural en un&nbsp;context metropolit&agrave;. L&rsquo;experi&egrave;ncia de 10 anys de gesti&oacute;&nbsp;consorciada aplicant valors com la proximitat, la cooperaci&oacute;&nbsp;i la innovaci&oacute;. Perspectives de futur</strong>, a c&agrave;rrec de Mar&iacute;a&nbsp;Jos&eacute; Albaladejo, gerent del Consorci per a la protecci&oacute;&nbsp;i la gesti&oacute; dels espais naturals del delta del Llobregat.

18.45 - 19.15 h. <strong>La participaci&oacute; social en la gesti&oacute; dels&nbsp;espais naturals protegits de Catalunya: &agrave;n&agrave;lisi i reptes</strong>,&nbsp;a c&agrave;rrec de Lloren&ccedil; Planagum&agrave;, ge&ograve;leg del Centre per&nbsp;la Sostenibilitat Territorial i president de l&#39;Obrador del&nbsp;Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

19.15 - 19.30 h.<strong> Breu presentaci&oacute; de les principals aportacions&nbsp;de les sessions de Girona i Tarragona.</strong>

19.30 - 20 h. <strong>Debat.</strong>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar